Årsmøte 2012

 

REFERAT ÅRSMØTE 2011

Tid/Sted: 17 April Rød barneskoles

 

Referent:Tor Atle Åslie

 

Møtedeltakere: 10 fra Oksviken Velforening og Antennelag eksklusive 4 fra styret:

 

Tor Atle Åslie                   Leder-møtt

Bjørn Halvor Sture           Nestleder-møtt

Paul Widerøe                    Kasserer-møtt

Jens Inge Fjelle                 Materialforvalter-møtt

Anne Cecilie Mikkelsen   Sekretær-Ikke møtt

Håkon Kvarsvik               Styremedlem-ikke møtt

 

Kort sammendrag:

 

Jørn Skoglie fra Canal Digital informerte om fremdriften angående utbygging/utbedring av fibernett/coax. Årsmøte 2010 vedtok da en utbygging til fibernett med bedre hastighet på internett og levering på ny dekoder. Dette ble da utsatt på ubestemt tid da det ble et stort kostnadsspørsmål på hvem som skulle ta regningen på asfaltering av Krydderveien etter endt graving mellom kommunen og CD. Hvis vi skulle ha ventet på en avgjørelse mellom kommunen og CD så ville utbygging først ha startet i begynnelsen av 2013 og vært ferdig på slutten av året. Denne kontrakten er nå nullstilt og vi har vedtatt en ny på Årsmøte 2011.

 

Årsmøte vedtok da å bruke KOAX som ligger i jorda fra opprinnelsen og CD skal da lever en bedre internetthastighet og en  HD PVR dekoder fra ADB. Dette var også de nyeste anbefalinger å følge fra CD. representant etter at det viser seg at internetthastigheten blir like bra og tv bildet blir bedre med coax som ved fiber.

 

Det vil bli utarbeidet et eget Velnytt som all informasjon du vil trenge angående utbygging/utbedring som kommer i løpet av juni.

 

Tor Atle Åslie ble valgt som møteleder og som protokollfører. Ingen hadde innsigelser på møteinnkallelse og agenda for årsmøte.

 

 

 

Sammendrag fra Antennelaget:

 

Paul Widerøe presenterte et revisorgodkjent regnskap for antennelaget og det ble enstemmig vedtatt.

 

Det er dessverre ikke alle som betaler og ikke betaler til rett tid for Canal Digital sine signaler. Årsmøte vedtok at styret skal jobbe for å få til en enklere innbetaling slik at Antennelaget får inn det økonomiske til rett tid, så at regninger fra CD. blir betalt. Dette kommer på Velnytt sammen med utbygging/utbedring av CD. Pluss at alle som skal ha Canal Digital være medlem av Velforeningen.

 

Sammendrag fra Velforeningen:

 

Leder gikk gjennom årsmeldingen. Styret har hatt 5 møter og distribuert 5 velnytt. Gikk gjennom hva slags aktiviteter som har blitt gjort i feltet. Av 270 husstander i feltet, så er 233 betalende medlemmer. Dette utgør ca 86 %. Dette vil i 2012 bli et enda mere positivt tall da medlemmer av Velforeningen skal være lik kunder i CD.

 

Paul Widerøe gikk gjennom et revisorgodkjent regnskap og det ble enstemmig vedtatt.

 

Valg:

 

Valgstyret hadde meldt forfall, så møteleder presenterte de som var på valg:

 

Valgkomite:

 

Dag Eidet                                                 Laubæråsen

Jonny Engene                                          Krydderveien 83

 

Styret har bestått av:

 

Leder                          Tor Atle Åslie               Paprikakroken 4

Nestleder                    Bjørn Halvor Sture       Safranstien 5

Sekretær                     Anne C. Mikkelsen       Persillesletta 7

Kasserer                      Paul Widerøe                Krydderveien 39

Materialforvalter        Jens Inge Fjelle             Søndre Rødsvei 3

Styremedlem              Håkon Kvarsvik            Paprikakroken 6

 

 

 

 

Følgende personer er ikke  på valg:

 

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                Søndre Rødsvei 3

 

Valgkomiteen foreslår nytt følgende styre:

Leder                                 Tor Atle Åslie                   Paprikakroken 4            Ikke på valg

Styremedlem                     Bjørn Halvor Sture           Safranstien 5                  Ikke på valg

Styremedlem                     Jens Inge Fjelle                 Søndre Rødsvei 3          Ikke på valg

Styremedlem                     Thomas Andersen             Kardemommekroken 6  Ny

Styremedlem                     Mette Maria Gjerskaug     Anisveien 14                  Ny

Styremedlem                     Hans Martin Skari Hansen Persillesletta 68            Ny

 

Kasserer Antennelag Brit Martinussen                         Kanelveien 15              Ny

 

Revisjon

 

Revisor                      Ingvar Nevland          Krydderveien 69                          Gjenvalg

Vara revisor               Helge Hovland           Søndre Rødsvei 1                        Gjenvalg

 

Valgkomite 2012

Anne Cecilie Mikkelsen

Paul Widerøe

 

Web-master

Dag Eidet er primus motor på å holde vår nettside oppdatert og all nødvendig informasjon vil bli lagt ut der.

 

Valgkomiten`s forslag ble enstemmig vedtatt og ble konstituert på første Styremøte.

 

Leder vil takke sekretær Anne Cecilie og kasserer Paul Widerøe for en fantastisk innsats som de har bidratt med i styret.

 

 

Årsmøtet takket for deres innsats med applaus.

 

 

Tor Atle Åslie leder/referent

Referat fra Årsmøte 2011- Holdt 17 apr 12

REFERAT ÅRSMØTE 2011

Tid/Sted: 17 April Rød barneskoles

Referent:Tor Atle Åslie

Møtedeltakere: 10 fra Oksviken Velforening og Antennelag eksklusive 4 fra styret:

Tor Atle ÅslieLeder-møtt

Bjørn Halvor StureNestleder-møtt

Paul WiderøeKasserer-møtt

Jens Inge FjelleMaterialforvalter-møtt

Anne Cecilie MikkelsenSekretær-Ikke møtt

Håkon KvarsvikStyremedlem-ikke møtt

Kort sammendrag:

Jørn Skoglie fra Canal Digital informerte om fremdriften angående utbygging/utbedring av fibernett/coax. Årsmøte 2010 vedtok da en utbygging til fibernett med bedre hastighet på internett og levering på ny dekoder. Dette ble da utsatt på ubestemt tid da det ble et stort kostnadsspørsmål på hvem som skulle ta regningen på asfaltering av Krydderveien etter endt graving mellom kommunen og CD. Hvis vi skulle ha ventet på en avgjørelse mellom kommunen og CD så ville utbygging først ha startet i begynnelsen av 2013 og vært ferdig på slutten av året. Denne kontrakten er nå nullstilt og vi har vedtatt en ny på Årsmøte 2011.

Årsmøte vedtok da å bruke QUAX som ligger i jorda fra opprinnelsen og CD skal da lever en bedre internetthastighet og enHD PVR dekoder fra ADB. Dette var også de nyeste anbefalinger å følge fra CD. representant etter at det viser seg at internetthastigheten blir like bra og tv bildet blir bedre med coax som ved fiber.

Det vil bli utarbeidet et eget Velnytt som all informasjon du vil trenge angående utbygging/utbedring som kommer i løpet av juni.

Tor Atle Åslie ble valgt som møteleder og som protokollfører. Ingen hadde innsigelser på møteinnkallelse og agenda for årsmøte.

Sammendrag fra Antennelaget:

Paul Widerøe presenterte et revisorgodkjent regnskap for antennelaget og det ble enstemmig vedtatt.

Det er dessverre ikke alle som betaler og ikke betaler til rett tid for Canal Digital sine signaler. Årsmøte vedtok at styret skal jobbe for å få til en enklere innbetaling slik at Antennelaget får inn det økonomiske til rett tid, så at regninger fra CD. blir betalt. Dette kommer på Velnytt sammen med utbygging/utbedring av CD. Pluss at alle som skal ha Canal Digital være medlem av Velforeningen.


Sammendrag fra Velforeningen:

Leder gikk gjennom årsmeldingen. Styret har hatt 5 møter og distribuert 5 velnytt. Gikk gjennom hva slags aktiviteter som har blitt gjort i feltet. Av 270 husstander i feltet, så er 233 betalende medlemmer. Dette utgør ca 86 %. Dette vil i 2012 bli et enda mere positivt tall da medlemmer av Velforeningen skal være lik kunder i CD.

Paul Widerøe gikk gjennom et revisorgodkjent regnskap og det ble enstemmig vedtatt.

Valg:

Valgstyret hadde meldt forfall, så møteleder presenterte de som var på valg:


Valgkomite:

Dag EidetLaubæråsen

Jonny EngeneKrydderveien 83


Styret har bestått av:

LederTor Atle ÅsliePaprikakroken 4

NestlederBjørn Halvor StureSafranstien 5

SekretærAnne C. MikkelsenPersillesletta 7

KassererPaul WiderøeKrydderveien 39

MaterialforvalterJens Inge FjelleSøndre Rødsvei 3

StyremedlemHåkon Kvarsvik Paprikakroken 6


Følgende personer er ikkepå valg:

LederTor Atle ÅsliePaprikakroken 4

StyremedlemBjørn Halvor StureSafranstien 5

StyremedlemJens Inge FjelleSøndre Rødsvei 3


Valgkomiteen foreslår nytt følgende styre:

LederTor Atle ÅsliePaprikakroken 4Ikke på valg

StyremedlemBjørn Halvor StureSafranstien 5Ikke på valg

StyremedlemJens Inge FjelleSøndre Rødsvei 3Ikke på valg

StyremedlemThomas AndersenKardemommekroken 6Ny

StyremedlemMette Maria GjerskaugAnisveien 14Ny

StyremedlemHans Martin Skari Hansen Persillesletta 68Ny

Kasserer Antennelag Brit MartinussenKanelveien 15Ny


Revisjon

RevisorIngvar NevlandKrydderveien 69Gjenvalg

Vara revisorHelge HovlandSøndre Rødsvei 1Gjenvalg

Valgkomite 2012

Anne Cecilie Mikkelsen

Paul Widerøe


Web-master

Dag Eidet er primus motor på å holde vår nettside oppdatert og all nødvendig informasjon vil bli lagt ut der.

Valgkomiten`s forslag ble enstemmig vedtatt og ble konstituert på første Styremøte.


Leder vil takke sekretær Anne Cecilie og kasserer Paul Widerøe for en fantastisk innsats som de har bidratt med i styret.

Årsmøtet takket for deres innsats med applaus.


Tor Atle Åslie leder/referent

Referat fra Årsmøte 2010- Holdt 7 apr 11

MØTEREFERAT ÅRSMØTE

 

Tid/ Sted:
7.april kl 19.00 på Rød barneskole 

Referent: Anne Cecilie

Møtedeltakere: 9 Medlemmer i Oksviken Velforening og Antennelag, pluss følgende fra styret:

Navn

M/F

Verv

 

 

Dag H Eidet

M

Leder

 

 

Tor Atle Åslie

M

Nestleder

 

 

Anne Cecilie Mikkelsen

M

Sekretær

 

 

Paul Widerøe

F

Kasserer

 

 

Jens Inge Fjelle

M

Materialforvalter

 

 

Håkon Kvarsvik

F

Styremedlem

 

 

 

Kort sammendrag:

Dag Eidet ønsket velkommen til alle fremmøtte

Før selve årsmøte ble det holdt innlegg fra aktuelle samarbeidspartnere for antennelaget; Ø.Bringsrud fra Østfold Fibernett (ØF) og  J. Skoglie fra Canal Digital (CD). I august 2011 går dagens avtale om levering av TV- og internettsignaler ut, og ny avtale skal inngås på vegne av medlemmene. ØF og CD orienterte om tilbud gitt Antennelaget.

 

Dag Eidet ble valgt til møteleder, Anne Cecilie Mikkelsen ble valgt som referent mens Oddbjørn Pedersen og Bjørn Sture ble valgt til å signere protokollen.

Ingen hadde innsigelser på innkallingen og agenda for årsmøtet. Enstemmig godkjent.

 

Sammendrag fra årsmøtet Antennelaget:

Kasserer Paul Widerøe har meldt forfall pga ferieavvikling. Leder hadde fått oversendt regnskap for antennelaget som var godkjent av revisor (som også hadde meldt forfall). Tidligere Kasserer Jonny Engene gikk gjennom  regnskapet  for 2010 og budsjettet for 2011 i Kasserer og Revisors fravær.  Regnskapet for antenneleget ble enstemmig godkjent.

 

Når det gjaldt de to potensielle samarbeidspartnerne ble de presentert med priser, innhold og sammenlignet med hverandre. Oversikt over etableringskostnader og månedspriser talte til fordel for CD. Innholdet i tilbudene var tilnærmet likelydende. CD som tilbyr både Coax og Fibernett mente coaxnettet kapasitetsmessig ikke var tilbake for fibernett i nærmeste framtid, men at fibernett vil ta over på sikt, når krav til båndbredde går mot yttergrensen for hva coaxnett kan distribuere. Etter litt diskusjon og grundig overveiing ble det votert over følgende:

 

 1. Hvilken TV-/internettsignal leverandør skal Oksviken II Antennelag jobbe videre med for å tegne ny kontrakt; Østfold Fibernett eller Canal Digital. Canal Digital ble enstemmig valgt.
 2. Siden CD har framlagt tilbud om både coaxnett og fibernett, ble det holdt votering over hvilket tilbud vi skulle benytte. Coaxnettet er kun en vidreføring uten inngrep, fibernett krever graving i feltet, inkl fra tomtegrense og inn i hus. Fibernett tilbudet inneholdt gratis graving inn til alle hus og montering av ett punkt inne. Ingen ekstra kostnader, og kun 10,- kr mer i månedsavgift (til sammenligning hadde ØFs tilbud en engangskostnad på 900,- kr i etablering og 2000,- kr for graving inn til husvegg). Det ble en del diskusjon rund dette, og Leder foreslo å votere over følgende mandat for det nye styret: ” Det nye styret skal gå i forhandlinger med CD og i utgangspunktet forhandle fram kontrakt på levering via coaxnett, med opsjon til å oppgradere til Fibernett om/når dette føles formålstjenlig innenfor kontraktsperioden.” Mandatet ble enstemmig godkjent.
 3. Årsmøtet tok opp spørsmålet om hvorfor vi skulle gå for tilbudet Komplett Mini, når CD også hadde tilbudt redusert pris på Komplett Maxi (høyere hastighet på internett). Dette ble begrunnet med at mer enn 50% av medlemmene har denne tillegspakken idag, og vil med kollektiv avtale på Komplett Maxi spare betydlige beløp over tid. Det ble motargumentert om at vi har medlemmer som ikke har PC og følgelig ikke internett. Dette argument ble ikke tatt til følge, da det kun gjaldt et fåtall medlemmer, og månedsprisene allikevel ligger på et så rimelig nivå at det konkurrerer med priser fra rene TV-signalleverandører. Årsmøtet valgte å gå for utvidet grunnpakke (Total Maxi) mot 2 stemmer. Månedspris blir ca kr 430,- (coax)/ 440.- (fiber). (Til sammenligning har Rødfeltet nylig inngått kontrakt med ØF med månedspris kr 698,- for tilsvarende tilbud).  

 

Når det gjaldt budsjettet for 2011 ble dette godkjent med en anmerking om at dette må revideres innen høsten 2011 når endring i kostnader med ny avtale trer ikraft.

 

Sammendrag fra årsmøtet Velforeningen:

Leder gjennomgikk årsmeldingen. Styret har hatt 4 møter og det har kommet ut 4 Velnytt. Gikk videre gjennom hvilke aktiviteter som  har vært gjennomført siden forrige årsmøte. Av 272 husstander i feltet er 245 betalende medlemmer og det må sies å være svært bra ( til tross for økning i kontingent f.o.m 2010)

Regnskapet for 2010 ble lagt frem og velforeningen brukte mindre penger enn budsjettert, hovedsaklig fordi det var mindre kostnader til brøyting enn budsjettert samt ikke benyttet midler til sosiale arrangement. Budsjettet for 2011 er ganske likt det som var i regnskapet for 2010, men årsmøtet ønsket å øke beløpet på brøyting etc med 25 000,-

Årsregnskapet for 2010 og budsjettet for 2011, med note om økningen på 25000,- ble godkjent.

 

Valg:

Leder leste opp valgkommiteens instilling som følger:

Valgkomite består av:                                                           

Jonny Engene (Leder)                                                Kryddervein 83

Tore Cato Karlsen                                                      Lavendelåsen 14

Ole Iver Mæhlum                                             Urteveien 4

 

Styret har bestått av følgende representanter:

Leder:                Dag H Eidet                            Laurbæråsen 14

Nestleder:           Tor Atle Åslie                          Paprikakroken 4

Sekretær:           Anne Cecilie Mikkelsen              Persillesletta 7

Kasserer:            Paul Widerøe                          Krydderveien 39

Materialforvalter:Jens Inge Fjelle                       Søndre Rødsvei 3

Styremedlem:      Håkon Kvarsvik                       Paprikakroken 8

 

Følgende personer er på valg:

Leder:               Dag Eidet                                Laurbæråsen 14

Styremedlem:     Jens Inge Fjelle                        Søndre Rødsvei 5

Styremedlem:     Tor Atle Åslie                            Paprikakroken 4

 

Valgkomiteen foreslår følgende nytt styre:

Leder:                         Tor Atle Åslie                         Paprikakroken 4

Styremedlem:      Jens Inge Fjelle                      Søndre Rødsvei 5  

Styremedlem:      Bjørn Halvor Sture                  Safranstien 5              

Styremedlem:     Anne Cecilie Mikkelsen             Persillesletta 7               

Styremedlem:     Paul Widerøe                          Krydderveien 39       

Styremedlem:       Håkon Kvarsvik                Paprikakroken 8       


Valgkommite 2011: Dag Eidet (leder), Jonny Engene og Bjørn Jørstad

Revisorer: Ingvar Nevland og Helge Hovland (Vararevisor)

For valgkommiteen  Jonny Engene (Sign)

 

Valgkommiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det nye styret vil konstituere seg på første styremøte.

Dag Eidet takket for mange fine år i styret og ønsket ny leder og nytt styre lykke til, fikk applaus som takk for innsatsen.

 

Anne Cecilie Mikkelsen/ Referent                 


Oddbjørn Pedersen                 Bjørn Sture     

Referat Årsmøte 2009 - Holdt 26 apr 10

Referat fra

Årsmøte 2009 Oksviken II Antennelag

og

Årsmøte 2009 Oksviken II Velforening

Sted: Rød barneskole. Dato: 26. april 2010 kl. 19-21.

Fremmøte: 11 medlemmer inkl. 5 fra styret.

 

 

Leder Dag Eidet åpnet møtet. Følgende funksjoner ble valgt.

Møteleder                               Dag Eidet

Referent                                 Ole Iver Mæhlum

Protokollunderskrivere           Bjørn Jørstad

                                               Ivar Otto Vold

 

 

 

Dagsorden ihht. innkalling:

Del 1 – Årsmøte 2009 for Oksviken II Antennelag

1 Årsberetning2009

2 Revisorgodkjent regnskap

3 Budsjett 2010

4 Valg (Gjennomføres i del 2 sammen med Vel’et)

5 Eventuelt

 

 

Del 2 Årsmøte 2009 for Oksviken II Velforening

1 Årsberetning2009

2 Revisorgodkjent regnskap

3 Innkomne forslag

4 Planer for kommende år og Budsjett 2010

5 Valg av

·         3 – 4 styremedlemmer

·         2 revisorer

·         3 personer til valgkomité

·         styre Antennelaget

6 Eventuelt


Del 1 Årsmøte 2009 for Oksviken II Antennelag

 

1.    Årsberetning 2009

Jonny Engene gjennomgikk Årsberetning for 2009.

Enstemmig godkjent.

 

2.    Revisorgodkjent Regnskap 2009

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk regnskapet for 2009.

Regnskapet for 2009 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

Enstemmig godkjent.

 

3.    Budsjett 2010

Årsmøtet stilte spørsmål om gratispassasjerer som ikke er fra frakoblet det analoge nettet.

Budsjett ble gjennomgått.

Enstemmig godkjent.

 

4.    Valg

Valget gjennomføres samtidig med Velets valg.

 

5.    Eventuelt

Ingen spørsmål.


Del 2 Årsmøte 2009 for Oksviken II Velforening

 

1.    Årsberetning 2009

Leder Dag Eidet gjennomgikk Årsberetning for 2009.

Enstemmig godkjent.

Nevland etterlyste status på fjorårets forslag om navnebytte på deler av Krydderveien. Leder beklager at dette har falt ut og vil oppdatere Årsmeldingen med status om saken.

 

2.    Revisorgodkjent Regnskap 2009

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk regnskapet for 2009.

Regnskapet for 2009 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

Revisor påpeker at velet for tiden har større utgifter enn inntekter.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

3.    Innkomne forslag

·         Styret foreslår å øke kontingenten med kr 100,- til kr 450,- pr år.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Ingen andre forslag mottatt.

 

4.    Planer for kommende år og Budsjett 2010

Kasserer gjennomgikk planene og budsjett for 2010.

Enstemmig vedtatt.

 

5.    Valg

 

Følgende oversikt viser innstillingen fra valgkomiteen. Dette ble også resultat etter gjennomført valg:

 

Styret:

Leder                                      Dag Eidet                               Ikke på valg                1 år

Styremedlem                         Paul Widerøe                          Nytt styremedlem      2 år

Styremedlem                         Håkon Kvarsrvik                    Nytt styremedlem      2 år

Styremedlem                         Anne Cecilie Mikkelsen         Nytt styremedlem      2 år

Styremedlem                         Tor Atle Åslie                          ikke på valg                1 år

Styremedlem                         Jens Inge Fjelle                      ikke på valg                1 år

Årsmøtet vedtok styret kan engasjere ekstern regnskapsfører for å ta seg av Antennelagets regnskap dersom behov. 

 

Revisor:

Revisor                                   Ingvar Nevland                       Gjenvalgt                    1 år

Vararevisor                            Helge Hovland                       Gjenvalgt                    1 år

 

Valgkomite:

Jonny Engene, Tore Cato Karsen og Ole Mæhlum                                                1 år

 

Styret i Oksviken II Antennelag er identisk med Oksviken II Velforening.

Styrene utenom valgt leder konstituerer seg på første styremøte.   

 

Årsmøtet takker Jonny Engene, Tore Cato Karsen, Tanja Kolstad og Ole Mæhlum som forlater styret, for godt utført arbeid.

 

 

6.    Eventuelt

         
 • Forslag til styret om å lage en plan for å sikre eller sanere enkelte lekeplasser.
 • Spørsmål fra salen om status på ballbinge/ lekeplass på feltet. Styret informerte at det har ikke lykkes å etablere dette på feltet men velet har i stedet bevilget penger til ballbinge på Rød barneskole.
 • Ivar Otto Vold etterlyste mulighet for å få til et forsamlingshus. Eksempelvis i samarbeide med velforeninger som Krossnes.
 • Spørsmål om å lappe asfalthull. Styret informerte om at slike henvendelser skal gå direkte til Servicetorget i kommunen.

 

 

Signert av

Bjørn Jørstad og Ivar Otto Vold.

 

 

Referent

Ole Iver Mæhlum

2. mai 2010

Referat Årsmøte 2008 - Holdt 28 apr 09

 

Årsmøte 2008 Referat

Oksviken II Velforening

og

Oksviken II Antennelag

Sted: Rød barneskole. Dato: 28. april 2009 kl. 19-21.

Fremmøte: 16 medlemmer inkl. 5 fra styret.

 

 

Kasserer Jonny Engene åpnet møtet. I praksis ble følgende funksjoner besatt:

Møteleder                                Jonny Engene

Referent                                  Ole Iver Mæhlum

Protokollunderskrivere            Ivar Otto Vold

                                                Bjørn Jtl

 

Årsmøtets rekkefølge på saker:

Antennelagets saker behandles først, deretter Velforeningens saker. Dette fordi Velforeningens formann Dag Eidet ankom møtet sent.

 

 

Dagsorden ihht. innkalling:

1 Årsberetning 2008 Oksviken II Velforening

2 Revisorgodkjent Regnskap for 2008

3 Innkomne forslag

4 Budsjett 2009 med planer

5 Valg

6 Eventuelt

 

 

1.    Årsberetning 2008

Jonny Engene gjennomgikk Årsberetning for 2008.

Enstemmig godkjent.

 

 

2.    Revisorgodkjent Regnskap 2008

Kasserer Jonny Engene og revisor Ingvar Netland gjennomgikk regnskapet for 2008.

Lav aktivitet preger regnskapet.

Regnskapet for 2008 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

Enstemmig godkjent.

 

 

3.    Innkomne forslag til styret

3.1.  Endring av veinavn

Det foreslås at Krydderveien 36 – 48 / 53 – 75 får et eget veinavn og også Krydderveien 77 – 101 får et eget veinavn.

Årsmøtet diskuterte pro og kontra vedrørende forslaget.  Forslaget sendes tilbake til Harald Røsholdt som må innkalle til beboermøte for videre arbeid med saken.

 

Årsmøtet stemte over forslaget med følgende resultat:

Imot: 2 forhåndsstemmer

For: 13 stemmer + 1 forhåndsstemme

 

 

 

4.    Planer for kommende år 2009 og budsjett

4.1.  Budsjett 2009

Budsjett ble gjennomgått. Følgende endringer tas inn:

-       Post ”Medlemskap” endres fra kr 2800,- til Kr 4700,-.

-       Post ”Honorar Styre” økes i kolonne kredit til kr 2800,-, kolonne debit til 9000,-

-       Post ”Premiering” endrer tekst til ”Kompensasjon for langvarig arbeid med å få fjernet høyspenttrase gjennom velforenings område”. Beløp uendret kr 10000,-

 

Enstemmig godkjent.

 

 

5.    Valg

Følgende oversikt viser innstillingen fra valgkomiteen v/ Hanne Lothe. Dette ble også resultat etter gjennomført valg:

 

Styret:

Leder                                       Dag Eidet                    Gjenvalgt                     2 år

Styremedlem                          Jonny Engene            (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Ole Iver Mæhlum        (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Tore Cato Karlsen       (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Tanja Kolstad              (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Tor Atle Åslie               Ny                               2 år

Styremedlem                          Jens Inge Fjelle           Ny                               2 år

 

 

Revisor:

Revisor                                    Ingvar Netland            Gjenvalgt                     1 år

Vararevisor                             Helge Hovland            Gjenvalgt                     1 år

 

Valgkomite:

Ragnar Brathaug                                                                                            1 år

Elisabeth Stensrud                                                                                          1 år

 

Styret utenom valgt leder konstituerer seg på første styremøte.   

Årsmøtet takker Ragnar Brathaug og Elisabeth Stensrud som forlater styret for godt utført arbeid.

 

 

6.    Eventuelt

Overføring av private veier til kommunen: Kan Fredrikstad Kommune overta de private veiene i Oksviken? Styret oppfordres til å arbeide videre med dette.

 

Store vs små mål på fortballbanen: Når vilGIF komme og bytte ut de store målene på ballbanen?

 

Forballbanen: Jonny og Øyvind befarer fotballbanen og igangsetter nødvendige tiltak.  

 


Spesielt for Antennelaget

 

Dagsorden ihht. innkalling:

1 Årsberetning 2008 Oksviken II Antennelag

2 Revisorgodkjent regnskap 2008 Antennelaget

3 Budsjett 2009 og årsavgift Antennelaget

 

Styret i Antennelaget er likelydene med styret i Velforeningen.

 

 

1 Årsberetning 2008 Oksviken II Antennelag

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk årsberetningen for 2008.

Enstemmig godkjent.

 

 

2 Revisorgodkjent regnskap 2008 Antennelaget

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk regnskapet for 2008.

Enstemmig godkjent.

 

 

3 Budsjett 2009 og årsavgift Antennelaget

Ingen endring av årsavgift.

Årsmøtet diskuterte og foreslår en særskilt godtgjøring for kasserers arbeid med utsendelser av faktura, innkreving, kontoføring. Arbeidet er estimert til ca 20t/ mnd.

Årsmøtets forslag: Styreformann godtsgjøres kr 2000,-, og kasserer godtgjøres kr 8000,- pr år. En slik godtgjørelse åpner også for en fremtidig utsetting av denne funksjonen.

 

Årsmøtet stemte over forslaget med følgende resultat:

Enstemmig godkjent.

Årsmøtereferat 2007

Referat fra Årsmøte 2007 Oksviken II Velforening🙂

Sted: Rød barneskole. Dato: 14. april 2008 kl. 19-22.

Fremmøte: 20 medlemmer inkl. 5 fra styret.

 

 

Leder Dag Eidet åpnet møtet. Følgende funksjoner ble valgt:

Møteleder                                Dag Eidet

Referent                                  Ole Iver Mæhlum

Protokollunderskrivere            Rune Johannessen

                                                Oddbjørn Pedersen

 

 

Gyldighet av Innkalling og Dagsorden

Følgende innvendinger til Innkallingen ble notert; Antennelagets poster samles til sist i Årsmøtet, som siste poster før eventuelt.

 

Dagsorden:

1 Årsberetning

2 Regnskap 2006

3 Innkomne forslag

4 Budsjett 2007

5 Valg

 

Innkalling og dagsorden godkjent, innvending godtatt.

 

 

1.     Årsberetning 2007

Leder Dag Eidet leste Årsberetning for 2007.

Årsberetning godkjent.

 

2.     Revisorgodkjent Regnskap 2007

Kasserer Jonny Engene og revisor Nevland gjennomgikk regnskapet for 2007.

Lav aktivitet preger regnskapet.

Regnskapet for 2007 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

Regnskap godkjent.

 

3.     Innkomne forslag til styret

3.1.   Nærmiljøanlegg

Jonny Engene orienterte om muligheter for et nærmiljøanlegg for barn og unge på Oksviken, et anlegg som inkluderer skateboard rampe, ballbinge med mer. Det ble en del diskusjon omkring bl.a. støy, plassering og behov i møtet. Årsmøtet ga følgende kommentarer til styret:

 • Årsmøtet ønsker å oppgradere dekke på fotballbanen,
 • Årsmøtet ønsker å få sperret for motorisert adgang til fotballbanen, 
 • Årsmøtet ønsker at et tilbud de til unge etableres hurtig og ønsker ikke å vente til neste Årsmøte for å se på et nytt forslag.

Årsmøtet ga følgende mandat: Styrer gis mandat å utrede behovet og eventuelt utarbeide en plan som fremlegges Generalforsamling som tar hensyn til velets beboere/ velets naboer.

Mandat vedtatt.

 

3.2.   Skateboardrampe

Forslaget om en Skateboardrampe med beliggenhet i Urteveien ble nedstemt. Årsmøtet vedtok likevel å gi en skateboardrampe inntil kr 25000 som gave til Rød barneskole under forutsetning om at skolen aksepterer gaven.

Vedtatt.

 

4.     Planer for kommende år 2008 og budsjett

4.1.   Budsjett 2008

Budsjett godkjent.

 

4.2.   Fastsetting av kontingent for 2008

Kontingenten vedtatt.

 

5.     Valg

Styret foreslås utvidet med ett medlem, til 7 medlemmer. Følgende oversikt viser valgkomiteens innstilling. Dette ble også resultat etter gjennomført valg:

 

Styret:

Leder                                       Dag Eidet                    (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Jonny Engene            (på valg)                      1 år

Styremedlem                          Ole Iver Mæhlum        (på valg)                      2 år

Styremedlem                          Elisabeth Stensrud      (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Ragnar Brathaug        (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Tore Cato Karlsen       Ny                               2 år

Styremedlem                          Tanja Kolstad              Ny                               2 år

 

 

Revisor:

Revisor                                    Ingvar Netland            Gjenvalgt                     1 år

Vararevisor                             Brit Marthinussen        Gjenvalgt                     1 år

 

Valgkomite:

Leder                                       Hanne Lothe                                                   1 år

 

Styret utenom valgt leder konstituerer seg på første styremøte.  Styret finner frem til ytterligere en person som kan delta in valgkomiteens arbeide.

Årsmøtet takker Hanne Lothe som forlater styret for godt utført arbeid.

 

Det ble ikke fremmet forslag om å sende utsending til Norges Velforbunds landsmøte.

 

 

6.     Eventuelt

Steiner: Styret ble oppfordret til å få fjernet noen av steinene som ligger i gangstien fra lekeplassen Urteveien mot transformatorstasjonen.

 

Tilgrising av hus: velforeningen har ingen myndighet og beboere som plages av tilgrising av hus og eiendeler oppfordres til å kontakt Politiet.

 

Forballbanen: Jonny og Øyvind befarer fotballbanen og igangsetter nødvendige tiltak.  

 


Spesielt for Antennelaget

 

Jonny Engene orienterte om bakgrunnen for dannelse av antennelaget.

Styret for velforeningen har vært Interimstyre for Antennelaget.

 

7.     Vedtekter

Vedtekter fremlagt.

§4 endres slik at Styret, Revisor og Vagkomitee for Antennelaget er lik med Velforeningens roller.

§5 presiseres slik at gjenoppkoblingsgebyr ikke gis påslag av Antennelaget.  

Vedtekter med endringer godkjent.

 

 

8.     Planer for kommende år 2008 og budsjett

8.1.   Budsjett 2008 og årsavgift

Godkjent.

 

 

9.     Valg

Styret vil være likt med Styret for Velforeningen.

Godkjent.

Årsmøtereferat 2006

Referat fra Årsmøte 2006 Oksviken II Velforening🤨

Sted: Oksviken barnehage. Dato: 28. mars 2007 kl. 19-22.

Fremmøte: 14 medlemmer inkl. 5 fra styret.

 

 

Leder Dag Eidet åpnet møtet. Følgende funksjoner ble valgt:

Møteleder                                Dag Eidet

Referent                                  Ole Iver Mæhlum

Protokollunderskrivere            Harald Røssholdt

                                                Ove Horrigmo

 

 

Gyldighet av Innkalling og Dagsorden

Følgende innvendinger til Innkallingen ble notert; Sen innkalling. Sent innkomne forslag ikke med blant innkomne forslag.

 

Dagsorden:

1 Årsberetning

2 Regnskap 2006

3 Innkomne forslag

4 Budsjett 2007

5 Valg

 

Innkalling og Dagsorden godkjent.

 

 

1.     Årsberetning 2006

Leder Dag Eidet leste Årsberetning for 2006.

Årsberetning godkjent.

 

2.     Regnskap 2006

Kasserer Jonny Engene gjennomgikk postene i regnskapet for 2006.

Lav aktivitet preger regnskapet.

Regnskapet for 2006 er revisorgodkjent og Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

 

3.     Innkomne forslag til styret

3.1.   Handlingsplan for forskjønning av feltet

Leder av Forskjønningskomiteen Ole Iver Mæhlum orienterte om foreløpig handlingsplan for forskjønning av feltet. Årsmøtet støttet videre arbeid med planen og er enig i at det avsettes midler på budsjett for 2007 og fremtidige år for gjennomføring av handlingsplan.

Årsmøtet vedtok at handlingsplanen først fokuserer på å gjøre hovedinnfartsåren mer trivelig.

 

3.2.   Nedleggelse av Natteravntjenesten

Leder av Natteravntjenesten Hanna Lorentzen orienterte om hvordan styret har arbeidet med Natteravntjenesten gjennom det siste året. På tross av gjentagende oppfordringer har ingen medlemmer av Velforeningen gjennomført noen tur siste år. Styret foreslår nedleggelse av Natteravntjenesten.

Forslag vedtatt.

 

4.     Budsjett 2007

4.1.   Budsjett 2007

Kasserer Jonny Engene orienterte om hvilke planer styret vil arbeide med i 2007. Disse planene er gjengitt som poster i Budsjett for 2007. I hovedsak er aktiviteter i fra foregående år videreført og de største budsjettpostene for 2007 er:

 • Vedlikehold/ Opprustning av lekeplasser
 • Forskjønning av feltet
 • Brøyting
 • Rusken aksjoner.

Budsjett 2007 vedtatt.

 

4.2.   Fastsetting av kontingent for 2007

Kontingenten kr 350,- pr år foreslått uendret.

Kontingentens størrelse vedtatt.

 

5.     Valg

Følgende oversikt viser valgkomiteens innstilling. Dette ble også resultat etter gjennomført valg:

 

Styret:

Leder                                       Dag Eidet                    Gjenvalgt                     2 år

Styremedlem                          Jonny Engene            (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Ole Iver Mæhlum        (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Hanne Lothe               (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Elisabeth Stensrud      Ny                               2 år

Styremedlem                          Ragnar Brathaug        Ny                               2 år

 

Revisor:

Revisor                                    Ingvar Netland            Gjenvalgt                     1 år

Vararevisor                             Brit Marthinussen        Gjenvalgt                     1 år

 

Valgkomite:

Leder                                       Ivar Otto Voll                                                   1 år

Medlem                                   Hanna Lorentzen                                            1 år

Medlem                                   Ådel Tvete                                                       1 år

 

Styret utenom valgt leder konstituerer seg på første styremøte. 

Årsmøtet takker Hanna Lorentzen og Ivar Otto Voll som forlater styret for godt utført arbeid.

 

Det ble ikke fremmet forslag om å sende utsending til Norges Velforbunds landsmøte.

 

 

6.     Eventuelt

Festetomter; Omlag 17 tomter på feltet er fortsatt festetomter. Årsmøtet henstiller Velforeningens styre å ta tak i dette og jobbe for at kommunen selger disse til huseierne.

 

Utlodding av gevinst blant de som har betalt kontingent innen fristens utløp; Gevinsten, et digital kompakt kamera, går til Odd Pedersen, Muskatkroken 16.

 

Omdisponering av fellesarealer; Huseierne i delfelt 1 betalte et refusjonsbeløp til Onsøy kommune ved innflytting, ca midt på 1980. Beløpet var en refusjon til kommunen for tomtegrunn til bl.a. grønne områder, lekeplasser, gangstier, biloppstillingsplass. En overenskomst mellom Velforeningen og Onsøy Kommune gjorde klart at Kommunen skulle forelegge for Velforeningen alle salg og omdisponeringer i området før iverksetting.

 

Hjemmeside; Årsmøtet henstiller til at Styret oppdaterer Velforeningens hjemmeside med Velforeningens vedtekter, Reguleringsplaner for alle områdene etc.

Årsmøtereferat 2005

Referat fra årsmøte 2005, Oksviken II velforening😥

Oksviken barnehage kl. 1900, 19. april 2006, 13 oppmøtte.

 

 1. Konstituering

Leder Dag Eidet åpnet møtet

Møteleder;                               Dag Eidet

Referent;                                 Hanna Lorentzen

Protokollunderskrivere;           Ingvar Nevland

                                                Gjerløw

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

 1. Årsberetning

Årsberetning ble lest gjennom av leder, ble tatt til etterretning.

 

86 % av boligene på feltet hadde betalt kontingenten innen årsmøtet.

 

 1. Regnskap

Kasserer Jonny Engene gikk gjennom regnskapet. Posten om brøyting var ikke ennå tatt med i regnskapet fra 2005, dette utgjør ca 15.000,-.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Budsjett for 2006 enstemmig vedtatt.

 

 1. Innkomne forslag til styret, Eventuelt

 

Natteravnstjenesten ; Forslag fra styret om å legge ned ordningen. Beboer i Krydderveien etterlyste bedre organisering av natteravnsordningen i 2005. Ønsker link på hjemmesiden der frivillige kan sjekke hvilke helger som er ledige og hvem som skal gå natteravn. Styret arbeider videre med saken og skal opprette arbeidsgruppe.

 

Godtgjøring ; Forslag om godtgjøring av representanter i styret og evt. andre som gjør en jobb for velforeningen tas til etterretning. Årlig godtgjørelse er 500,- og 1000,- avhengig av type verv.

 

 

 1. Valg

Leder                                       Dag Eidet                    (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Hanna Lorentzen        (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Ivar Otto Voll               (ikke på valg)              1 år

Styremedlem                          Jonny Engene             Gjenvalg                      2 år

Styremedlem                          Trine Huth                   Ny                               2 år

Styremedlem                          Hanne Lothe               Ny                               2 år

                                   

Revisor                                    Ingvar Netland            Gjenvalg                      1 år

Vararevisor                             Brit Marthinussen        Ny                               1 år

Valgkomite:

Leder;                                      Harald Røsholt                                                1 år

Medlem                                   Per Christian Nygaard                                    1 år

Medlem                                   Tormod Skolt                                                  1 år

 

Reserve                                  Ole Mæhlum


 1. Eventuelt

 

Høyspentledning ; dette punktet falt ut av årsberetningen. Styret vil følge saken og fortsette å jobbe med dette i 2006.

 

Trekning av dekoder ; Det ble trukket mellom alle velforeningsmedlemmer som betalte kontingenten innen forfall. Vinneren ble Kjell Vidar Jensen i Lavendelåsen 13.

 

Retningslinjer i forbindelse med dugnad , Beboer etterlyste styring/nabovarsel i forbindelse med dugnad. Dette for å unngå konflikter mellom beboere i nærheten av lekeplasser og dugnadsgjeng.

 

Postkasse. Beboerne ønsker at ny rød postkasse settes opp på feltet, denne ble ikke satt opp igjen etter hærverk i forbindelse med nyttårsfeiring.

 

Gjennomgangsstier i forbindelse med arealplaner . Beboer fremmet forslag om at styret ser på rehabilitering av eksisterende gangstier og hvorvidt vi kan etablere ikke anlagte gangstier der de er vedtatt i hht arealplanen. Enkelte stier ble aldri bygget under anleggingen av boliger/ boligtomter.

 

Fotballmå l; forslag om å kjøpe nytt mål til idrettsplassen ved barnehagen.

Årsmøtereferat 2004

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2004 I OKSVIKEN II VELFORENING I ONSØY RÅDHUS 10.03.05

1.    Konstituering

Leder Harald Røsholdt åpnet møtet.

Valg av dirigent: Harald Røsholdt

Valg av referent: Per Christian Nygård

Valg av protokollunderskrivere: Øyvind

Moksnes og Wenche S Finnanger

Innkalling og dagsorden ble godkjent

 

2.    Årsberetning

Årsberetning ble lest igjennom av sekretær.

Årsmelding ble enstemmig godkjent

 

3.    Regnskap

Jonny Engene gikk igjennom regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent

 

4.    Innkomne forslag

Vedtektsendring.

Styret foreslo å endre paragraf 7.5 pt. 5, der det står at en skal velge to revisorer. Styret foreslo at det skal velges en revisor og en vara. Forslaget ble enstemmig godkjent

 

Forslag om utbedring av Kabel-tv nettet.

Styret fikk CanalDigital og Fredrikstad Digitale Tjenester til å komme for å fortelle om sitt tilbud om Kabel-tv, Internett og IP telefoni.

 

De fikk 20 minutter hver, og forlot deretter lokalet.

Avstemming: Det ble 48 stemmer for CanalDigital, og 3 stemmer for Fredrikstad Digitale Tjenester.

 

Vakthold i stedet for natteravntjeneste

Styret har diskutert dette med natteravntjeneste, og funnet ut at en løsning med vakthold med et vaktselskap var en bedre løsning. Forslaget ble nedstemt, da beboere mener feltet bør ta saken i egne hender. Styret bestemmer at det blir opprettet en gruppe som skal arbeide med natteravntjeneste. Styret foreslo at Øyvind Moksnes og Erik Bodahl Johansen skulle være i denne gruppen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.    Planer for kommende år og budsjett

Natteravntjeneste:

Generalforsamling ber styret finne en god løsning på natteravntjeneste. Det ble enstemmig godtatt at styret bruker penger på en midlertidig løsning, til man får en løsning på natteravntjeneste.

 

Ungdomsforum:

Styret har ikke kommet frem til noen løsning på dette. Styret ønsker innspill fra beboere om dette.

 

Budsjett:

Jonny gikk igjennom budsjettet, og dette ble enstemmig godkjent.

 

Godkjennelse for fullmakt innenfor budsjettets rammer:

Jonny spør om godkjennelse for fullmakt innenfor budsjettets rammer. Forslaget blir enstemmig godkjent.

 

Kontigentøkning:

Styret forslår ingen kontigentøkning. Dette blir enstemmig godkjent.

 

6.    Valg

Det skal velges ny leder, da Harald Røsholdt ønsker å overlate ledervervet til andre i styret. Det skal også velges styremedlemmer

Resultat:

Leder: Dag Eidet

Styremedlem: Harald Røsholdt

Styremedlem: Jonny Engene

Styremedlem: Per Christian Nygård

Styremedlem: Hanna Tangvald

Styremedlem: Ivar Otto Voll

Revisor: Ingar Nevland / Vararevisor: Oddbjørn Pedersen

Festkomité:

Tormod Skolt og Mette Gjerløw

7.     Eventuelt

En av beboerne sendte inn forslag om ombygging av høyspenningsnett i deler av Urteveien. Styret kunne fortelle at dette ikke er en årsmøtesak, men at styret kommer tilbake til dette.

 

Styret nevnte dette med utbygging i følge reguleringsplan. Styret lovte å komme tilbake til dette.

 

  Beboere spurte om hvorfor ikke styret hadde gjort noe med volleyballbane        som har blitt tatt opp tidligere.

  Styret har ikke gjort noe med dette, da ny reguleringsplan vil bruke den   avsatte plassen til volleyballbane til nye tomter.

  Styret vil følge opp saken og tar kontakt med kommunen for tildeling av erstatningstomt.

 

Styret nevnte også dette med internettside. Dette skal man få til i kommende periode.