Velnytt nr 2- 2016

Innkalling til

årsmøte for 2015 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag  19 april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det valg.

 

TV/Nett:

Canal Digital kommer for å presentere vår nye avtale FØR ÅRSMØTET.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

 

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett.
 • Valg av:
  • to revisorer
  • valgkomite på to medlemmer
  • eventuelle komiteer (herunder antennelag).
 • Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.
 • leder
 • styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

 

 

Innkomne saker:

 • Ønske om å vurdere andre leverandører av TV/internett
 • Økning av styrehonorar og revisorhonorar må innføres for å øke interessen for å påta seg styrerverv

 

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndsstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2015 være betalt.

 

Vel Møtt

 

VÅRRUSKEN 2016

 

Vi vil i år arrangere VÅRRUSKEN fra torsdag 21 april til tirsdag 26 april. Dette for at flest mulig skal kunne bidra til fellesskapet med forskjønning av boligfeltet, veier, grøfter, lekeplasser og lekeplass ved barnehage. Containere vil da også stå utplassert i dette tidsrom. Av alle som deltar på årets vårrusk vil det i år bli trukket ut 6 gavekort a 500 kr som takk for innsatsen.

 

ARBEIDSOPPGAVER:

- SØPPELPLUKKING I GRØFT OG SKOG. PLUKKES I  SVARTE AVFALLSSEKKER SOM PLASSERES V/MILJØSTATIONEN.

- SOPING AV ASFALT HVOR DET LIGGER FARLIG GRUS.

- RAKE GRØFTER I KRYDDERVEIEN.

- RYDDE OG GJØRE LEKEPLASSER FLOTTE OG TRYGGE FOR BARNA VÅRE.

- MATERIELL SOM SEKKER, ENGANGSHANSKER,RIVER OG KOSTER ER TILGJENGELIG VED MILJØSTATIONEN.

- FRIOMRÅDER, DERIBLANT OMRÅDET VED OKSVIKEN BARNEHAGE, KREVER EN STOR FELLES DUGNAD.

 

CONTAINERNES UTPLASERING:

 

 1. MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.
 2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
 3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
 4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
 5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
 6. GANGSTI AV GRUS MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.
 7. PERSILLESLETTA V/LEKEPLASS

 

 

NB! EKSTRA CONTAINER TIL BESTILLING VED BEHOV INNEN 7. APRIL.

NB!DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB!HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK  ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE SØPPELDUNK.

 

 

Endelig innkalling vil bli annonsert på Oksviken Velforening/Oksviken Antennelag 2 sin side på facebook. Dette er en lukket gruppe hvor leder sitter som adm og alle som bor i boligområdet kan bli medlemmer.

Velnytt nr 1- 2014

Innkalling til

årsmøte for 2013 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er torsdag 24 april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter Velets årsmøte og til slutt blir det valg.

 

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett.
 • Valg av:

-               styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

 • Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen tirsdag 15 april.

 

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2013 være betalt.

 

 

 

Vel møtt!

 

 

 

 

ANTENNELAGET INFORMERER:

 

Betaling skal skje til Oksviken II Antennelags konto 0539 57 73943til angitte frister. Hver husstand er ansvarlig for dette. Canal Digital har satt opp prisen, følger til konsumprisindeksen,  fra 1.juli 2014, og vi må dessverre sette opp prisen tilsvarende. Nytt beløp fra 1.juli 2014 er kr.1.500,- pr.kvartal   (Kr.500,- pr.mnd).  Legg denne endringen inn i nettbanken.

Oksviken Antennelag`s kontakttelefon: 41608909 (Britt MARTHINUSSEN)

Det innføres gebyr på utsendte purringer med kr.100,-

 

 VÅR-RUSKEN 2014

 

Sett av helgen den 25-27.april for da skal årets vår-rusk gå av stabelen. Vi oppfordrer flest mulig til å sette av lørdag 26.april  fra kl. 12-16 til forskjønnelse av boligområdene.

I år vil vi også være på Oksviken barnehage med aktiviteter.

 

CONTAINERNES UTPLASERING:

 

 1. MILJØSTATIOENEN MUSKATTKROKEN.
 2. LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.
 3. SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.
 4. INNKJØRING OKSVIKEN BARNEHAGE.
 5. URTEVEIEN V/LEKEPLASS.
 6. GANGSTI AV GRUS MELLOM SAFRANSTIEN OG SALTSTIEN.

 

NB!DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB!HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I BOLIGOMRÅDET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG. HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE I EGEN SØPPELDUNK  ELLER PUTTER DEN I NÆRMESTE.

 

 

 

Styret

Velnytt nr 5 2013

OKSVIKEN ANTENNELAG

 

PRISØKNING I ANTENNELAGET FRA 1 OKTOBER .

 

 

Fra 1 oktober blir det prisøkning i antennelaget etter at det ble en løsning i konflikten mellom TV 2 og Canal Digital.

 

Prisen pr.mnd. blir nå økt med kr 20,-

 

 Husk å øke fast betaling til Antennelaget i nettbanken!!!

 

KONTONR: 0539.57.73943

 

ANDELSHAVERNE MÅ BETALE INN NYE BELØP F.O.M. 1 OKTOBER 2013

PRISER:

KR  485,-  PR.MND  

KR 1455,- PR.KVARTAL  


KR 2910,-  PR.HALVÅR

 


KR 5820,-  PR.ÅR.

 

Antennelaget har betalt for alle andelshavere 1.juli.

 

Vedlegg:Kopi med brevet som Antennelaget fikk fra CD på side 2.

  STYRET

 

PRISJUSTERING FOR 2013 FRA CANAL DIGITAL KABEL TV

 

Vi viser til brev fra november 2012 med varsel om prisøkning fra 1 juli 2013.

 

Fra 1.juli 2013 vil prisen på kabel-tv-abonnementet for kunder i boligorganisasjoner øke med 20,-kroner inkludert mva. Per husstand per måned. Økningen er inkludert den årlige justeringen i konsum-prisindeksen og legges på grunnpakkeabonnementet. Den nye månedsprisen vil fremkomme på din faktura fra oss. 

 

ØVRIGE NYHETER

 

Valgfrihet i Grunnpakken

 

Canal Digital Kabel TV skal levere den bredeste kanalpakken til norske tv-kunder og opprettholde kundeønske om valgfrihet. I løpet av første halvår har valgfriheten økt ytterligere med lansering av en rekke nye kanaler, også i HD kvalitet. Dette betyr at vi totalt kan tilby 100 kanaler i utvalget. Kundene kan dermed glede seg over en stor, innholdsrik og valgfri Grunnpakke med 32 populære kanaler i fast del,ytterligere 15 valgfrie kanaler,flest HD kanaler,filmleie og musikktjenesten Wimp inkludert. Flere kanaler sendes analogt og kan sees på tv uten dekoder.

 

Sportsinnhold

 

Med alle avtalene på plass med de store tv-kanalene som formidler sportsinnhold, kan våre kunder også være trygge på at de kan se det de vil. Tidligere iår sikret vi tilgang til bl.a. Champions League via Viasat Fotball og tippeligaen via C More-kanalene.

 

TV tilpasset livet med T-We

 

I løpet av 2013 lanserer vi underholdningsportalen T-We.  T-We vil gi våre kunder helt nye muligheter til å styre tv-hverdagen. Du kan blant annet starte et program forfra,hente opp en film som gikk i går, eller se flere episoder fra din favorittserie uten at du trenger å sette dekoderen på opptak.

 

PÅ CANALDIGITAL.NO KAN DU HOLDE DEG OPPDATERT PÅ SISTE NYTT RUNDT PRODUKTER OG TJENESTER. DU KAN OGSÅ FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OG TWITTER.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Canal Digital Kabel T V

 

Velnytt nr 4 2013

FORNYELSE AV KONTRAKT MED CANAL-DIGITAL

 

På årsmøte 2011 ble avtalen med Canal-Digital fornyet. Den prisen som i dag er på kr 224,- pr.mnd. var den første prisen som ble avtalt i 2006. Denne prisen har alltid vært fast for beboerne uten at Antennelaget har økt prisen. Den nye avtalen vil koste kr 465,- pr.mnd. og vil gi oss oppgradert pakke.

 

Forespørsler som vi har tatt på hvor mye en privattegning på en avtale med CD vil koste , så er det på ca kr 1200,- pr.mnd. Så vi har en meget gunstig avtale fortsatt selv om prisen stiger.

 

Hva får dere for denne prisen?

 

-(Se produktarket fra Canal-Digital)

1.       - Komplett Maxi.

2.       -Levering og service av analog grunnpakke.

3.       -HD PVR Dekoder.

4.       -VALGFRIHET:Ca 30 faste kanaler og 15 valgfrie kanaler.

5.       -Internet med hastighet 12/5 inn i huset.

6.       -Dette vil bli levert f.o.m. 15.09.2012.

 

Hva gjør du med gammel dekoder og med egne avtaler på Internett?

 

-Dekoder kan beholdes med kort, men da vil du få en kortavgift på kr 25,-pr. mnd. eller den kan leveres tilbake når den nye dekoder vil bli levert.

-Egne avtaler på Internet kan beholdes hvis ønskelig eller sies opp da alle vil få levert 12/5 sammen med Komplett Maxi pakken. Ved å si opp egne avtaler på økt hastighet på internet og motta hastighet 12/5  i ny avtale vil dere få en besparelse på kr 26,-pr.mnd.(224,-pr.mnd + 267,-pr.mnd. for økt hastighet=491,-pr.mnd.)Mot den nye summen som blir kr 465,-pr.mnd.

 

       -Den nye avtalen med Canal Digital starter den 01.10.2012.

-Det betyr at hver enkelt husstand med tv signaler fra Canal Digital via kabel skal betale kr 1395,- pr kvartal forskuddsvis på følgende datoer:

·       01.10.2012

·       01.01.2013

·       01.04.2013

·       01.07.2013

 

 

Hvordan betale for Canal-Digital?

Pr.mnd kr 465,- Pr.kvartal kr 1395,- Pr.halvår kr 2790,- Pr.år kr 5580,-

-Betaling skal skje til Oksviken II Antennelags konto 0539 57 73943 til angitte frister. Hver husstand er ansvarlig for dette. Vi oppfordrer til å legge inn dette som FAST OPPDRAG I NETTBANKEN!!!

Sjekk nettbanken din dersom du er usikker på om du/dere har betalt, eller ta kontakt med kasserer for Antennelaget:Britt Marthinussen,mail: br-mart@online.no ,tlf 41608909(helst sms)

 

Spørsmål kan rettes til Kasserer i Antennelaget: Britt Marthinussen,mail: br-mart@online.no ,tlf 41608909(helst sms) eller Leder i Antennelaget:Tor Atle Åslie, mail: sjefs_tor@hotmail.com , mob 91522916.(kveld) Bruk helst mail.

 

MEDLEMSKAP I VELFORENINGEN.

 

Avtaleprisen til Canal Digital forutsetter medlemskap i Velforeningen på en årlig medlemskontigent på kr 450,-.Hvis du ikke er medlem så ta kontakt med:

Hans Martin Skari-Hansen på mail:skari-hansen@storebrand.no

 

 

 

 

HJEMMESIDESIDEN/WEBMASTER.

 

Vi har en hjemmeside:http.//www.oksviken2vel.net som er godt besøkt og som Dag Eidet er web-master på. Her finner du det viktigste som er av saker og informasjon. Ser gjerne at flere benytter seg av vår nettsider og her kan det også legges inn kommentarer og innspill på GJESTEBOKA.

 

 

 

 

 

 

STYRET

Velnytt nr 3 2013

REFERAT ÅRSMØTE 2011

Tid/Sted: 17 April Rød barneskoles

 

Referent:Tor Atle Åslie

 

Møtedeltakere: 10 fra Oksviken Velforening og Antennelag eksklusive 4 fra styret:

 

Tor Atle Åslie                   Leder-møtt

Bjørn Halvor Sture           Nestleder-møtt

Paul Widerøe                    Kasserer-møtt

Jens Inge Fjelle                 Materialforvalter-møtt

Anne Cecilie Mikkelsen   Sekretær-Ikke møtt

Håkon Kvarsvik               Styremedlem-ikke møtt

 

Kort sammendrag:

 

Jørn Skoglie fra Canal Digital informerte om fremdriften angående utbygging/utbedring av fibernett/coax. Årsmøte 2010 vedtok da en utbygging til fibernett med bedre hastighet på internett og levering på ny dekoder. Dette ble da utsatt på ubestemt tid da det ble et stort kostnadsspørsmål på hvem som skulle ta regningen på asfaltering av Krydderveien etter endt graving mellom kommunen og CD. Hvis vi skulle ha ventet på en avgjørelse mellom kommunen og CD så ville utbygging først ha startet i begynnelsen av 2013 og vært ferdig på slutten av året. Denne kontrakten er nå nullstilt og vi har vedtatt en ny på Årsmøte 2011.

 

Årsmøte vedtok da å bruke KOAX som ligger i jorda fra opprinnelsen og CD skal da lever en bedre internetthastighet og en  HD PVR dekoder fra ADB. Dette var også de nyeste anbefalinger å følge fra CD. representant etter at det viser seg at internetthastigheten blir like bra og tv bildet blir bedre med coax som ved fiber.

 

Det vil bli utarbeidet et eget Velnytt som all informasjon du vil trenge angående utbygging/utbedring som kommer i løpet av juni.

 

Tor Atle Åslie ble valgt som møteleder og som protokollfører. Ingen hadde innsigelser på møteinnkallelse og agenda for årsmøte.

 

 

 

Sammendrag fra Antennelaget:

 

Paul Widerøe presenterte et revisorgodkjent regnskap for antennelaget og det ble enstemmig vedtatt.

 

Det er dessverre ikke alle som betaler og ikke betaler til rett tid for Canal Digital sine signaler. Årsmøte vedtok at styret skal jobbe for å få til en enklere innbetaling slik at Antennelaget får inn det økonomiske til rett tid, så at regninger fra CD. blir betalt. Dette kommer på Velnytt sammen med utbygging/utbedring av CD. Pluss at alle som skal ha Canal Digital være medlem av Velforeningen.

 

Sammendrag fra Velforeningen:

 

Leder gikk gjennom årsmeldingen. Styret har hatt 5 møter og distribuert 5 velnytt. Gikk gjennom hva slags aktiviteter som har blitt gjort i feltet. Av 270 husstander i feltet, så er 233 betalende medlemmer. Dette utgør ca 86 %. Dette vil i 2012 bli et enda mere positivt tall da medlemmer av Velforeningen skal være lik kunder i CD.

 

Paul Widerøe gikk gjennom et revisorgodkjent regnskap og det ble enstemmig vedtatt.

 

Valg:

 

Valgstyret hadde meldt forfall, så møteleder presenterte de som var på valg:

 

Valgkomite:

 

Dag Eidet                                                 Laubæråsen

Jonny Engene                                          Krydderveien 83

 

Styret har bestått av:

 

Leder                          Tor Atle Åslie               Paprikakroken 4

Nestleder                    Bjørn Halvor Sture       Safranstien 5

Sekretær                     Anne C. Mikkelsen       Persillesletta 7

Kasserer                      Paul Widerøe                Krydderveien 39

Materialforvalter        Jens Inge Fjelle             Søndre Rødsvei 3

Styremedlem              Håkon Kvarsvik            Paprikakroken 6

 

 

 

 

Følgende personer er ikke  på valg:

 

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                Søndre Rødsvei 3

 

Valgkomiteen foreslår nytt følgende styre:

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4            Ikke på valg

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5                  Ikke på valg

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                 Søndre Rødsvei 3          Ikke på valg

Styremedlem                     Thomas Andersen             Kardemommekroken 6  Ny

Styremedlem                     Mette Maria Gjerskaug     Anisveien 14                  Ny

Styremedlem                     Hans Martin Skari Hansen Persillesletta 68            Ny

 

Kasserer Antennelag Brit Martinussen                         Kanelveien 15              Ny

 

Revisjon

 

Revisor                      Ingvar Nevland          Krydderveien 69                          Gjenvalg

Vara revisor               Helge Hovland           Søndre Rødsvei 1                        Gjenvalg

 

Valgkomite 2012

Anne Cecilie Mikkelsen

Paul Widerøe

 

Web-master

Dag Eidet er primus motor på å holde vår nettside oppdatert og all nødvendig informasjon vil bli lagt ut der.

 

Valgkomiten`s forslag ble enstemmig vedtatt og ble konstituert på første Styremøte.

 

Leder vil takke sekretær Anne Cecilie og kasserer Paul Widerøe for en fantastisk innsats som de har bidratt med i styret.

 

 

Årsmøtet takket for deres innsats med applaus.

 

 

Tor Atle Åslie leder/referent

 

 

Det nye styret takker for tilliten og det ser nå slik ut etter at vi har konstituert det:

 

Leder                           Tor Atle Åslie                        Paprikakroken 4

Nestleder                     Bjørn Halvor Sture                Safranstien 5

Sekretær                       Mette Maria Gjerskaug        Anisveien 14

Kasserer Velforening   Hans Martin Skari-Hansen   Persillesletta 68

Materialforvalter           Jens Inge Fjelle                    Søndre Rødsvei 5

Styremedlem                 Thomas Andersen                Kardemommekroken 6

 

Kasserer Antennelaget   Brit Martinussen                 Kanelveien !5

 

 

Kasserer Antennelaget er blitt splittet opp fra resten av styret. Det vil si at den har ikke møteplikt, men har rapporteringsplikt.

 

Våre  første oppgaver som vi jobber med er:

 

1.En bedret rutine for innbetaling av Canal Digital av hver enkelt beboer.

2Utbygging/utbedring av CD. i Oksviken Vel med oppdatering av kunder.

3.Oppdatere lister med kunder fra CD, slik at Velforening blir 100% i forhold.

4Utformer et Velnytt med all informasjon om utbygging/utbedring av CD.Hva vi får? Hvilken pris? Startfase? Ferdigstilt?

 

Vår-rusken:

 

Vår-rusken ble arrangert siste helg i April og oppmøte uteble dessverre. Takker de få som stilte opp på å forskjønne Oksviken Vel. Håper at flere vil gjøre en innsats  ved neste anledning. Til eksempel ble det bare i Krydderveien funnet søppel som fylte opp 4 store søppelsekker og et sykkelvrak. Så en liten oppfordring til alle er å ta med søpla hjem og kast den i egen søppeldunk. Dette gjelder også poser med avføring fra hund.

 

Containerne ble fornuftig utplassert geografisk og de ble fullt opp alle fem.

 

 

 

Styret ønsker alle en flott Mai!!!

Velnytt nr 2 2013

Innkalling til

årsmøte for 2012 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag 16. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter VELets og til slutt blir det valg.

 

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·       Årsmelding

·        Revisorbekreftet regnskap

·        Innkomne forslag

·        Planer for kommende år og budsjett.

·        Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·        Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

 

INNKOMNE SAKER

 

-OPPGARDERING AV VEISKILT KRYDDERVEIEN.

-FORSKØNNING AV NÆRMILJØET.

-OPPRUSTNING AV POSTKASSESTATIV.

 

 

 

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2012 være betalt.

 

 

 

Vel møtt!

 

VÅR-RUSKEN 2013

 

27.04.2013

 

Fra kl. 11-16 med oppmøte ved Miljøstationen.

 

 

Et mål for Oksviken Velforening er at det skal være en hyggelig og trygg plass å bo. Tilretteleggelse slik at flest mulig trives. Viktig er det at hver og enkelt medmenneske bidrar i felleskap slik at vi når dette mål.

Vår-Rusken er en dag hvor alle kan synliggjøre sitt bidrag til forskønning av Oksviken Vel. Dugnaden vil være søppelplukking,sope gang/sykkelvei,klippe vekk kvist og busk langs grøfter. Vi starter i Krydderveien da dette er en felles vei for alle. Så vil de som sogner til hver enkelt vei gjøre dugnad på den veien.

 

CONTAINERNES UTPLASSERING:(Settes ut fredag 26.4 og hentes mandag 29.4)

 

1.MILJØSTATIONEN MUSKATTKROKEN.

2.LAUBÆRÅSEN KRYSSET TIMIANFARET.

3.SNUPLASS I TOPPEN AV KRYDDERVEIEN.

4.INNKJØRING TIL OKSVIKEN BARNEHAGE.

5.URTEVEIEN V/LEKEPLASS.

 

NB!DET SKAL KUN KASTES KVIST OG HAGEAVFALL I CONTAINERNE.

NB!HUNDEAVFALLSPOSER SOM LIGGER RUNDT I VELET ER IKKE PENT OG DET KAN VÆRE SKADELIG.HENSTILLER ALLE TIL Å TA MED SIN EGEN POSE TIL EGEN SØPPELDUNK.

 

Vel møtt!

Velnytt nr 1 2013

Innkalling til

årsmøte for 2010 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er torsdag 7. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter VELets.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen mandag 21. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2010 være betalt.

 

Vel møtt!

 

 

Antennelaget- betalingsrutiner

 

Antennelagets innbetalingsrutiner baserer seg på egne innbetalinger fra det enkelte medlem, uten at antennelagets styre sender ut innbetalingsblanketter. Dette for å holde prisene nede. Vi kan skryte av at vi har et av landets rimligste TV/internett abonnement, nettop pga at vi holder disse kostnadene nede.

 

Vi har kontrakt med Canal Digital på levering av TV- og Internettsignaler. Denne kontrakten går ut 1. april i år. Vi er i full gang med nye forhandlinger, hvor vi også innhenter tilbud fra konkurrerende aktører. Vi håper dog at vi kommer bra ut med Canal Digital også denne gang. Det gjør overgangen mye enklere.

 

Om vi mot formodning ser for oss et mulig leverandørbytte, vil vi ta dette opp på Årsmøtet.

 

Det er noen som lurer på om de skal fortsette å betale samme beløp. Inntil vi kommer ut med andre opplysninger i Vel-nytt og/eller på hjemmesiden; fortsett å betale på samme måte som før. Det vil høyst sansynlig bli noe prisstigning, men vi gjør det som står i vår makt for at den blir minst mulig. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart vi har tingene på plass.

 

Vi minner også om at manglende betaling kan føre til kutt av TV/Internett signaler, og at det i såfall påløper betydlige utgifter til gjenåpning.

 

 

 

 

Styret

VELnytt nr 4 2012

                  FORNYELSE AV KONTRAKT MED CANAL-DIGITAL

 

På årsmøte 2011 ble avtalen med Canal-Digital fornyet. Den prisen som i dag er på kr 224,- pr.mnd. var den første prisen som ble avtalt i 2006. Denne prisen har alltid vært fast for beboerne uten at Antennelaget har økt prisen. Den nye avtalen vil koste kr 465,- pr.mnd. og vil gi oss oppgradert pakke.

 

Forespørsler som vi har tatt på hvor mye en privattegning på en avtale med CD vil koste , så er det på ca kr 1200,- pr.mnd. Så vi har en meget gunstig avtale fortsatt selv om prisen stiger.

 

Hva får dere for denne prisen?

 

-(Se produktarket fra Canal-Digital)

1.      - Komplett Maxi.

2.      -Levering og service av analog grunnpakke.

3.      -HD PVR Dekoder.

4.      -VALGFRIHET:Ca 30 faste kanaler og 15 valgfrie kanaler.

5.      -Internet med hastighet 12/5 inn i huset.

6.      -Dette vil bli levert f.o.m. 15.09.2012.

 

Hva gjør du med gammel dekoder og med egne avtaler på Internett?

 

-Dekoder kan beholdes med kort, men da vil du få en kortavgift på kr 25,-pr. mnd. eller den kan leveres tilbake når den nye dekoder vil bli levert.

Egne avtaler på Internet kan beholdes hvis ønskelig eller sies opp da alle vil få levert 12/5 sammen med Komplett Maxi pakken. Ved å si opp egne avtaler på økt hastighet på internet og motta hastighet 12/5  i ny avtale vil dere få en besparelse på kr 26,-pr.mnd.(224,-pr.mnd + 267,-pr.mnd. for økt hastighet=491,-pr.mnd.)Mot den nye summen som blir kr 465,-pr.mnd.

 

-      Den nye avtalen med Canal Digital starter den 01.10.2012.

Det betyr at hver enkelt husstand med tv signaler fra Canal Digital via kabel skal betale kr 1395,- pr kvartal forskuddsvis på følgende datoer:

·      01.10.2012

·      01.01.2013

·      01.04.2013

·      01.07.2013

Hvordan betale for Canal-Digital?

Pr.mnd kr 465,- Pr.kvartal kr 1395,- Pr.halvår kr 2790,- Pr.år kr 5580,-

-Betaling skal skje til Oksviken II Antennelags konto 0539 57 73943 til angitte frister. Hver husstand er ansvarlig for dette. Vi oppfordrer til å legge inn dette som FAST OPPDRAG I NETTBANKEN!!!

Sjekk nettbanken din dersom du er usikker på om du/dere har betalt, eller ta kontakt med kasserer for Antennelaget:Britt Marthinussen,mail: br-mart@online.no ,tlf 69365288(kveld)

 

Spørsmål kan rettes til Kasserer i Antennelaget: Britt Marthinussen,mail: br-mart@online.no ,tlf 69365288(kveld) eller Leder i Antennelaget:Tor Atle Åslie, mail: sjefs_tor@hotmail.com , mob 91522916.(kveld) Bruk helst mail.

 

MEDLEMSKAP I VELFORENINGEN.

 

Avtaleprisen til Canal Digital forutsetter medlemskap i Velforeningen på en årlig medlemskontigent på kr 450,-.Hvis du ikke er medlem så ta kontakt med:

Hans Martin Skari-Hansen på mail:skari-hansen@storebrand.no

 

 

 

 

HJEMMESIDESIDEN/WEBMASTER.

 

Vi har en hjemmeside:http.//www.oksviken2vel.net som er godt besøkt og som Dag Eidet er web-master på. Her finner du det viktigste som er av saker og informasjon. Ser gjerne at flere benytter seg av vår nettsider og her kan det også legges inn kommentarer og innspill på GJESTEBOKA.

 

 

 

 

 

 

STYRET

VELnytt nr 3 2012

REFERAT ÅRSMØTE 2011

Tid/Sted: 17 April Rød barneskoles

 

Referent:Tor Atle Åslie

 

Møtedeltakere: 10 fra Oksviken Velforening og Antennelag eksklusive 4 fra styret:

 

Tor Atle Åslie                   Leder-møtt

Bjørn Halvor Sture           Nestleder-møtt

Paul Widerøe                    Kasserer-møtt

Jens Inge Fjelle                 Materialforvalter-møtt

Anne Cecilie Mikkelsen   Sekretær-Ikke møtt

Håkon Kvarsvik               Styremedlem-ikke møtt

 

Kort sammendrag:

 

Jørn Skoglie fra Canal Digital informerte om fremdriften angående utbygging/utbedring av fibernett/coax. Årsmøte 2010 vedtok da en utbygging til fibernett med bedre hastighet på internett og levering på ny dekoder. Dette ble da utsatt på ubestemt tid da det ble et stort kostnadsspørsmål på hvem som skulle ta regningen på asfaltering av Krydderveien etter endt graving mellom kommunen og CD. Hvis vi skulle ha ventet på en avgjørelse mellom kommunen og CD så ville utbygging først ha startet i begynnelsen av 2013 og vært ferdig på slutten av året. Denne kontrakten er nå nullstilt og vi har vedtatt en ny på Årsmøte 2011.

 

Årsmøte vedtok da å bruke QUAX som ligger i jorda fra opprinnelsen og CD skal da lever en bedre internetthastighet og en  HD PVR dekoder fra ADB. Dette var også de nyeste anbefalinger å følge fra CD. representant etter at det viser seg at internetthastigheten blir like bra og tv bildet blir bedre med coax som ved fiber.

 

Det vil bli utarbeidet et eget Velnytt som all informasjon du vil trenge angående utbygging/utbedring som kommer i løpet av juni.

 

Tor Atle Åslie ble valgt som møteleder og som protokollfører. Ingen hadde innsigelser på møteinnkallelse og agenda for årsmøte.

 

 

 

Sammendrag fra Antennelaget:

 

Paul Widerøe presenterte et revisorgodkjent regnskap for antennelaget og det ble enstemmig vedtatt.

 

Det er dessverre ikke alle som betaler og ikke betaler til rett tid for Canal Digital sine signaler. Årsmøte vedtok at styret skal jobbe for å få til en enklere innbetaling slik at Antennelaget får inn det økonomiske til rett tid, så at regninger fra CD. blir betalt. Dette kommer på Velnytt sammen med utbygging/utbedring av CD. Pluss at alle som skal ha Canal Digital være medlem av Velforeningen.

 

Sammendrag fra Velforeningen:

 

Leder gikk gjennom årsmeldingen. Styret har hatt 5 møter og distribuert 5 velnytt. Gikk gjennom hva slags aktiviteter som har blitt gjort i feltet. Av 270 husstander i feltet, så er 233 betalende medlemmer. Dette utgør ca 86 %. Dette vil i 2012 bli et enda mere positivt tall da medlemmer av Velforeningen skal være lik kunder i CD.

 

Paul Widerøe gikk gjennom et revisorgodkjent regnskap og det ble enstemmig vedtatt.

 

Valg:

 

Valgstyret hadde meldt forfall, så møteleder presenterte de som var på valg:

 

Valgkomite:

 

Dag Eidet                                                 Laubæråsen

Jonny Engene                                          Krydderveien 83

 

Styret har bestått av:

 

Leder                          Tor Atle Åslie               Paprikakroken 4

Nestleder                    Bjørn Halvor Sture       Safranstien 5

Sekretær                     Anne C. Mikkelsen       Persillesletta 7

Kasserer                      Paul Widerøe                Krydderveien 39

Materialforvalter        Jens Inge Fjelle             Søndre Rødsvei 3

Styremedlem              Håkon Kvarsvik            Paprikakroken 6

 

 

 

 

Følgende personer er ikke  på valg:

 

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                Søndre Rødsvei 3

 

Valgkomiteen foreslår nytt følgende styre:

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4            Ikke på valg

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5                  Ikke på valg

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                 Søndre Rødsvei 3          Ikke på valg

Styremedlem                     Thomas Andersen             Kardemommekroken 6  Ny

Styremedlem                     Mette Maria Gjerskaug     Anisveien 14                  Ny

Styremedlem                     Hans Martin Skari Hansen Persillesletta 68            Ny

 

Kasserer Antennelag Brit Martinussen                         Kanelveien 15              Ny

 

Revisjon

 

Revisor                      Ingvar Nevland          Krydderveien 69                          Gjenvalg

Vara revisor               Helge Hovland           Søndre Rødsvei 1                        Gjenvalg

 

Valgkomite 2012

Anne Cecilie Mikkelsen

Paul Widerøe

 

Web-master

Dag Eidet er primus motor på å holde vår nettside oppdatert og all nødvendig informasjon vil bli lagt ut der.

 

Valgkomiten`s forslag ble enstemmig vedtatt og ble konstituert på første Styremøte.

 

Leder vil takke sekretær Anne Cecilie og kasserer Paul Widerøe for en fantastisk innsats som de har bidratt med i styret.

 

 

Årsmøtet takket for deres innsats med applaus.

 

 

Tor Atle Åslie leder/referent

 

 

Det nye styret takker for tilliten og det ser nå slik ut etter at vi har konstituert det:

 

Leder                           Tor Atle Åslie                        Paprikakroken 4

Nestleder                     Bjørn Halvor Sture                Safranstien 5

Sekretær                       Mette Maria Gjerskaug        Anisveien 14

Kasserer Velforening   Hans Martin Skari-Hansen   Persillesletta 68

Materialforvalter           Jens Inge Fjelle                    Søndre Rødsvei 5

Styremedlem                 Thomas Andersen                Kardemommekroken 6

 

Kasserer Antennelaget   Brit Martinussen                 Kanelveien !5

 

 

Kasserer Antennelaget er blitt splittet opp fra resten av styret. Det vil si at den har ikke møteplikt, men har rapporteringsplikt.

 

Våre  første oppgaver som vi jobber med er:

 

1.En bedret rutine for innbetaling av Canal Digital av hver enkelt beboer.

2Utbygging/utbedring av CD. i Oksviken Vel med oppdatering av kunder.

3.Oppdatere lister med kunder fra CD, slik at Velforening blir 100% i forhold.

4Utformer et Velnytt med all informasjon om utbygging/utbedring av CD.Hva vi får? Hvilken pris? Startfase? Ferdigstilt?

 

Vår-rusken:

 

Vår-rusken ble arrangert siste helg i April og oppmøte uteble dessverre. Takker de få som stilte opp på å forskjønne Oksviken Vel. Håper at flere vil gjøre en innsats  ved neste anledning. Til eksempel ble det bare i Krydderveien funnet søppel som fylte opp 4 store søppelsekker og et sykkelvrak. Så en liten oppfordring til alle er å ta med søpla hjem og kast den i egen søppeldunk. Dette gjelder også poser med avføring fra hund.

 

Containerne ble fornuftig utplassert geografisk og de ble fullt opp alle fem.

 

 

 

Styret ønsker alle en flott Mai!!!

VEL-nytt nr 4 2011

 

 

 

UTBYGGING AV FIBERNETT  FRA CANAL DIGITAL PÅ OKSVIKEN II BOLIGFELT.  

 Utbyggingen av fibernett fra Canal Digital på Oksviken boligfelt er forsinket. Dette skyldes bl.a. nye skjerpende krav fra kommunen i forhold til graving.Når de starter jobben med graving/tilkobling og når de blir ferdig er avhengig  av når de to parter blir enige.Dette vil det komme ut informasjon om på vår netteside og på Velnytt.

·      Avtalen med Canal Digital løper videre slik den var tidligere.

·      Det betyr at hver enkelt husstand med tv signaler fra Canal Digital via kabel skal betale kr 672,- pr kvartal forskuddsvis på følgende datoer:

·      01.04.2011

·      01.07.2011

·      01.10.2011

·      01.01.2012

·      Betaling skal skje til Oksviken II Antennelags konto 0539 57 73943 til angitte frister. Hver husstand er ansvarlig for dette. Vi oppfordrer til å legge inn dette som fast overføring i nettbank.

Sjekk nettbanken din dersom du er usikker på om du/dere har betalt, eller ta kontakt med:

Paul Widerøe

tlf 926 38 069

mail powideroe@gmail.com.

MEDLEMSKAP I VELFORENINGEN.

 

Avtaleprisen til Canal Digital forutsetter medlemskap i Velforeningen på en årlig medlemskontigent på kr 450,-.Hvis du ikke er medlem så ta kontakt med:

Paul Widerøe

tlf 92638069

mail powideroe@gmail.com

 
MEDLEMSSKAP I VELFORENINGEN LØNNER SEG.

 Det å være medlem i Velforeningen lønner seg og da lønner det seg også å betale innen fristen går ut.Blant 59 innbetalinger så trakk vi ut REIDAR PEDERSEN Urteveien 3 som kan vente seg en premie for dette.

 

MELD DEG INN SOM MEDLEM I DAG!!!

 

HJEMMESIDESIDEN/WEBMASTER.

Vi har en hjemmeside:http.//www.oksviken2vel.net som er godt besøkt og som Dag Eidet er webmaster på.Her finner du det viktigste som er av saker og informasjon.Ser gjerne at flere benytter seg av vår nettsider og her kan det også legges inn kommentarer og innspill på GJESTEBOKA.

 

VEIER/PARKERING/GATELYS.

Nå som det nærmer seg vinteren og snøfall trenger de som skal rydde snø veier uten hinder.Henviser så alle beboere som har transportmiddel   i Oksviken til å parkere på egne parkeringsplasser og ikke langs veiene.Dette skaper  problemer for andre bilister.

 Vi har noen gatelys som er mørke,men dette er meldt inn til kommunen som vil skifte ut disse fortløpende.

 Gang og sykkelvei ved Persillesletta vil nå bli skiltet som KUN  gangvei.Vi har ingen å miste,så vil vi henvise bilister til å bruke riktig vei inn til boligene.

 

Velnytt 5 vil komme ut i begynnelsen av desember.

 

STYRET

VEL-nytt nr 3 2011

 

 

 

Referat ÅRSmøte 2010

  Tid/ Sted:
7.april kl 19.00 på Rød barneskole


Referent: Anne Cecilie

Møtedeltakere: 9 Medlemmer i Oksviken Velforening og Antennelag, pluss følgende fra styret:

Navn

M/F

Verv

 

 

Dag H Eidet

M

Leder

 

 

Tor Atle Åslie

M

Nestleder

 

 

Anne Cecilie Mikkelsen

M

Sekretær

 

 

Paul Widerøe

F

Kasserer

 

 

Jens Inge Fjelle

M

Materialforvalter

 

 

Håkon Kvarsvik

F

Styremedlem

 

 

 

Kort sammendrag:

Dag Eidet ønsket velkommen til alle fremmøtte

Før selve årsmøte ble det holdt innlegg fra aktuelle samarbeidspartnere for antennelaget; Ø.Bringsrud fra Østfold Fibernett (ØF) og  J. Skoglie fra Canal Digital (CD). I august 2011 går dagens avtale om levering av TV- og internettsignaler ut, og ny avtale skal inngås på vegne av medlemmene. ØF og CD orienterte om tilbud gitt Antennelaget.

Dag Eidet ble valgt til møteleder, Anne Cecilie Mikkelsen ble valgt som referent mens Oddbjørn Pedersen og Bjørn Sture ble valgt til å signere protokollen.

Ingen hadde innsigelser på innkallingen og agenda for årsmøtet. Enstemmig godkjent.

  Sammendrag fra årsmøtet Antennelaget:

Kasserer Paul Widerøe har meldt forfall pga ferieavvikling. Leder hadde fått oversendt regnskap for antennelaget som var godkjent av revisor (som også hadde meldt forfall). Tidligere Kasserer Jonny Engene gikk gjennom  regnskapet  for 2010 og budsjettet for 2011 i Kasserer og Revisors fravær.  Regnskapet for antenneleget ble enstemmig godkjent.

Når det gjaldt de to potensielle samarbeidspartnerne ble de presentert med priser, innhold og sammenlignet med hverandre. Oversikt over etableringskostnader og månedspriser talte til fordel for CD. Innholdet i tilbudene var tilnærmet likelydende. CD som tilbyr både Coax og Fibernett mente coaxnettet kapasitetsmessig ikke var tilbake for fibernett i nærmeste framtid, men at fibernett vil ta over på sikt, når krav til båndbredde går mot yttergrensen for hva coaxnett kan distribuere. Etter litt diskusjon og grundig overveiing ble det votert over følgende:

 1. Hvilken TV-/internettsignal leverandør skal Oksviken II Antennelag jobbe videre med for å tegne ny kontrakt; Østfold Fibernett eller Canal Digital. Canal Digital ble enstemmig valgt.
 2. Siden CD har framlagt tilbud om både coaxnett og fibernett, ble det holdt votering over hvilket tilbud vi skulle benytte. Coaxnettet er kun en vidreføring uten inngrep, fibernett krever graving i feltet, inkl fra tomtegrense og inn i hus. Fibernett tilbudet inneholdt gratis graving inn til alle hus og montering av ett punkt inne. Ingen ekstra kostnader, og kun 10,- kr mer i månedsavgift (til sammenligning hadde ØFs tilbud en engangskostnad på 900,- kr i etablering og 2000,- kr for graving inn til husvegg). Det ble en del diskusjon rund dette, og Leder foreslo å votere over følgende mandat for det nye styret: ” Det nye styret skal gå i forhandlinger med CD og i utgangspunktet forhandle fram kontrakt på levering via coaxnett, med opsjon til å oppgradere til Fibernett om/når dette føles formålstjenlig innenfor kontraktsperioden.” Mandatet ble enstemmig godkjent.
 3. Årsmøtet tok opp spørsmålet om hvorfor vi skulle gå for tilbudet Komplett Mini, når CD også hadde tilbudt redusert pris på Komplett Maxi (høyere hastighet på internett). Dette ble begrunnet med at mer enn 50% av medlemmene har denne tillegspakken idag, og vil med kollektiv avtale på Komplett Maxi spare betydlige beløp over tid. Det ble motargumentert om at vi har medlemmer som ikke har PC og følgelig ikke internett. Dette argument ble ikke tatt til følge, da det kun gjaldt et fåtall medlemmer, og månedsprisene allikevel ligger på et så rimelig nivå at det konkurrerer med priser fra rene TV-signalleverandører. Årsmøtet valgte å gå for utvidet grunnpakke (Total Maxi) mot 2 stemmer. Månedspris blir ca kr 430,- (coax)/ 440.- (fiber). (Til sammenligning har Rødfeltet nylig inngått kontrakt med ØF med månedspris kr 698,- for tilsvarende tilbud).  

Når det gjaldt budsjettet for 2011 ble dette godkjent med en anmerking om at dette må revideres innen høsten 2011 når endring i kostnader med ny avtale trer ikraft.

  Sammendrag fra årsmøtet Velforeningen:

Leder gjennomgikk årsmeldingen. Styret har hatt 4 møter og det har kommet ut 4 Velnytt. Gikk videre gjennom hvilke aktiviteter som  har vært gjennomført siden forrige årsmøte. Av 272 husstander i feltet er 245 betalende medlemmer og det må sies å være svært bra ( til tross for økning i kontingent f.o.m 2010)

Regnskapet for 2010 ble lagt frem og velforeningen brukte mindre penger enn budsjettert, hovedsaklig fordi det var mindre kostnader til brøyting enn budsjettert samt ikke benyttet midler til sosiale arrangement. Budsjettet for 2011 er ganske likt det som var i regnskapet for 2010, men årsmøtet ønsket å øke beløpet på brøyting etc med 25 000,-

Årsregnskapet for 2010 og budsjettet for 2011, med note om økningen på 25000,- ble godkjent.

Valg:

Leder leste opp valgkommiteens instilling som følger:

Valgkomite består av:                                                           

Jonny Engene (Leder)                                                Kryddervein 83

Tore Cato Karlsen                                                      Lavendelåsen 14

Ole Iver Mæhlum                                                       Urteveien 4

 

Styret har bestått av følgende representanter:

Leder:                         Dag H Eidet                            Laurbæråsen 14

Nestleder:                    Tor Atle Åslie                         Paprikakroken 4

Sekretær:                    Anne Cecilie Mikkelsen          Persillesletta 7

Kasserer:                     Paul Widerøe                          Krydderveien 39

Materialforvalter:        Jens Inge Fjelle                       Søndre Rødsvei 3

Styremedlem:              Håkon Kvarsvik                     Paprikakroken 8

 

Følgende personer er på valg:

Leder:                         Dag Eidet                                Laurbæråsen 14

Styremedlem:              Jens Inge Fjelle                       Søndre Rødsvei 5

Styremedlem:              Tor Atle Åslie                         Paprikakroken 4

 

Valgkomiteen foreslår følgende nytt styre:

Leder:                         Tor Atle Åslie                         Paprikakroken 4          Gjenvalg Ny posisjon

Styremedlem:              Jens Inge Fjelle                       Søndre Rødsvei 5        G jenvalg

Styremedlem:              Bjørn Halvor Sture                  Safranstien 5               Ny

Styremedlem:              Anne Cecilie Mikkelsen          Persillesletta 7             Ikke på valg   

Styremedlem:              Paul Widerøe                          Krydderveien 39         Ikke på valg

Styremedlem:              Håkon Kvarsvik                     Paprikakroken 8          Ikke på valg

 

Valgkommite 2011: Dag Eidet (leder), Jonny Engene og Bjørn Jørstad

Revisorer: Ingvar Nevland og Helge Hovland(Vararevisor) – Gjenvalg

 

Valgkommiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det nye styret vil konstituere seg på første styremøte.

 

Dag Eidet takket for mange fine år i styret og ønsket ny leder og nytt styre lykke til. Han fikk applaus som takk for innsatsen.

 

Anne Cecilie Mikkelsen/ Referent                 

 

 

 

 

 

 

 

 


Styret ønsker videre informere husstandene om følgende saker:

 

 • Vår- Rusken 2011
 • Dugnad- Pent til 17-mai

 

Vår-Rusken

 

Oksviken II Velforening gjennomfører Vår- Rusken helgen 7-9 mai – NB! kontainere kommer ila fredag og tas inn igjen på mandag morgen- altså er de tilgjengelige hele lørdag og søndag NB!

 

Kontainere for hageavfall settes ut følgende steder:

 

 Miljøstasjonen : En Kontainer.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En Kontainer.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En Kontainer

 

Ved lekeplassen i Urteveien: En Kontainer.

 

På snuplassen i enden av Lavendelåsen: En Kontainer

 

I enden av Kardemommekroken, mot fotballplassen: En Kontainer

 

 

Ved lekeplassen i Persillesletta; En Kontainer

 

 

 

Legg også merke til at det er KUN hageavfall (kvist og kvas) som skal hives i kontainerene. Annet grovavfall må bringes til kommunens fellesaksjon ved Onsøy Båtsenter (Østkilen 3) 3. og 4. mai.

 

Dugnad-Pent til 17-mai!

Det kommer ut eget skriv på dette ila få dager!

 

Styret!

Hjemmeside; http://www.oksviken2vel.net 

E-mail; oksviken2vel@online.no

VEL-Nytt nr 2 2011

 

 

 

Innkalling til årsmøte for 2010 

 

Oksviken II Velforening

 

 og

 

 Oksviken II Antennelag

Det innkalles med dette til årsmøter i Oksviken II velforening/Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er torsdag 7. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. NB! Møterom i kjeller (Vakt vil stå ved Aula og forklare vei).

Agenda del 1 Oksviken II Antennelag:

 Innledningsvis før det formelle Årsmøtet, blir det holdt orientering fra Østfold Fibernett (ØF) og Canal Digital (CD) på hva de kan levere ved en nytegning/fortsettelse av avtale for TV-/Internett signaler og ev IP-telefoni.  Etter at ØF og CD har forlatt årsmøtet vil Styret orientere om mottatte tilbud og redgjøre for hvorfor andre aktører er valgt bort som aktuelle leverandører. Nåværende avtale med CD er forlenget fram til 31 aug. 2011 da et eventuelt leverandørbytte krever graving før leveranse kan gjennomføres.  

 ·         Årsmelding

·         Revisorgodkjent regnskap

·         Innkomne forslag

o   Fra styret: Årsmøtet fatter vedtak om valg av leverandør av TV-/internettsignaler. Hvilken leverandør Antennelaget skal tegne ny avtale med, etter at nåværende avtale utgår?  

·         Budsjett 2011

·         Valg (gjennomføres i del2 sammen med VEL’et)

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 Agenda del 2 Oksviken II VEL:

  ·         Årsmelding

·         Revisorgodkjent regnskap

·         Innkomne forslag (ingen)

·         Planer for kommende år og budsjett 2011, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             Leder og 2 styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             2 revisorer

-                             Valgkomite på 3 medlemmer

-                             Styre Antennelag.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Vel møtt!                                                                                                      Styret!

VEL-nytt nr1 2011

 

 

Innkalling til

 

årsmøte for 2010 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er torsdag 7. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter VELets.

 I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen mandag 21. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2010 være betalt.

 Vel møtt!

 
  Antennelaget- betalingsrutiner

 

Antennelagets innbetalingsrutiner baserer seg på egne innbetalinger fra det enkelte medlem, uten at antennelagets styre sender ut innbetalingsblanketter. Dette for å holde prisene nede. Vi kan skryte av at vi har et av landets rimligste TV/internett abonnement, nettop pga at vi holder disse kostnadene nede.

 Vi har kontrakt med Canal Digital på levering av TV- og Internettsignaler. Denne kontrakten går ut 1. april i år. Vi er i full gang med nye forhandlinger, hvor vi også innhenter tilbud fra konkurrerende aktører. Vi håper dog at vi kommer bra ut med Canal Digital også denne gang. Det gjør overgangen mye enklere.

 Om vi mot formodning ser for oss et mulig leverandørbytte, vil vi ta dette opp på Årsmøtet.

 Det er noen som lurer på om de skal fortsette å betale samme beløp. Inntil vi kommer ut med andre opplysninger i Vel-nytt og/eller på hjemmesiden; fortsett å betale på samme måte som før. Det vil høyst sansynlig bli noe prisstigning, men vi gjør det som står i vår makt for at den blir minst mulig. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart vi har tingene på plass.

 Vi minner også om at manglende betaling kan føre til kutt av TV/Internett signaler, og at det i såfall påløper betydlige utgifter til gjenåpning.

 

Styret

VEL-nytt nr 4 2010

 

 

 

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

·         Referat fra Årsmøte 2009

 

·         Befaring av lekeplasser

­­­­__________________________________________________________

Referat fra

Årsmøte 2009 Oksviken II Antennelag

og

Årsmøte 2009 Oksviken II Velforening

Sted: Rød barneskole. Dato: 26. april 2010 kl. 19-21. Fremmøte: 11 medlemmer inkl.

Leder Dag Eidet åpnet møtet.

Følgende funksjoner ble valgt.

Møteleder                               Dag Eidet

Referent                                 Ole Iver Mæhlum

Protokollunderskrivere           Bjørn Jørstad

                                               Ivar Otto Vold

 Dagsorden ihht. innkalling:

Del 1 – Årsmøte 2009 for Oksviken II Antennelag

1 Årsberetning2009

2 Revisorgodkjent regnskap

3 Budsjett 2010

4 Valg (Gj.føres i del 2 sammen med Vel’et)

5 Eventuelt

Del 2 Årsmøte 2009 for Oksviken II Velforening

1 Årsberetning2009

2 Revisorgodkjent regnskap

3 Innkomne forslag

4 Planer for kommende år og Budsjett 2010

5 Valg

6 Eventuelt

 

Del 1 Årsmøte 2009 for Oksviken II Antennelag

1.      Årsberetning 2009

Jonny Engene gjennomgikk Årsberetning for 2009. Enstemmig godkjent.

2.      Revisorgodkjent Regnskap 2009

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk regnskapet for 2009. Regnskapet for 2009 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.

3.      Budsjett 2010

Årsmøtet stilte spørsmål om gratispassasjerer som ikke er fra frakoblet det analoge nettet.

Budsjett ble gjennomgått. Enstemmig godkjent.

4.      Valg

Valget gjennomføres samtidig med Velets valg.

5.      Eventuelt

Ingen spørsmål.

Del 2 Årsmøte 2009 for Oksviken II Velforening

 1.      Årsberetning 2009

Leder Dag Eidet gjennomgikk Årsberetning for 2009. Enstemmig godkjent.

Nevland etterlyste status på fjorårets forslag om navnebytte på deler av Krydderveien. Leder beklager at dette har falt ut og vil oppdatere Årsmeldingen med status om saken.

2.      Revisorgodkjent Regnskap 2009

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk regnskapet for 2009. Regnskapet for 2009 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer. Revisor påpeker at velet for tiden har større utgifter enn inntekter.

Regnskapet enstemmig godkjent.

3.      Innkomne forslag

·         Styret foreslår å øke kontingenten med kr 100,- til kr 450,- pr år.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Ingen andre forslag mottatt.

4.      Planer for kommende år og Budsjett 2010

Kasserer gjennomgikk planene og budsjett for 2010. Enstemmig vedtatt.

5.      Valg

Følgende oversikt viser innstillingen fra valgkomiteen. Dette ble også resultat etter gjennomført valg:

Styret:

Leder              Dag Eidet       Ikke på valg 1 år

Styremedlem  Paul Widerøe              2 år

Styremedlem  Håkon Kvarsrvik        2 år

Styremedlem  Anne Cecilie Mikkelsen 2 år

Styremedlem  Tor Atle Åslie ikke på valg 1 år

Styremedlem  Jens Inge Fjelle ikke på valg  1 år

Årsmøtet vedtok styret kan engasjere ekstern regnskapsfører for å ta seg av Antennelagets regnskap dersom behov. 

 Revisor:

Revisor           Ingvar Nevland Gjenvalgt 1 år

Vararevisor     Helge Hovland Gjenvalgt 1 år

 

Valgkomite:

Jonny Engene, Tore C Karsen og Ole Mæhlum 1 år

 Styret i Oksviken II Antennelag er identisk med Oksviken II Velforening. Styrene utenom valgt leder konstituerer seg på første styremøte.  

 Årsmøtet takker Jonny Engene, Tore Cato Karsen, Tanja Kolstad og Ole Mæhlum som forlater styret, for godt utført arbeid.

 6.      Eventuelt

 • Forslag til styret om å lage en plan for å sikre eller sanere enkelte lekeplasser.
 • Spørsmål fra salen om status på ballbinge/ lekeplass på feltet. Styret informerte at det har ikke lykkes å etablere dette på feltet men velet har i stedet bevilget penger til ballbinge på Rød barneskole.
 • Ivar Otto Vold etterlyste mulighet for å få til et forsamlingshus. Eksempelvis i samarbeide med velforeninger som Krossnes.
 • Spørsmål om å lappe asfalthull. Styret informerte om at slike henvendelser skal gå direkte til Servicetorget i kommunen.

 Signert av Bjørn Jørstad og Ivar Otto Vold.

Referent Ole Iver Mæhlum 2. mai 2010

 

Lekeplassbefaring

Rapport fra lekeplassbefaring 2010

Foretatt 1. juni 2010.

Befaring uført ved: Dag Eidet og Jens Inge Fjelle.

Lekeplass #1- Krydderveien syd

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse
 • Minihuske
 • Rasteplassbord
 • Huskestativ
 • Hytte
 • ”Kjøpmansdisk”

Behov:

 • Sand under huske
 • Maling av hytte/Disk/Sandkasse

Forslag til utbedring

 • Tømmerstokker til inngjerding av huske
 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Skrape/Male Hytte/Sandkasse/Disk i friske farger (blå/gul/rød)
 • Anskaffe  sklie (søknad til styret)

 

Lekeplass #2-  Krydderveien mellom 81/83 (Røff  lekeplass)

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse
 • Balansetau
 • Rasteplassbord
 • Klatretau
 • Hytte

Behov:

 • Sand i sandkasse
 • Maling av hytte/Sandkasse

Forslag til utbedring

 • Spenne opp nytt balansetau
 • Spenne opp/strekke ut klatretau (henger i tynne hyssinger nå)
 • Male Hytte/Sandkasse/ i naturfarger farger (grønn/brun)

 

Lekeplass #3-  Anisveien 8/6

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse uten sand
 • Huskestativ ukurant
 • Minihuske deffekt

Behov:

 • Opprusting eventuelt Sanering

Forslag til utbedring

 • Sanering
 • Huskestativ demonteres
 • Sandkasse hugges opp
 • Minihuske repareres og flyttes til annen lekeplass (f.eks Persillesletta)

 

Lekeplass #4-  Kanelveien

Utstyr tilstede:

 • Liten Sandkasse
 • Minihuske
 • 2 x Rasteplassbord
 • Sklie
 • Klatrestativ

Behov:

 • Rydde/fjerne rester av ødelagt Rasteplassbord
 • Sand under klatrestativ/Sandkasse
 • Maling av Klatrestativ

Forslag til utbedring

 • Inngjerding mot snuplass
 • Fornye undelag klatrestativ med ny sand
 • Bygge større sandkasse og fylle med sand
 • Bygge platting på toppen av sklie
 • Skrape/Male Klatrestativ/Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Lekeplass #5-  Muskatkroken

Tilstand:

 • Sanert (Paprikakroken ble bygget på tidligere lekeplass for byggetrinn 1 (1983) Det ble opparbeidet gatetun med ny lekeplass. Utbygger lot lekeapp stå til det var godkjent av kommunen, demonterte og tok med seg mesteparten av apparatene når han forlot stedet. Restene ble demontert av beboere da det ikke var ønskelig at barna skulle leke på uferdig lekeplass)

 

Lekeplass #6-  Kardemommekroken

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse uten sand
 • Rasteplassbord
 • Klatretårn
 • Huskestativ

Behov:

 • Festing av skruer i klatrevegg
 • Sand under huske
 • Maling av Sandkasse

Forslag til utbedring

 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Fylle sand i sandkasse
 • Reparere Rasteplassbord
 • Kontrollere/feste løse skruer i klatrestativ
 • Skrape/Male Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Lekeplass #7-  Safranstien

Utstyr tilstede:

 • Vippehuske
 • 2 x Rasteplassbord

Behov:

 • Sand under huske
 • Reparere Vippehuske

Forslag til utbedring

 • Bygge sandkasse/fylle med sand
 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Anskaffe Sklie/Huskestativ (søknad)
 • Reparere vippehuske med ryggstø/håndtak

 

Lekeplass #8-  Urteveien

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse
 • Sjørøverskip
 • Rasteplassbord
 • Huskestativ
 • Klatrestativ

Behov:

 • Intet

Tilstand

 • Meget tilfredsstillende

 

Lekeplass #9-  Kamillekroken

Utstyr tilstede:

 • Taubane/Løpekatt (ramponert)
 • Balanseapparat
 • Vippehuske

Behov:

 • Reparere Taubane
 • Planering under Taubane
 • Rasteplassbord mangler
 • Rydde/fjerne skrot

Forslag til utbedring

 • Bygge sandkasse/fylle med sand
 • Anskaffe huskestativ (søknad)
 • Hente Rasteplassbord fra Ballplass

 

Lekeplass #10-  Pepperkroken

Utstyr tilstede:

 • Sandkasse (slitt)
 • Rasteplassbord
 • Huskestativ

Behov:

 • Ny sandkasse

Forslag til utbedring

 • Anskaffe sklie/klatrestativ (søknad)
 • Rep/fornye sandkasse/fylle med ny sand
 • Male Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Lekeplass #11-  Persillesletta

Utstyr tilstede:

 • Rasteplassbord
 • Huskestativ

Behov:

 • Erstatte underlag huske med sand (singel nå- godkjent?)
 • Fler lekeapparater?

Forslag til utbedring

 • Anskaffe sklie/klatrestativ/sandkasse + sand
 • Fornye undelag huske med ny sand
 • Male Sandkasse i friske farger (blå/gul/rød)

 

Ballbane

Utstyr tilstede:

 • 2x Rasteplassbord
 • 2 x Mål
 • Kurballmål

Behov:

 • Rette opp kanter
 • Planere
 • Fylle på subus
 • Hindre adkomst kjøretøy
 • Fotocelle til belysning ?
 • Kappe opp gamle mål for kassering

Forslag til utbedring

 • Tilstand tilfredstillende denne sesong
 • Dugnad bør dog gjennomføres til høsten for å utbedre behov
 • En av rasteplassbordene flyttes til Lekeplass #9 Kamillekroken
 • Kjøre gamle mål til Øra

 

Generelt

 • Utbedring av lekeplasser gjøres på dugnad blant beboere som benytter lekeplassen
 • Dugnadsgjeng søker styret om midler til utbedring
 • Forslag til utbedring er veiledende, og ved ønske om anskaffelse av nye lekeapparater må dette presiseres i søknad. Godkjente lekeapparater er dyre, og VELets økonomi tilsier at det kun er en lekeplass som kan påregne å få godkjent anskaffelse av ett nytt lekeapparat pr sesong/driftsår
 • Det kan også søkes om midler til bevertning under dugnad
 • Dugnad på Ballbane er fellesskaps gjøremål, og slik dugnad initieres av styret

Det er også behov for merking av VELets utplasserte flyttbare eiendeler med ”Oksviken II VEL” . F.eks Rasteplassbord.

 

Styret!

VEL-nytt nr 3 2010

 

 

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 ·         Vår- Rusken 2010

·         Dugnad- Pent til 17-mai

­­­­__________________________________________________________

  Vår-Rusken

Oksviken II Velforening gjennomfører Vår- Rusken helgen 7-9 mai – NB! kontainere kommer ila fredag og tas inn igjen på mandag morgen- altså er de tilgjengelige hele lørdag og søndag NB!

Legg også merke til at det er KUN hageavfall (kvist og kvas) som skal hives i kontainerene. Annet grovavfall må bringes til kommunens fellesaksjon ved Onsøy Båtsenter (Østkilen 3) 3. og 4. mai.

  Kontainere for hageavfall settes ut følgende steder:

  Ved Miljøstasjonen : En Kontainer.

  Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En Kontainer.

  På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En Kontainer

Ved lekeplassen i Urteveien: En Kontainer.

  På snuplassen i enden av Lavendelåsen: En Kontainer

  I enden av Kardemommekroken, mot fotballplassen: En Kontainer


Dugnad-Pent til 17-mai!

Styret henstiller til den enkelte å rydde rundt og utenfor egen tomt før 17-mai- og da passer det jo å gjøre dette i uken 3. - 8. mai, så blir vi kvitt  grovavfall hos kommunens fellesaksjon ved Onsøy Båtsenter (Østkilen 3) - 3. - 4. mai og kvist og kvas i kontainerene VELet setter ut helgen 7.-9. mai! Ta gjerne et tak på andre fellesområder også- som f.eks lekeplasser.

Om alle setter av en time hver i løpet av uken, blir boligfeltet vårt fint til 17. Mai.

 Styret!

Hjemmeside; http://www.oksviken2vel.net 

E-mail; oksviken2vel@online.no

VEL-nytt nr 2 2010

 

 

 

Innkalling til årsmøte for 2009 

 

Oksviken II Velforening

 

 og

 
 Oksviken II Antennelag

 

 

Det innkalles med dette til årsmøter i Oksviken II velforening/Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er mandag 26. april kl. 19.00 i Rød Barneskoles Aula.

 Agenda del 1 Oksviken II Antennelag:

·         Årsmelding

·         Revisorgodkjent regnskap

·         Budsjett 2010

·         Valg (gjennomføres i del2 sammen med VEL’et)

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 Agenda del 2 Oksviken II VEL:

·         Årsmelding

·         Revisorgodkjent regnskap

·         Innkomne forslag

·         Økning av kontingent

·         Planer for kommende år og budsjett 2010, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             3 styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1 (Leder og 2 styremedlemmer er ikke på valg)

-                             2 revisorer

-                             valgkomite på 3 medlemmer

-                             eventuelle komiteer

-                             styre Antennelag.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2009 være betalt.

Vel møtt!                                                                                                      Styret!

VEL-nytt nr 1 2010

 

 

 

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

  ·         Innkalling til årsmøte

·         Dugnaden 17/10-2009

·         Papirinnsamling

·         Trivsel i feltet

·         Antennelaget- innbetalingsrutine

­­­­__________________________________________________________


 

Innkalling til

årsmøte for 2009 i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag

 Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening og Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er mandag 26. april kl. 19.00 på Rød Barneskole. Antennelagets årsmøte blir avviklet først, deretter VELets.

 I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen torsdag 25. mars.

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag minst 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2009 være betalt.

 

Vel møtt!

 

Dugnaden 17/10-2009

Lørdag 17 oktober var duket for oksvikens høstrusk og aktivitetsdag "TOUR DE OKSVIKEN" Så mange som 25 barn i alderen 3-14 år var samlet til aktiviteter på grusbanen. Dugnaden hadde som mål å sette grusbanen i ny og frisk stand. Vi nådde ikke målet fult ut, så vi satser på en ny dugnad til våren hvor vi fullfører arbeidet. Du kan lese mer om dugnaden/aktiviteten og se bilder fra seansen på vår hjemmeside. http://www.oksviken2vel.net/21740123

  Papirinnsamling

Kommunens papirinnsamling (de store dunkene med blått lokk) skjer en gang pr måned. Vi får ofte spørsmål fra beboere som lurer på når dette tidspunktet er. Derfor lister vi opp datoene her. Så ta vare på velnytt, så har du oversikten.

 

16/4 – 18/5 – 16/6 – 20/7 – 17/8 – 16/9 – 18/10 – 15/11 – 13/12.

Vi vil fortsette listen i et senere Velnytt! Du kan også se listen på vår internettside!

http://www.oksviken2vel.net/21740115

Trivsel i feltet

Fra tid til annen får vi melding fra beboere om naboer som tar seg til rette, og kaster hageavfall og annet tilfeldig avfall i friarealene utenfor egen tomt og faktisk også til tider utenfor naboers tomt. Dette hører ikke under hva vi kan kalle trivselsfremmende tiltak i boligfeltet.

  Styret henstiller om at alle har et felles ansvar for å holde friarealene i hele feltet, og egen tomt i en slik stand at det skaper trivsel for alle som bor her og ikke minst gir et godt intrykk på besøkende.

  Styret vil videre henstille til at hageavfall og søppel samles i poser på egen tomt og kastes i kontainerene ifm høst- og vårrusken som arrangeres av VELet som fast innslag. Har du behov for å bli kvitt slikt avfall ut over dette, henstilles du til å selv frakte dette til FREVAR.

  Vis ansvar og la oss gå sammen om å holde våre fri/fellesarealer pene og ryddige!

 

Antennelaget- betalingsrutiner

 

Antennelagets innbetalingsrutiner baserer seg på egne innbetalinger fra det enkelte medlem, uten at antennelagets styre sender ut innbetalingsblanketter. Dette for å holde prisene nede. Vi kan skryte av at vi har et av landets rimligste TV/internett abonnement, nettop pga at vi holder disse kostnadene nede.

  Dog er vi nødt til å purre enkelte beboere som ikke følger opp. Antennelaget måtte pr 1. mars 2010 sendt ut 110 purringer. Dette ser desverre ut til å ha blitt en normal tilstand, noe vi helst vil få en slutt på. Vi vil nødig komme i en situasjon der kostnadene til purring gjør at vi må legge på prisene for å dekke inn disse utgiftene.

  Vi har derfor lagt ved innbetalingsblankett med oversikt over betalingsfrister i dette Vel-nytt, og anmoder med dette om at alle betaler iht fristene angitt.

  Vi minner også om at manglende betaling kan føre til kutt av TV/Internett signaler og, at det i såfall påløper betydlige utgifter til gjenåpning.

Under er listet rutinene som benyttes når innbetaling uteblir.

 
 

Rutine for ikke-betalende medlemmer.

-          Manglende betaling på forfallsdato

-          vente 14 dager

-          sende purring m/ utstående beløp, ingen påslag, frist 14 dager

-          vente 14 dager

-          sende stengevarsel (siste varsel før stenging) m/ utstående beløp, ingen påslag, frist 10 dager

-          vente 10 dager

-          sende anmodning til Canal Digital om å stenge abonnenten

Ingen dør-til-dør aksjon for å få beboere til å betale.

  Gjenåpning av signaler kan først skje etter fremvising av kvittering for manglende innbetaling. I tillegg vil Canal Digital sende ut et gjenåpningsgebyr.

  Gjenåpningsgebyr er for tiden kr 1299,- for TV og kr 399,- for internett – tilsammen kr 1698,-

  Om du selv avslutter abonnementet, og vil gjenåpne, er prisen for tiden kr 1099,- for TV og kr 399,- for internett! 

Styret

VEL-nytt nr 4 - 2009

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

·         Høst- Rusken

·         Dugnad- Fotballbanen

·         Aktiviteter for barna under dugnaden

·         Info fra Antennelaget

­­­­__________________________________________________________

 

Høst-Rusken

 

Oksviken II Velforening gjennomfører Høst- Rusken torsdag 16. – 18 Oktober – NB! kontainere kommer om morgenen Fredag og tas inn igjen ila natt til mandag.

 

Pga misslighold med hensyn til hva som ble kastet i diversekontaineren under vår-rusken, avslutter vi dette tilbudet heretter. Det er alt for kostbart å betale for at hustander kvitter seg med komfyrer og annet husholdningsafall. Dette må husstandene bekoste selv. Derfor blir det heretter kun satt ut kontainere for hageavfall og kvist /kvas ryddet i fellesområder!

 

Utplassering av kontainere skjer på følgende steder:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

Ved lekeplassen i Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen i enden av Lavendelåsen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I enden av Kardemommekroken, mot fotballplassen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Husk! Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet enn kvist og kvas!

 

Styret henstiller til den enkelte å rydde rundt og utenfor egen tomt. Ta gjerne et tak på andre fellesområder også- som f.eks lekeplasser.

 

 

Dugnad-Fotballbanen!

I forbindelse med Høstrusken, arrangerer vi Dugnad på Fotballbanen ved barnehagen lørdag 17 oktober kl 1200. Ta med rive, spade og ev trillebår. Alt annet nødvendig materiell vil Jens Inge og Tor Atle i styret sørge for!  

Dugnaden skal utføre følgende aktiviteter

 

 • O-løp for ungene, pølser osv
 • Legge ut masse/ bark rundt banen.
 • De store fotballmålene byttes med mindre mål fra GIF 
 • Nytt nett til basketball kurven monteres
 • 2 stk benker monteres og kjøres ut til lekeplassene hhv Lavendelåsen/ Kamillekroken og Anisveien, som begge mangler benker.
 • Montere håndtak til huske i Muskatkroken.

 

 

 

 

 

Aktivitet for barna under dugnaden

 

``TOUR DE OKSVIKEN``
 
Lørdag 17. Oktober skal de vokse rydde og sette i stand rundt fotballbanen og lekeplassene! Imens dette pågår vil vi arrangere ”Tour de Oksviken” for barna og ungdomen i feltet! Møt fram på Fotballbanen innen kl 1300. Start og mål vil være på grusbanen ved barnehagen!

 

For de aller yngste vil vi ha egen klasse for trehjulsykler som vil ha egen løype med poster inne på grusbanen.

 

For de eldre barna vil løypa ligge rund omkring i Oksviken boligfelt, både på asfalt og i terreng!

 

For å stille til start, kreves sikkerhetsutstyr som hjelm og en sikker sykkel. Før start vil alle deltageres sykkel bli sikkerhetskontrollert på egen stand!

 

Det er ingen startavgift, bare å melde seg på!

 

Premiering og pølser til alle som deltar!!!

 

NB! For å delta, husk å melde deg på innen 10. Oktober til Tor Atle Åslie (aktivitetsansvarlig) på

 

E-mail: sjefs_tor@hotmail.com

 

eller tlf. 91 52 29 16


Du må oppgi navn,alder,trehjuling eller tohjuling.
 

 

 

 

 

 

 

KARA i arbeid

VEL-nytt nr 3 - 2009

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

·         Vår- Rusken

·         Dugnad- Pent til 17-mai

­­­­__________________________________________________________

 

Vår-Rusken

 

Oksviken II Velforening gjennomfører Vår- Rusken torsdag 14. Mai – NB! kontainere kommer om morgenen og tas inn igjen på kvelden- altså kun en dag NB!:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

Ved lekeplassen i Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen i enden av Lavendelåsen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I enden av Kardemommekroken, mot fotballplassen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Husk! Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet enn kvist og kvas!

 

Kontaineren ”for andre ting” er etterlatt skrot i fellesområdene.

 

 

 

 

Dugnad-Pent til 17-mai!

Styret henstiller til den enkelte å rydde rundt og utenfor egen tomt før 17-mai- og da passer det jo å gjøre dette innen 14. Mai, så vi får lagt det i kontainerene! Ta gjerne et tak på andre fellesområder også- som f.eks lekeplasser.

 

Styret vil ta oppstilling ved kontainerene på aviskontainerplassen, fra 1800-1900 (14. Mai) og dele ut søppelsekker og engangshansker for de som vil være med å gjøre en dyst i fellesområdene. Er vi mange nok er dette gjort unna på en liten time. Styret har engasjert en undomsgjeng til å ta Krydderveien, så om alle gjør en innsats i resterende fellesområder blir boligfeltet vårt fint til 17. Mai.

 

Styret!

Hjemmeside; http://www.oksviken2vel.net  

E-mail; oksviken2vel@online.no

VEL-nytt nr 2 - 2009

Innkalling til årsmøte for 2008 

Oksviken II Velforening

 og

 Oksviken II Antennelag

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening/Oksviken II Antennelag. Tid og sted for møtet er tirsdag 28. april kl. 19.00 i Rød Barneskoles Aula.

 

Agenda:

·         Årsmelding Oksviken II VEL

·         Revisorgodkjent regnskap

·         Innkomne forslag

·         Endring av veinavn

·         Godtgjøring for kasserer i Oksviken II Antennelag

·         Planer for kommende år og budsjett 2009, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             3 styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1 (Leder og 3 syremedlemmer er ikke på valg)

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle komiteer

-                             styre Antennelag.

·         Årsmelding Oksviken II Antennelag

·         Revisorgodkjent regnskap Antennelaget

·         Budsjett 2009 og årsavgift Antennelaget

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2008 være betalt.

 

Vel møtt!

 

 

 

Styret!

VEL-nytt nr 1 - 2009

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Innkalling til årsmøte
 • Kontingent 2008
 • Hjemmeside
 • Buss i Oksviken

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2008 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er tirsdag 28. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen fredag 3. april.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten for 2008 være betalt.

 

Vel møtt!

 

Kontingent 2009

Innbetalingsblankett for kontingent 2009 vil bli sendt ut i disse dager. Vi benytter også iår N3-Sport Medlemservice til å hjelpe oss med innbetalingen. De som betaler innen tidsfristen blir automatisk med i trekningen av en premie. Premien i 2008 var en vanntett kikkert av høy kvalitet.

 

Hjemmeside

Hjemmesiden vår har ligget brakk over lengre tid. Nå har vi endelig fått en ny side opp og gå, og håper med dette at våre medlemmer vil bruke denne flittig. Det er gjort et kraftig løft med denne, og det som har vært etterlyst av info – skal nå være ajourført.

 

Gå inn og legg gjerne igjen en melding i gjesteboka, eller send oss en melding under ”kontakt oss” om du ønsker å gi ros eller ris! Du er også velkommen om du ønsker å kontakte styret med spørsmål eller innspill!

 

Legg imiddlertid merke til at vi denne gangen har brukt en litt simpel mal, som ikke gir de mest avanserte redigeringsmuligheter! Det vi ønsker tilbakemelding på- er innholdet- ikke oppsettet! Vi vil se oss om etter en bedre løsning etterhvert!

 

Adresse for hjemmesiden er:

oksviken2vel.net

 

Rutebuss i oksviken II

Det er fra tid til annen kommet ønsker om at Borg Buss oppretter en vanlig rute som kjører opp i boligfeltet vårt!

Styret har tatt tak i problemstillingen, og vært og pratet med Borg Buss!

Borg Buss sier: "Vi har hatt rutebuss i feltet i 5 år nå, men det er ingen som benytter den, annet enn skoleunger. For at vi skal sette opp flere avganger, må feltets beboere først vise oss at de er villige til å benytte eksisterende rute!"

Styret i Oksviken II VEL har forståelse for dette argumentet, og gjengir her de avganger dette er snakk om!

Bussen som er satt opp i feltet, er en kombinert skole/rutebuss. Den har følgende avgangstider (alle hverdager og snur på snuplassen øverst i krydderveien):

Fra Viker: 0900
Fra Oksviken II: 0905
Til/fra Rød barneskole 0910
Til/fra Ålestranda: 0913
Til Bussterminalen: 0930
Til Jernbanen: 0935

Fra Jernbanen: 1240
Fra Bussterminalen: 1245 (spor 7)
Til Rød barneskole: 1305
Fra Rød barneskole: 1315
Til Oksviken II: 1320

Det skal være 2 busstopp i Krydderveien! (Styret vet ikke pr nå hvor disse ligger, men vil jobbe for å få opp skilt på aktuelle steder). Barna som benytter bussen kan sikkert fortelle hvor disse ligger !

Styret i Oksviken II VEL oppfordrer beboerene om å benytte dette tilbudet, og på den måten vise at vi fortjener flere avganger!

 

Styret!