VEL-nytt nr 7 2005

Innhold

1 Bussrute i feltet
2 IP-Telefoni fra Televoip
3 Dekoder til Grunnpakka

4 TV nett oppgradering- ferdigstillelse
5 Aktivitetsområde for ungdom

1. Bussrute i feltet

Dette er nå lagt ut på Hjemmesiden vår

http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=43533 : K artlegging av behov

Spørsmålet om tettere bussavganger her i feltet ble tatt opp i siste styremøte. I dag er det kun en avgang og det er kl. 09.00. Det går også en skolebuss hver morgen og den kan også benyttes hvis det er plass.

 

Nestleder har vært i kontakt med busselskapet og lagt fram ønske om fler bussavganger. Styret la dagens situasjon til grunn, at det er 240 husstander og flere vil det bli etter at planlagt utbygging blir ferdig. Ruteopplegget er jo at det går buss hver time til Viker med en langt mindre potensiell brukergruppe. Styret mener at det er verdt å prøve og dele på bussavgangene slik at det blir en avgang hver annen time fra de respektive områder.

 

Trafikkplanlegger Gudevold var ikke avvisende til tanken selv om dette var prøvd for noen år siden og med dårlig resultat. Vi ble enige om at styret gjør en kartlegging av behovet for bruk av buss tur/retur sentrum.

Har du synspunkter på dette – send en e-mail til ivaott@online.no eller legg et ark i VEL’ets postkasse i bunn av krydderveien-  hvor du setter T (tur) og/eller R (retur) under ditt/deres ønsker! Se tabell under!

 

Kartleggingen avsluttes 10.november.

 

06.00   07.00   09.00   11.00   13.00   15.00   17.00   19.00   21.00   23.00  

 

Har du/ dere ønsker utover dette skriv det gjerne.

 

2. IP-Telefoni Fra Televoip

Bestilling av IP-telefoni via hjemmesiden vår er nå aktiv. (adresse se pkt 1). Nå er det slik at vi får 100,- kr i rabatt på etablering hvis vi bestiller innen 2 mnd. I tillegg vil vi få 5% rabatt på tellerskritt – som fra før er en av markedets rimligste.  Denne 5 % vil vare utover de 2 mnd’ene. Men for å få rabatten må du bestille via vår hjemmeside. Unntaket er de som eventuellt har bestilt Televoip før rutinen ble aktiv. Er du en av de så må du melde fra til Leder på E-mail dhaaeide@online.no eller SMS på 93434235, så vil du få kr 100,- i ringetid + 5 % rabatt på tellerskrittene (ikke tilbakevirkende). Du må i såfall melde fra før 6. nov 05.

 

3 Dekoder til Grunnpakka

I forrige info ble det forfattet et punkt om et smutthull i regelverket til Canal Digital. Dette punktet ble noe klosssete skrevet, noe som førte til at det kunne tolkes på en uheldig måte. Dette var ikke tilsiktet, og det synes derfor riktig å presisere forholdet, og korrigere feil.

 

Det er et smutthull i Canal Digitals bestemmelser for leie av dekoder. Smutthullet er kjent for Canal Digitals sentrale ledelse og fremgangsmåten aksepteres. Smutthullet gjelder bare for kunder som kun har Grunnpakke (analoge TV-signaler). I tillegg må du eie enten LCD- TV eller PlasmaTV (flatskjerm). Da kan du leie dekoder gratis, men må betale for kanalkort (595.- pr år). Dette gjelder kun Dekoder av gammel type (Phillips). Ekstrafordeler du får i tillegg til grunnpakka digitalt er samtlige digitale radiokanaler, TV Zebra, BBC Prime, Kanal Motor og Livssynskanalen.

Det er dog en ulempe. Da det ikke innkommer dekoderleie, vil ikke Martinsen & Sønn få noe fortjeneste av denne utleien. Du kan derfor ikke bestille tjenesten gjennom dem, og de vil IKKE yde service om noe går i stykker. Du må i tilfelle ringe 06090 og fortelle at du har flatskjerm og ønsker å benytte gratis dekoderleie. Ved behov for service, må også dette meldes til 06090. Hvis du i ettertid ønsker å bestille digitale kanalpakker, vil du bli avkrevd måndesleie for dekoderen.

 

5.TV-nett oppgradering-ferdig

Canal Digital har satt som mål at all aktivitet i forhold til oppgraderingen skal være sluttført innen 1.nov 05. Denne dato er også siste frist for å være med på oppgraderingen til kr 1000,- Etter denne dato vil oppgradering for de husstander som ennå ikke har betalt, stige betydelig.

 

 

5.Aktivitetsområde for ungdom (nærmiljøanlegg)

   

Oksviken boligfelt har i dag ikke noe godt tilbud til barn og unge i alderen 8 til 18 år. Det har i en lang stund vært planer om å etablere et sandvolleyball-anlegg i forbindelse med lekeplassen nedenfor den store oppsamlingsplassen. Dette har imidlertid blitt stoppet da dette området er iferd med å bli bebygd.

 

Et nærmiljøanlegg finansieres gjennom spillemidlene og bevilges av fylkeskommunen via kommunen.

 

Et nærmiljøanlegg kan bestå av flere aktivitetssoner som fotballbane, volleyballbane, skateboardrampe, hinderløype osv.

 

Det er av vesentlig viktighet at brukerne det vil si barn og unge deltar i utformingen av et slikt anlegg.

 

Velforeningen vil invitere barn og ungdom til utforming av nærmiljø anlegget.  De som sender inn et forslag vil være med i trekningen av en MP3 spiller. Forslaget leveres i postkasse i bunn av bakken.

 

På vår hjemmeside er det mulig å ta ut et større kart.

http://www.oksvikenvel.moo.no/ (alternativ til adressen i pkt 1). Lykke til!

 

  F or styret: Dag Eidet/Leder

Lag en skisse i dette området! Vi ønsker å la noen av trærne stå igjen- så bruk kreativiteten og tegn inn både aktivitets-apparater – med stier og trær imellom. Et godt eksempel er aktivitetsområdet ved Rød Barneskole!

VEL-nytt nr 6 2005

Innhold

1 Ny medlemsfordel
2 Bindingstid på Internett
3 Kortleie vs Dekoderleie
4 Multimediakontakter
5 Bytte ISDN-Analog
6 Leiedekoder
7 Betaling internett- 3 mnd gratis

8 IP-Telefoni
9 Bussforbindelse inn i feltet

10 Natteravn

 

1. Ny medlemsfordel

Vi har nå fått en ny samarbeidspartner. En leverandør av alt av datautstyr og datatjenester. Trenger du ny datamaskin, ruter, nettverkskort etc, eller hjelp til å sette opp nettverket ditt eller bare reparere ditt gamle utstyr kan du kontakte

Rep-it v/ Geir Knutsen

Rolvsøyveien 361 N-1664 Rolvsøy

Tel.: +47 69 35 23 61

E-mail geir@rep-it.com

Web: http://www.rep-it.com

Han selger alt innen Data og Telefoner etc. Du får 10% avslag på priser oppgitt på hans nettside og spesialpris på reparasjoner.

 

Vår avtale med PC-totalhjelp er fortsatt aktiv, men han vil ta en pause ca ved nyttår og være utilgjengelig i noen måneder.

 

Vi har også gode betingelser hos Telehuset på kjøp av utstyr.

 

Alle de 3 leverandørene vil etterhvert bli tilgjengelig med egen profilering og link direkte fra vår hjemmeside http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=43533

 

2. Bindingstid på internett

Er du av dem som har bindingstid på internett fra tidligere leverandør? I såfall må du sjekke opp når denne går ut. Er den forrige leverandøren Telenor skal du kun betale for Telenor i bindingstiden, selv om begge forbindelsene er oppe. Tilbudet gjelder ikke hvis bindingstiden er lenger enn april 2005. For å være sikker på at du ikke får 2 regninger må du melde fra til Leder på E-mail dhaaeide@online.no eller SMS på 93434235 når bindingstiden går ut.

 

Hvis bindingstiden er hos annen leverandør – f.eks Tele2 gjelder ikke tilbudet. Da må du betale dobbelt eller søke en spesialavtale gjennom leder. Det er gjort med ett medlem foreløpig. Er bindingstiden lenger enn april 2005, må du ringe gammel leverandør og prøve å prutte ved å forklare situasjonen vi har her i feltet. Det bør være nulig hvis leverandøren er Telenor.

 

3 Kortleie vs Dekoderleie (TV)

En sak som ikke kom klart nok fram i bestillingskjema som gikk i feltet i sommer- er at i tillegg til dekoderleie kommer en kortleie pr dekoder på kr 595.- pr år for å få signaler på dekoderen. Denne avgiften gjelder også hvis du kjøper dekoder. Har du 2 dekodere må du ha 2 kort – og dermed dobbelt betaling. Dette er en avgift vi har prøvd å bli kvitt- uten hell. Alt av leie og kjøp av dekodere går gjennom Martinsen & Sønn Elektro i Brogaten. (ikke lenger Snippen på Lisleby).

 

Vi har funnet et smutthull når det gjelder dekodere. Hvis du ønsker å leie en Dekoder for å få bedre signaler i grunnpakka- kontakt Canal Digital og si at du har flatskjerm. Da får du leie en dekoder gratis, men må betale kortleie.

 

4.Multimediakontakter

Er du blant dem som fortsatt venter på montasje av multimediakontakter, kan dette være fordi Telavie ikke har mobilnummeret ditt. I såfall send mail eller SMS til leder (se pkt2) og oppgi et telefonnummer du garantert treffes på på dagtid- så skal det bli formidlet videre. Håper det skal gi fortgang.

 

5 Bytte ISDN til Analog Telefonlinje

Iflg vårt avkryssningsskjema i sommer kunne du krysse av for gratis overgang til Analog linje. Dette blir ikke gjort automatisk. Du må ringe 05000 og bestille dette. Også må du oppgi at regning skal sendes Canal Digital Fredrikstad. Hvis de spør- er dette en avtale mellom Canal Digital Fredrikstad og Ivar Hansen Telenor.

 

Hvis du derimot har skiftet mening og heller vil gå over til IP-telefoni som fasttelefon- avent og les eget punkt om dette.

6 Leiedekoder fra før

Har du kjøpt dekoder og leier en fra før- har du 2 muligheter. 1 Beholde den gamle og leie fortsatt. Husk at du da må betale leie for 2 kort. Hvis du f.eks har både Familiepakke og  Canal+ pakke kan du ikke ha begge pakkene på begge kortene. Du må velge. Har du bare ett kort får du selvfølgelig alle pakkene på det ene kortet. Det skal ikke være lett. 2 Du kan si opp kontrakten på gammel leiedekoder på 06090 og levere denne hos Martinsen og Sønn. Legg merke til at hvis du har bestilt Familiepakke og har Eiedekoder, følger det med en leiedekoder i Fam.pakka. Du får ikke avslag på Fam.pakka, men leiedekoderen er gratis. Du må imidlertid leie 2 kort for å kunne bruke begge dekodere samtidig

 

7. Betaling Internett- 3 mnd gratis

I forrige Nyhetsskriv sa vi at du ikke skal betale de 3 første mnd selv om du får regning. Dette har Canal Digital gått tilbake på (dessverre). De har ikke kapasitet til å endre dette. Derfor betal de regninger som kommer i høst. Første kvartal 2006 vil være gratis!

 

8. IP Telefoni (krever bredbånd)

Vi sa i forrige nyhetsskriv at vi ville komme rundt i feltet med liste for å melde seg på. Vi har dessverre ikke kapasitet til det i oktober. Isteden vil det innen kort tid – iløpet av uken legges bestillingsrutine på internettsiden vår direkte til Televoip. Vi vil dessuten få et ekstra godt introduksjonstilbud hvis du bestemmer deg innen 2 mnd når du bestiller på vår link. Alt skal være selvforklarende. Du vil også kunne der avtale tid med televoip for gratis hjelp til oppsett. Det foregår på den måten at du avtaler tid med dem, kobler deg til internett og de kobler seg opp på din maskin og gjør jobben for deg. Du må bare sørge for at IP-boksen er tilkoblet ruter eller kabelmodem- alt blir forklart. Husk å oppgi om du vil ha IP-telefonen som ekstralinje eller fastlinje. Hvis fastlinje, vil Televoip si opp din gamle forbindelse for deg

 

9. Bussforbindelse inn i feltet

  Vi jobber med å få bussforbiundelse inn i feltet. Det vil bli orientert mer om dette etterhvert. Vi ønsker imidlertid medlemmenes mening om når på døgnet mellom kl 0900 og 1400 det vil være aktuellt at dere vil benytte et slikt tilbud. Har du meninger om dette, send mail eller SMS til en i styret, så har vi noe å jobbe med Det vil også legges ut orientering om dette på hjemmesiden innen kort tid og hvor du kan skrive inn din mening.

 

10 Natteravn

Foreløpig har det vært svært liten respons etter at vi skrev om Natteravnene i sommer. Det var midt i ferietiden, så nå er det ingen grunn til unnskyldninger lenger.

 

Send en e-post til oksviken@natteravn.no med navn, adresse, telefon privat/jobb/mobil og e-postadressen som du ønsker at vi skal bruke for å nå deg. Sett opp når du har lyst til å gå (gjerne noen alternativer) så skal vi sende deg noen opplyninger.

Har du ikke e-postadresse, kontakt en av følgende

Øyvind Moksnes , omoksn@online.no , 69333368,

Erik Bodahl Johansen , erik@bodahl.com , 69365005,

Harald Røsholdt , hroeshol@online.no , 69365074.

 

Ta med deg naboen eller noen andre du kjenner på feltet, og meld dere på. Kombiner en tur med nytte.

 

Lurer du på noe mer? Du kan finne mye god informasjon på www.natteravn.no .

Du kan også kontakte en av oss i arbeidsgruppa for eventuelle spørsmål.

Mobilnummeret til ravnene er 95401828.

 

Hvordan foregår ravningen? En av dere henter nøkkel hos en i styret. Dere møtes ved barnehagen ca kl 20.00. Der finnes jakker/vester m.m. som brukes på rundene. Så går dere en eller flere runder i tidsrommet 20.00 til 01.00. Etter endt vakt henges jakker/vester tilbake, en enkel rapport fylles ut.

Hva har du igjen for å delta? Du får god samvittighet: du viser at du bryr deg om hvordan vi har det på feltet vårt. Du får kontakt med andre på feltet. Du får se hva som skjer her i helgene.

I tillegg vil vi trekke ett gavekort blant dem som deltar. Jo flere ganger du deltar, desto større vinnersjanse har du.

 

Du må ragere nå hvis vi skal få dette til å fungere!

 

 

For styret: Dag Eidet/Leder

VEL-nytt nr 5 2005

Oppgradering av eget Kabel-TV nett

Generell informasjon

Generalforsamling har vedtatt å oppgradere eksisterende kabel-TV nett. Styret har skrevet kontrakt med Canal Digital om signal leveranser i tre år. Dette medfører at Canal Digital står teknisk ansvarlig for anlegget i tre år. Samt at selskapet finansierer 60 % av anlegget. Arbeidene utføres av Televie AS (gamle Bravida).

Avtalen med Canal Digital er knyttet opp mot leveranse av analoge signaler, og vi står fritt til å eventuelt legge inn flere leverandører på dette nettet.

TV-signaler

Det nye nettet vil levere 20 analoge TV kanaler samt radio som standard. Ved å leie eventuelt kjøpe dekoder vil anlegget i tillegg levere digitale signaler, med de mulighetene som ligger i dette. Anlegget er tilrettelagt for HD teknologi og vil sende denne kvalitet når sendingene begynner.

For Oksviken II vil vi få en pris økning fra 1.1.2006 fra 132 til 179 kr/mnd. Denne økningen inkluderer signalleveranse, serviseavtale, revisjoner av nettet og utvidet grunnpakke.

Med utvidet grunnpakke får vi tilgang til rabatterte priser på lik linje med NBBL. Ordinær pris for de som ikke er medlemmer av Oksviken VEL er 195;-/mnd, gjeldende fra 01.06.2005.

Internett via Kabel-TV nettet.

Vårt nye anlegg er også tilrettelagt for Internett, vi har sikret oss slik at velforeningens medlemmer får de samme fordelene som NBBL. Dette medfører reduserte kostnader. Internett fra kr 97 pr mnd til 450 kr pr mnd inkludert Internett abonnement og fri bruk 24 timer/døgn, samt lik hastighet ut og inn. Canal Digital eies av Telenor dette medfører at innholdet i abonnementene er de samme som hos Telenor og man beholder E-post adressen.

 

Ved installasjon av internett via Kabel-TV nettet må dagens TV-uttak byttes til multimedia uttak. Første punkt i huset er inkludert i oppgraderingen. Resterende punkter må byttes. Det monteres ikke inn multimedia punkter i husene dersom det ikke legges inn Internett.

IP- telefoni

Det finnes i dag et utvalg IP-telefoni selskaper. Velforeningen ser det ikke nødvendig å anbefale noen spesielle dette fordi bruken av telefon

en er veldig forskjellig fra hus til hus. Se eksempel under. Dog har vi et samarbeid med Televoip, hvor vi får kr 100,- i rabatt på etablering, hvis vi er fler enn 20 som bestiller.

 

Ved overgang til IP-telefoni, er det nødvendig med Analogt utstyr, og IP telefoni virker dermed ikke sammen med ISDN. Å si opp ISDN er gratis. Ønsker du derimot å opprette analog linje, koster dette ca kr 1000,-. IP-telefoni er ikke like bra som fast-telefon, men bedre enn GSM (mobiltelefoni). IP-telefoni virker ikke ved strømbrudd og Internettbrudd. Har du ikke mobiltelefon som backup, anbefales å ha en analog linje. Ellers kan IP-telefoni være en bra fasttelefon. Velger du å ikke ha fastelefon (analog/ISDN), koster det kr 60,-/mnd hvis du velger å beholde ADSL.

 

I og med at vi har skrevet ny avtale med Canal Digtal for signalleveranser har vi fått redusert kostnadene ved denne oppgraderingen fra kr 2500 til kr 1000. I dag har ca 200 husstander betalt inn 2500 kr. Rest summen vil tilbakebetales. De som ikke er med vil kun motta analoge signaler og vil ikke kunne utnytte dette anlegget med hensyn til internett og IP telefoni.

Refusjon ved bestilling og kjøp av ADSL på Telehuset (Rolvsøy)

De som har bestilt og kjøpt ADSL via Telehuset er lovet en refusjon på kr 200. Denne refusjonen vil kunne trekkes av på bestillingen som ligger ved. Husk å oppgi E-post adresse slik at Telehuset kan godkjenne refusjonen. Dersom du bestiller ADSL  via Telehuset må du påse å få denne refusjonen.

Trenger du hjelp til installering av Ruter etc?

Oksviken vel har samarbeid med PC-Totalhjelp.

Kr 250 ,- pr Time (Telenor tar kr 1000,-/time) Telefon_ xxxxxxxxxxx for bestilling

 


Bestillingsliste i forbindelse med oppgradering av eget Kabel TV-nett.

 

Navn:________________________________   Adresse:_________________________________

 

Sett kryss / antall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker kun å delta på oppgraderingen av kabel-TV nettet

 

1000

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV - Signaler

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker ø kjøpe dekoder for digitale signaler

 

49

kr

 

 

 

 

Ønsker å leie dekoder for digitale signaler

 

 

 

 

49

kr/mnd

 

Kanalpakker

Familiepakken

 

 

 

 

169

kr/mnd

 

 

+ 2 valg frie kanaler

 

 

 

 

59

kr/mnd

 

 

Canal Digital

 

 

 

 

251

kr/mnd

 

 

TV1000 og TV1000 Action

 

 

 

 

222

kr/mnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internett via Kabel-TV

 

 

 

 

 

 

 

Fri etablering i tre måneder etter at anlegget er ferdigstilt. Ved bindingstid til Telenor vil det ikke faktureres i bindingstid. Krever Multimedia uttak i huset. Første punkt i huset er inkludert i oppgraderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini (symmetrisk)

Hastighet 100/100 kbps

 

 

 

 

97

kr/mnd

 

Midi (symmetrisk)

Hastighet 750/750 kbps

 

 

 

 

267

kr/mnd

 

Maxi (symmetrisk)

Hastighet 1250/1250 kbps

 

 

 

 

347

kr/mnd

 

Mega (symmetrisk)

Hastighet 2050/2050 kbps

 

 

 

 

447

kr/mnd

 

Bytte TV-punkt til Multimedia (1 punkt gratis)

 

200

kr

 

 

 

 

Legg opp nytt punkt for Multimedia

 

500

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har i dag ISDN Telefon signaler til mitt hus, ønsker å få dette lagt om til analoge signaler. Denne tjenesten er gratis for de som velger internett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILBUD

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste moderne datamaskiner er i dag utstyrt med et nettverkskort. Et slikt kort må  være installert før maskinen kan kobles opp mot et nettverk.  Ved bruk av flere datamaskiner på samme nett er det nødvendig å koble datamaskinene sammen med er ruter det finnes to typer trådløse nett og faste nett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverksruter

 

 

kr

 

 

 

 

Nettverkskort

 

 

kr

 

 

 

 

Trådløs nettverks ruter

 

 

kr

 

 

 

 

Trådløst nettverkskort

 

 

kr

 

 

 

 

Trådløs nettverkstilkobling via USB-port

 

 

kr

 

 

 

 

Analogt Telefonapparat

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM Bestilling

 

kr

 

Husstanden har innbetalt til velforeningen fra før (kr 2500)

-

kr

 

Refusjon ved kjøp av ADSL fra Telehuset  (Rolvsøy, kr 200)

-

kr

 

E-post adresse:

 

 

 

 

 

 

_______________________________@online.no

 

 

SUM Totalt (dersom – utbetales rest summen til konto)

=

kr

 

Konto nummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:______________________________    Dato:_____________

VEL-nytt nr 4 2005

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

§  Eiendomskatt på festetomter

§  Ordning med Gatekontakt

§   Ungdomsgruppe

§   Natteravnordning i Oksviken

 

Eiendomskatt på festetomter i Oksviken?

 

En husstand i feltet har tatt opp med styret at det synes urettferdig at man skal betale eiendomskatt på en tomt man ikke er eier av. Styret har drøftet saken i styremøte, og vurdert om dette er en sak for en velforening skal engasjere seg i. Styret har kontaktet kommunen for å kartlegge hvor mange i feltet dette gjelder. Det viser seg å være et betydelig mindretall. Det er totalt 38 festetomter i feltet, og de aller fleste ligger i byggetrinn 1. Styret har også undersøkt noe rundt saken, for å kartlegge hvilke muligheter det er for å nå fram med en klage. Ett argument vi har møtt er at det ikke er tomta som ligger til grunn, men huset. De fleste hus er belånt, og teoretisk sett eiet av banken. Er det da riktig å sende skattekravene til bankene isteden?

 

Styret er av den oppfatning at dette ikke er en stridssak for velforeningen, da dette gjelder mange boligfelt, og flere steder i landet. Større interesseorganisasjoner har allerede startet saker mot Justidepartementet, organisasjoner med lønnede jurister. Dette gjelder bl.a. Huseierforeningen.

 

Styret vil dog følge med på hva som kommer ut av saken, og om nødvendig, egasjere seg  hvis det synes nødvendig.

 

Gatekontakt-ordning

Tidligere i Oksviken II Velforening (før sammenlåingen) hadde vi en ordning med en gatekontakt i hver gate. Dette var en positiv ordning som gjorde at det var lettere å nå ut til alle medlemmene i saker som krevde fysisk kontakt. En slags tillitsmannsordning. Gatekontakten kan også f.eks opptre som en ”festkommite” for arrangementer som gjør hele feltet mer sammensveiset og ev øker trivselen i feltet. 

 

Styret ønsker å liufte blandt medlemmene om det kan være en god ide å gjenoppta en slik ordning. Gatekontakten bør ikke sitte i styret, da vi ønsker en mer nøytral rolle på denne funksjonen. Styret ønsker med dette å  henstille frivillige til å melde fra til styret, om man kunne rtenke seg å bekle denne rollen.

 

 

Natteravner i Oksviken

 

På årsmøtet for velforeningen ble denne saken diskutert og det endte opp med at det ble nedsatt en arbeidsgruppe. Nei, det endte ikke der; det var begynnelsen. Vi starter nå opp med ”ravning” på fredags- og lørdagskveldene. Og derfor må du ta deg tid til å lese dette.

 

Natteravnvirksomhet er ikke lenger noe som bare eksisterer i sentrum av norske byer. Også boligområder danner egne natteravngrupper. I Fredrikstad er det i tillegg til sentrum, etablert grupper både på Ambjørnrød og Engelsviken.

 

Hvorfor skal vi ha natteravner på Oksviken? Her er det viktig å ikke overdramatisere situasjonen, for det er det ikke grunn til. Men barnehaven har i flere år hatt problemer med knuste flasker, hærverk og tilgrising. Dette er ikke bare barnehavens problem siden det i hovedsak er barn og ungdommer fra feltet som holder til i barnehaven. Også andre steder på feltet er aktuelle å følge opp i tillegg til feltet generelt. Det foregår mye på Oksviken i helgene som du ikke vet om. Det er viktig å poengtere at natteravnene ikke er noe ”reservepoliti”. Vi skal være tilstede for ungdommene

 

Hvem kan være med? For å si det enkelt: alle voksne på feltet. Det er ikke bare de som har ungdommer i huset som bør engasjere seg. Natteravnene skal gå runder på hele feltet, så dette er noe alle vil ha glede av. Alle på feltet vil f.eks. kunne ringe til natteravnene i de tidsrommene disse er ute, hvis det skulle skje noe som natteravnene bør vite om.

 

Hva kreves av en natteravn? Her er noen stikkord: natteravnene er rusfri på sine vandringer, de har en god adferd, de bruker tid på å lytte og observere. De leker ikke politi, men reagerer ved å rapportere videre hvis nødvendig. Natteravnene er til stede og bryr seg om.

 

Er det farlig å være natteravn? Nei. To eller tre natteravner går hele tiden sammen. De har med seg en egen mobiltelefon. Natteravnene skal ikke engasjere seg i situasjoner som er truende eller farlige. Hvis noe slikt skulle oppstå, skal de tilkalle hjelp.

 

Hvor ofte må jeg stille opp? Det er det du selv som avgjør. Du forteller oss når du har mulighet til å være med. Så setter vi opp en liste ut fra dette. Hvis vi ikke får fylt opp alle vaktene så er det ingen som maser på deg om å stille opp en ekstra gang. Men vi som bor på feltet taper på at lista ikke er full. Hvis vi er mange som deltar, så er det ikke sikkert du får gått så ofte som du kunne tenke deg.

 

Hva har du igjen for å delta? Du får god samvittighet: du viser at du bryr deg om hvordan vi har det på feltet vårt. Du får kontakt med andre på feltet. Du får se hva som skjer her i helgene. Har du barn som er for unge til å være ute i de sene kveldstimer så er dette en unik mulighet til få vite hva de kommer til å treffe på når de blir store nok. Her kan du få kunnskap som gjør deg bedre i stand til sammen med dine barn å sette grenser for deres aktiviteter.

 

Lurer du på noe mer? Ja, det gjør du sikkert. På www.natteravn.no finner du mye god informasjon.

Du kan også kontakte en av oss i arbeidsgruppa:

Øyvind Moksnes,

69333368 / 9325004,

Erik Bodahl Johansen,

69365005 / 92428431,

Harald Røsholdt ,

69365074 / 99445424.

 

Skal du ta sjansen? Det håper vi du gjør. Virksomheten baserer seg på frivillighet. Derfor er vi avhengig av at du melder fra til oss hvis du kan tenke deg å være med. Ta kontakt med en av oss ovenfor.

VEL-nytt nr 3 2005

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

§  Referat Årsmøte i Oksviken II Velforening

§  Oppgradering av kabel TV-nett

§   Rusken aksjonen 2005

 

Referat Årsmøte i Oksviken II Velforening 10.03.05

 

Konstituering

Leder Harald Røsholdt åpnet møtet.

Valg av dirigent: Harald Røsholdt

Valg av referent: Per Christian Nygård

Valg av protokollunderskrivere: Øyvind Moksnes og Wenche S Finnanger

Innkalling og dagsorden ble godkjent

 

Årsberetning

Årsberetning ble lest igjennom av sekretær. Årsmelding ble enstemmig godkjent

 

Regnskap

Jonny Engene gikk igjennom regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent

 

Innkomne forslag

Vedtektsendring.

Styret foreslo å endre paragraf 7.5 pt. 5, der det står

at en skal velge to revisorer. Styret foreslo at det skal velges en revisor og en vara. Forslaget ble enstemmig godkjent

 

Forslag om utbedring av Kabel-tv nettet.

Styret fikk CanalDigital og Fredrikstad Digitale Tjenester til å komme for å fortelle om sitt tilbud om Kabel-tv, Internett og IP telefoni. De fikk 20 minutter hver, og forlot deretter lokalet.

Avstemming: Det ble 48 stemmer for CanalDigital, og 3 stemmer for Fredrikstad Digitale Tjenester.  

Vakthold i stedet for natteravntjeneste

Styret har diskutert dette med natteravntjeneste, og funnet ut at en løsning     med vakthold med et vaktselskap var en bedre løsning. Forslaget ble nedstemt, da beboere mener feltet bør ta saken i egne hender. Styret bestemmer at det blir opprettet en gruppe som skal arbeide med natteravntjeneste. Styret foreslo at Øyvind Moksnes og Erik Bodahl Johansen skulle være i denne gruppen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Planer for kommende år og budsjett

Natteravntjeneste:

Generalforsamling ber styret finne en god løsning på natteravntjeneste. Det ble enstemmig godtatt at styret bruker penger på en midlertidig løsning, til man får en løsning på natteravntjeneste.

 

Ungdomsforum:

Styret har ikke kommet frem til noen løsning på dette. Styret ønsker  innspill fra beboere om dette.

 

Budsjett:

Jonny gikk igjennom budsjettet, og dette ble enstemmig godkjent.

 

Kontigentøkning:

Styret forslår ingen kontigentøkning.

Dette blir enstemmig godkjent.

               

Valg

Det skal velges ny leder, da Harald Røsholdt ønsker å overlate ledervervet til andre i styret. Det skal også velges styremedlemmer

Resultat:

Leder: Dag Eidet

Styre: Harald Røsholdt, Jonny Engene, Per Christian Nygård, Hanna Tangvald, Ivar Otto Voll

Revisor: Ingar Nevland  og vara Oddbjørn Pedersen

Festkomitè: Tormod Skolt og Mette Gjerløw

               

Eventuelt

En av beboerne sendte inn forslag om ombygging av høyspenningsnett i deler av Urteveien. Styret kunne fortelle at dette ikke er en årsmøtesak, men at styret kommer tilbake til dette.

 

Styret nevnte dette med utbygging i følge reguleringsplan. Styret lovte å komme tilbake til dette.

 

Beboere spurte om hvorfor ikke styret hadde gjort noe med volleyballbane som har blitt tatt opp tidligere. Styret har ikke gjort noe med dette, da ny reguleringsplan vil bruke den avsatte plassen til volleyballbane til nye tomter.

Styret vil følge opp saken og tar kontakt med kommunen for tildeling av erstatningstomt.

           

Styret nevnte også dette med internettside. Dette skal man få til i kommende periode.

 

Oppgradering av kabel TV-nett

 

Generalforsamlingen ved Oksviken II Velforening har valgt å oppgradere eget nett fremfor å bygge et nytt fibernett parallelt. Dette valget gir beboerne i feltet en mye større frihet enn hva som ville vært alternativet. Samtidig som kostnadene forbunnet med TV-signaler opprettholdes på dagens nivå.

 

Ved dette valget vil kostnadene reduseres det vil si at kostnadene pr husstand vil reduseres fra kr 2500 til kroner 1000. Dette medfører at det skal tilbakebetales en rest på kroner 1500 pr husstand. Denne kostnadsreduksjonen er et resultat av at velforeningen har inngått en avtale om signalleveranse for TV/Radio og Data med Canal Digital AS. Dette selskapet er 100 % eid av Telenor.

 

Denne oppgraderingen vil innebære følgende arbeider:

·         Utskifting av noen tilførselskabler.

·         Utskifting av innmat i alle skap.

·         Utskifting av første punkt i hver husstand.

 

Etter at oppgraderingen er ferdig vil vårt nye anlegg kunne tilby følgende tjenester:

 • Analoge TV-signaler.
 • Digitale TV-signaler forberett for HD plattform.
 • VOD. Video on demand
 • Internett.
 • IP-telefoni.

 

Analoge TV-signaler.

Canal digital vil sende ut analoge signaler i mange år etter at de digitale sendingene starter. Dette medfører at vi ikke trenger en dekoder for å benytte eksisterende TV apparat.

 

Digitale TV-signaler.

Canal Digital vil sende digitale signaler på nettet, for å benytte slike signaler må man benytte en dekoder denne kan kjøpes eventuelt leies. Vårt anlegg er forberett for HD signaler. Med digitale signaler blir bildet DVD kvalitet og ved HD signaler vil oppløsningen være bedre enn DVD. For å benytte denne signaltypen må man ha HDTV (kostbart).

 

 

 

Video on demand.

Denne tjenesten er i sterk utvikling, pr i dag fungerer dette som en Video butikk. Det vil si at man kan leie film og dokumentar. For å benytte denne tjenesten må man ha en digital dekoder.

 

Internett.

Internett via kabel TV nettet er ”ekte” bredbånd. Produktene er som forøvrig (ADSL etc) basert på ulike hastigheter.

 

IP-Telefoni

Med IP-telefoni er det lagt opp til at beboeren selv bestemmer hva de ønsker. Dette kan være et supplement, alternativt at man flytter hovedtelefonen (telefon nr) over til IP- systemet. Det finnes i dag flere aktører som leverer denne tjenesten. Forbruksmønsteret vil her være avgjørende for hvem som bør levere tjenesten. Det vil være enkelt å halvere dagens telefon regning. IP-telefoni benytter kun analoge telefonapparater.

 

Velforening vil i løpet av kommende uker sende ut et drev til beboerne. Dette brevet vil opplyse om innestående sum samt hvilke tjenester vi kan tilby. Det er her snakk om utskifting av punkter, nye punkter, komponenter til Ethernett, trådløse nett, analoge telefonapparater osv. Dette fordi vi ser at det er god økonomi i å kjøpe store kvanta. Samt at summen avregnes på allerede innbetalinger.

 

 

 

Rusken aksjonen 2005

Mandag 25. april.

Plassering av containere:

 • Lekeplassen i krysset Krydderveien / Muskatkroken .
 • Lekeplassen i Urteveien.
 • Laurbæråsen ved nr. 14 – snuplass.
samt ved Grusplass ved Barnehagen (Krydderveien-Safranstien)

VEL-nytt nr 2 2005

1        Fredrikstad Digitaltjenester Bredbånd

  Fredrikstad Digitaltjenester tilbyr markedets suverent beste bredbånd: 10 til 100 ganger raskere enn konkurrentene, og tilrettelagt for morgendagens utvikling! Du kan surfe på Internett, ringe og se TV eller leie film via nettverket samtidig. Flere PC-er kan være tilkoplet på samme tid.

 

Internett - Nordens raskeste
TV - krystallklart mangfold
Telefoni - ring gratis i bredbåndnettet

 

1.1       Bredbånd Internett

Internett fra Fredrikstad Digitaltjenester  bredbånd er Nordens raskeste - selv nedlasting av filmer og MP3 er gjort unna på sekunder. Med Fredrikstad Digitaltjenester  bredbånd er du alltid oppkoplet til Internett. Velg mellom 4 Mbit/s og 10 Mbit/s. Samme hvilken hastighet du har valgt, er sikkerheten høy. Hjemmesentralen gjør det også mulig for flere PC-er i huset å være på nettet samtidig. Har du hjemmekontor, vil bredbånd gjøre deg både mer fleksibel og mer     effektiv.

 

Dette er inkludert:

 • Internett 4 Mbit/s eller 10 Mbit/s fullsymmetrisk (samme hastighet inn og ut)
 • 5 e-postadresser @Fredrikstad Digitaltjenester.net, hver 25 MB
 • 20 MB eller 100 MB plass til privat hjemmeside
 • Personlig brannmur fra Norman
 • Tilgang til internet news

1.2       Bredbånd TV

Med Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd blir TV-apparatet ditt nærmest forvandlet. Gled deg! Våre TV-pakker inneholder opptil 40 kanaler pluss film- og temapakker. Alt du trenger for å bruke tjenestene er én dekoder pr. TV. Én dekoder og ett trådløst tastatur følger med i TV-pakken.

 • Les de 5 siste og viktigste nyhetene fra Stavanger Aftenblad.
 • Se hvordan det ser ut i Vågen, på Ruten, i Sirdal eller på Solastranden akkurat nå!
 • Les e-posten din via TV-en.
 • Se lokale nyhetssendinger når det passer deg.
 • Se forfilmen og lei en film når du har lyst, uten å forlate sofakroken.
 • Bruk programoversikten for å finne ut hva som går på de ulike TV-kanalene.

 

 • Pakker med opptil 40 TV-kanaler, pluss film- og temakanaler
 • Leie av kvalitetsfilmer over nettet
 • Elektronisk programoversikt både på kanal og tema
 • Tekst-TV, radio og Internettleser
 • Web-kamera på flere lokale steder
 • Oppdaterte nyheter og værmelding
 • Oversikt over familiens antall uleste e-poster og uavspilte telefonbeskjeder
 • Foreldrekontroll

 

 • Støtter format 16:9 og 4:3
 • Dolby digital

  1.3       Bredbånd Telefoni

 

Bredbåndpakken fra Fredrikstad Digitaltjenester gir deg også summetone. Du kan fortsette å bruke telefonen du har, og du kan også beholde nummeret ditt. Selv om andre i huset er på nettet, er telefonforbindelsen likevel ledig. To telefonlinjer er inkludert i abonnementet, slik at separate telefonsamtaler kan finne sted samtidig.

 

 

For de aller fleste vil Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd bety rimeligere telefon. Du ringer gratis til andre i vårt bredbåndnett, og prisen på tellerskrittene er konkurransedyktig. Du vil raskt merke fordelen når store eller små i huset ønsker å prate med naboer eller andre som også er abonnenter. Tegner du i tillegg abonnement på Fredrikstad Digitaltjenester  Mobil, får du én gratis tominutters samtale mellom fasttelefon og mobil daglig.

 

Du får:

 • Ringe gratis til andre abonnenter i vårt bredbåndnett. For pris på tellerskritt til andre abonnenter.
 • Velge mellom analogt eller ISDN grensesnitt.
 • Beholde telefonnummeret ditt, dersom du ønsker det.
 • Oppføring i nummeropplysningstjeneste.
 • Mulighet til å skjule eget nummer (slås av og på via kode på telefon eller nettet).
 • Visning av nummer på inngående samtaler (slås av og på via kode på telefon eller nettet).
 • Når du ringer et nødnummer (110, 112, eller 113) blir du koblet direkte til den riktige AMK-sentral (Akutt Medisinsk Kommunikasjons-sentral) du tilhører basert på ditt postnummer (opprinnelsemarkering).
 • Spesifisert dine samtaler

 

Vi tilbyr også følgende tilleggstjenester:

 

 • Viderekopling
 • Viderekopling ved ikke svar
 • Viderekopling ved opptattsignal
 • Tidsbestemt viderekopling
 • Nummerbestemt viderekopling
 • Avvis anonyme anrop
 • Telefonsvarer. Beskjedene kan avspilles over telefonen, eller sendes videre til din e-postkonto.
 • Nødstrømsbatteri. Ved kortere eller lengre strømbrudd vil dine bredbåndtjenester fra Fredrikstad Digitaltjenester  bli satt ut av funksjon. Er du avhengig av at disse er tilgjengelig 24 timer i døgnet, kan vi tilby nødstrømsbatteri som sørger for at du ikke mister telefonforbindelsen, Internett-tilgangen og TV-signalene du får levert over bredbåndnettet ved strømbrudd. Batteriet sørger for å levere strøm til hjemmesentralen uavbrutt i over 12 timer etter at et strømbrudd har oppstått. Nødstrømsbatteri sørger også for at hjemmesentralen ikke omstartes eller går i stå ved korte utfall i spenningen på strømnettet. Batteriet kan kjøpes eller leies hos oss. Har du alarm, vil et nødstrømsbatteri også sikre at alarmsystemet fungerer ved strømbrudd.

  1.4       Priser - rimelig og oversiktlig

Egeninnsats kan redusere din etableringskostnader. For abonnementet betaler du en månedlig sum og tenker ikke lenger på tellerskritt når du kopler deg til Internett. Velg mellom alternative abonnementstilbud og tilleggstjenester. Du får en samlefaktura for alle produktene og tjenestene du kjøper fra Fredrikstad Digitaltjenester .

 

Etableringsavgift:
Fremføring og installasjon med ett kontaktpunkt: kr 2.500 ordinær pris i Fredrikstad kr 3900
Vi gir fradrag for egeninnsats på egen tomt/bolig på inntil kr 2.500.

 

Telefonabonnement:
Basisabonnement med 2 telefonnummer: kr 140 pr. måned
Ekstra telefonnummer: kr 13 pr. måned for hvert nummer

Telefonsamtaler innenfor Fredrikstad Digitaltjenester s bredbåndnett er gratis. For samtaler til telefonabonnenter utenfor dette nettet, benyttes Fredrikstad Digitaltjenester s priser for fasttelefon.

 

TV:
Etableringskostnad: Kr 879
Basispakke (18 kanaler, én dekoder og ett trådløst tastatur): kr 179 pr. måned
Utvidet pakke (21 kanaler): kr 110 pr. måned i tillegg

 

Månedlige abonnementspriser for ulike produktsammensetninger:

 

Internett Familie: kr 449

Internett Familie og telefoni: kr 589

Internett Familie og TV-basis: kr 628

Internett Familie, telefoni og TV-basis: kr 768

For Internett Ekspress: kr 250 i tillegg

Fast IP-adresse (1 adresse): kr 200 i etablering og kr 10 pr. måned

 

 

Hvem kan få Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd nå?
Velforeninger, Boligbyggerlag, industri og næringsliv.

 

Våre leverandører
Fredrikstad Digitaltjenester bredbånd er i hovedsak basert på utstyr og løsninger fra…

 

  2       Canal Digital -gruppen

Canal Digital AS er et Telenor-eid selskap, og er Nordens største distributør av tv-kanaler via parabol- og kabel-tv. Vår oppgave er å inngå avtaler med de største programselskapene, sette de ulike tv-kanalene sammen til attraktive programpakker, for deretter å selge og levere disse til tv-husstander i Norden, enten via parabol eller kabel. I tillegg til tv-distribusjon tilbyr vi også et av markedets beste Internett-tilbud til en rekke av våre kabel-tv kunder.

 

Nærmere 2,8 millioner nordiske husstander får direkte eller indirekte tv-signaler fra Canal Digital. Dette gjør oss til den største tv-distributøren i Norden, og det gir deg igjen fordeler som kunde. Vi inngår avtaler med alle de største og mest attraktive tv-kanalene i Norge, Norden og Europa. I tillegg sørger vi for et bredt utvalg av mindre nisjekanaler, slik du selv kan velge DET DU VIL SE.

2.1       Kabel TV

Med over 70 kabel-tv-kanaler, 20 musikk-kanaler, en mengde radiokanaler samt spill og interaktive tjenester håper vi at du som kunde også opplever at vi lever opp til mottoet om å gi deg DET DU VIL SE.

 

Med Canal Digital får du spennende tv-underholdning for hele familien.

Canal Digital tar deg og din tv-tid på alvor. Vi inngår avtaler med de største tv-kanalene i Norge, Norden og Europa for at vi skal kunne tilby deg et stor og variert tv-tilbud. Grunnpakken består av hele 18 kanalplasser, og i tillegg får du tilgang til en rekke radiokanaler som er tilgjengelig i ditt kabel-tv-nett.

 

 

Oksviken II Velforening har fremskaffet et tilbud på 132 kr mnd for grunnpakke.

2.2       Bredbånd

Med bredbånd fra Canal Digital Kabel TV får du tilgang til Internett til en fast lav månedspris. 

Priser og hastigheter for beboere i borettslag med avtale om Utvidet Grunnpakke med Internett fra Canal Digital Kabel TV.

 

 

VEL-nytt nr 1 2005

Styret ønsker å informere husstandene om Nytt ADSL Tilbud:

 

Hei- mens vi venter på TV-nett oppgradering- for de som vil ha Internett "bredbånd" nå og som ikke har skaffet det ennå.

 

For ordens skyld: Både ADSL fra Telenor (v/ Tom Engebretsen- Moskatkroken 20) og BLUECOM vil det være 12 mnd binding fra tegningsdato. For de som måtte synes dette er dumt, med hensyn til at det antagelig blir billigere med bredbånd internett på TV-kabøelen, vil jeg si at dette er kun et regnestykke du selv må vurdere. Nytt TV-nett vil kunne tilby både TV-signaler, Internett og Telefoni (IP_telefoni). Det skal ikke være noe tvang om at en må ha alle tjenestene fra samme leverandør. Derfor vil det være mulig å ha bare TV-signaler fra TV-nettet samtidig som man har Internett og Telefoni over Telekabelen, og det kan være fra 2 forskjellige leverandører. Friheten skal bli stor. Så i en overgangsperiode er det intet problem å ha bindingstid. Det koster dessuten ca 1000,- kr å bryte kontrakten. Så valget er ditt og det blir et regnestykke hva som blir billigst.

 

Så til det nye tilbudet.

BLUECOM matcher tilbudet fra TELENOR omtrent på kronebeløp og hva du får med av installering og modem etc. Kostnadene blir omtrent de samme, men BLUECOM tilbyr også IP-Telefoni- med gunstig pris hvis du bestiller begge pakkene samtidig. BLUECOM gir også gratis modem om det er fler enn 80 som bestiller, og vi har kommet fram til en avtale som sikrer at refundert beløp blir tilbakebetalt. (Noe som faktisk ikke har skjedd fra Telenor sin side). Nå har ikke styret oversikt om det er fler eller færre enn 80 som har bestilt fra Telenor, men lovnaden var at vi skulle få tilbake 200-, hvis det var færre enn 80 som bestilte. ingen refusjon er kommet!! Kanskje BLUECOM gjør en bedre jobb? Tiden vil vise!

 

Under kommer en beskrivelse av tilbudet. For at du skal oppnå rabatten vi er berettiget, må du selvfølgelig være registrert som betalende medlem av VEL'et. I tillegg er det et par ting du må gjøre når du bestiller:

 

Hvis du bestiller på internett-  skrive inn 9500 i feltet for ”forhandlerkode” (det er koden for vår avtale- og den vil bli sjekket opp mot medlemslisten vår).

Hvis du bestiller på telefonen, så må de gjøre oppmerksom på at dette er Okseviken Vel, og aller helst bør du spørre etter   Stian K -(Teamleder)- og det vil gå smidigere.

I tillegg er det fint om du gjør styret oppmerksom på at du har bestilt fra BLUECOM, slik at vi kan få fulgt opp avtalen.

 

TILBUDET:

BLUECOM kan levere ADSL til din adresse. Det vi kan tilby er følgende:

 Linje:                           Per mnd.

400/128   kbps              299,-

720/128   kbps              349,-

1024/256 kbps              449,-

2048/256 kbps              549,-

 

(Tillegg for abonnement uten telefon er 79,- per mnd.)

 

Inkl. i pris:

- Sikkerhetspakke fra BlueCom med spamfilter for e-post, virusvask for e-post og virusklient for maskinen din

- 12 måneder bindingstid

- Support alle hverdager 08.00.til 20.00

 

Etablering koster kr. 499,-(minus rabatt), modem koster kr. 499,-(minus rabatt) og montøravtale koster kr. 999,-. Modem og montøravtale er valgfritt , men du må ha montør dersom du ikke har telefon. Overflytting til BlueCom fra annen operatør koster kr. 299,-. Etablering av BluePhone og ADSL sammen koster kr. 999,-.(minus Rabatt)

Se gjerne på våre nettsider www.bluecom.no om BluePhone, vårt nye bredbådstelefoniprodukt. BluePhone er ledende på markedet i henhold til enkel og trygg teknologi, og gode priser. Vi har nå knalltilbud på ADSL/BluePhone sammen ut januar 2005.( red anmerkn- stemmer ikke- se spørsmål/svar nederst på siden ) Leveringstid er per i dag ikke mer enn 4 uker for ADSL og 6 uker for BluePhone.

Verv-en-venn: du kan verve en venn som bestiller ADSL fra oss, og dere får begge en måned gratis abonnement.

Unikt for dere i Oksviken VEL så ønsker jeg å komme med følgende rabatter. Dere får halv pris på etablering på de to laveste hastighetene og fri etablering på de to høyeste.

Håper dette er interessant for dere. Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Vi gir dere gratis modem hvis det er over 80 bestillinger.

Av praktiske grunner for BLUECOMvil første regning være uten rabatter. DVS Alle betaler full pris for modem, og kreditering kommer på faktura nr 2. Når vi får over 80 stk, så krediterer vi 299,- tilbake til samtlige.

Vennlig hilsen

Stian K
Teamleder

BlueCom AS
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Sommerrogaten 13-15, N-0255 Oslo, Norway(Hovedkontor)
E-post:
sk@bluecom.no
+47 815 33 222 (Kundeservice)
+47 22 13 58 84 (Direkte)

http://www.bluecom.no

Noen spørsmål styret stilte til BLUECOM ifm forhandlingene:

1. Mange av oss har ISDN. Ser at dette ikke fungerer. Må vi kjøpe oss nye telefoner (igjen)? SVAR:Slik det er med IP-telefoni i dag, så fungerer det dessverre kun med analoge telefonapparater.. Dette er noe som jobbes med vet jeg, men pr. i dag, så kan ingen leverandører av denne tjenesten få til dette. Men vær oppmerksom på at man selvsagt kan ha bredbånd sammen med ISDN.

2. Jeg har Trådløs Router med innebygget tråløs ISDN-telefon. Denne var meget dyr. Må jeg bare hive den da eller?  SVAR: Dette går vel på litt av det samme… Fungerer dessverre ikke med IP-telefoni, men det lar seg jo gjøre å beholde det nåværende telefonabonnementet ditt, og allikevel ha bredbånd.

3. det står at en kunde med Telenor ISDN abm vil spare vel 1000,- første året- Det kan vel ikke stemme da investering i nye telefoner kommer i tillegg? Hva med det interne ISDN-nettet i huset? SVAR: Dette regnestykket er nok regnet mot abonnementsavgift og tellerskritt… Tror nok ikke denne utgiften er tatt hensyn til her, men jeg har undersøkt dette litt, og vet i hvert fall at man får analoge apparater fra 99,- på for eksempel Elkjøp.

4. Overgang fra annen tilbyder koster kr 299,- - er dette i tillegg til 499,- etablering, eller er det isteden. SVAR: Denne utgiften på 299,- er noe som kalles ISP-bytte. Dvs. at vi sier opp din nåværende bredbåndsleverandør for deg. Etableringen kommer ikke i tillegg da. Dette er i stedet for etableringen

5. Hva hvis vi har bindingstid hos annen opertør- må vi bryte kontrakten og betale 1000,- til ham? SVAR: Hvis du har bindingstid hos en annen leverandør, så er dette litt individuelt, men de fleste har en eller annen avgift for å bryte bindingstiden, noe vi dessverre ikke kan påvirke.

6. Det er knalltilbud på ADSL/BlueFone etablering ut jan05- det står ikke hva dette knalltilbudet koster!? SVAR: Denne kampanjen gikk dessverre ut i går. Dette på bakgrunn av at det tar opp til 4 uker å levere tjenesten. Kampanjen vil da ikke ha noen nytte. Du spurte også om hva denne kostet, og den gikk enkelt og greit ut på at man fikk gratis månedsavgift ut januar. Uansett, ville dette tilsvart en måned.

7. Det har gått rykter om at det etterhvert vil komme TV-signaler over telenettet- medfører dette riktighet? SVAR: Kan ikke si jeg kjenner til dette. Jeg kan derimot informere om ta vi mest sannsynlig vil kunne tilby ADSL2 på eget utstyr iløpet av 2005, noe som vil gi deg muliget til MYE større hastigheter JJ

Mvh

STYRET

VEL-nytt nr 6 2004

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

§  Oppgradering av kabel TV-nett

§  Rabattorningen på TV-signalene

§  Juletrefest .

 

Oppgradering av kabel TV-nett.

Vi har per i dag mottatt innbetalinger fra ca 80%.

 

Styret ser pr nå 2 alternative løsninger:

1. Oppgradering av eksisterende kabelTVnett.

2. Nytt fiberoptisk nett.

 

Ett fremtidig nett skal dekke TV, data og telefoni (trippelnett) samt ha kapasitet for fremtiden.

 

Referat fra Informasjonsmøte 18.11.2004.

Det ble avholdt medlemsmøte 18.11.2004 i lokalene til Oksviken barnehage.

 

Canal Digital ved Jørn Skoglie la frem sitt produkt, som består TV-signaler med og uten dekoder og Internett med hastigheter fra 100 til 2000 kbps. På sikt ønsker Canal Digital å levere IP telefoni over dette nettet. Dette vil bli et HFC-anlegg (Hybrid Fiber Koaks).

 

Fredrikstad kommune ved IT-sjef Gunnar Mathisen la frem sitt produkt, som består TV-signaler, Internett, IP telefoni samt et anlegg som er tilrettelagt for Video-on-demand ( ”videoutleie” direkte fra din egen stue). Hastigheter på Internett:  fra 2000 til 10000 kbps. Fredrikstad kommune legger til rette for den private delen av bredbånd utviklingen i Fredrikstad. Kommune ønsker oss som et pilot felt, dette betyr at vi får nytt anlegg utrolig billig (kun de 2512,- som 80% allerede har betalt). Installasjon inkluderer fiber fram til husveggen.

 

Møtet konstaterte at disse 2 løsningene ikke kunne veies opp mot hverandre på nåværende tidspunkt, men at ren fiber er mest fremtidsrettet (med en signalleverandør på plass innen rimelig tid). Møtet ble enig om at styret har mandat til å videreføre forhandlingene med Fredrikstad kommune (Fredrikstad Digitale tjenester AS). Slik at underlaget for avstemning blir identiske for begge alternativene. Gjennomføringen av oppgradering / utbygningen må være ferdig i løpet av sommeren 2005.

Tilgang til tjenester utover TV-signaler i det nye nettet betinges av innbetaling av den fastsatte sum 2512,- kr. Innbetaling etter beslutningstidspunkt blir dyrt (fra ca 5000-20.000 avhengig av valgt løsning). Vil du være med og har mistet innbetalings-blanketten, ta kontakt med styret!  

Høyere hastighet (artikkel fra Internett)

Kilde: Teleavisen AS,  Av: Arne Joramo

Utviklingen mot høyere hastigheter går meget raskt. Det er mange som nå beveger seg opp mot 2 Mbit/s og høyere. Utviklingen for trippelbånd (TV/Internett/Telefoni) er også meget sterk. Foreløpig har ikke trippelnett stor markedsandel, men vil ganske sikkert få det gjennom neste år. Vi har i det siste besøkt en rekke bredbåndsverk over hele landet. Vi er temmelig overbevist om at den prognosen vi har for Bredbåndsalliansen og andre lokale verk ikke er for høy – snarere tvert om. Eidsiva bredbånd og Fjellnett har bygd ut flere sentraler i Hedmark og Oppland enn Telenor og de har tatt det meste av offentlige instanser og skoler allerede. Men det tar tid å grave ned fiber og få opp tjenestene. Derfor vil ikke de 135 lokale bredbåndsverkene for alvor merkes på statistikken før neste år.

 

Rabattordningen på TV-signaler fra Canal Digital Fredrikstad (forkortet CDF) .

CDF har garantert oss den samme lave signalleien som vi hadde før. Canal Digital Oslo har imidlertid prøvd seg på å overkjøre denne beslutning. Forrige innbetaling ble det noe dyrere enn før, og CDF lovet å rette opp dette i den nylig utsendte faktura. På grunn av sykdom ble det dog ikke gjort tidsnok.

 

Styret håper alle har betalt den forrige. Vi fikk varslet alle med internett at den sist mottatte ikke burde betales. Fordi en ny skulle sendes ut. Noen har valgt å betale likevel- ingen skade skjedd. Imidlertid har styret den 21 des snakket med en vikar i CDF. Han klarte ikke å rette opp forrige faktura- så den blir rettet senere. Fakturaen som hadde frist den 20 des. kan rives istykker. Det kommer ny. Vi trenger ikke være redd for Inkasso, da feilen er gjort av Canal Digital. Ny faktura kommer. De som har betalt innen den 20. får pengene tilbake- og må betale på den nye fakturaen når den kommer. Dette virker tungvint- ja- men se det positive i det at de er villig til å rette opp.

Så får vi bare si Tvi-Tvi- og håpe på en smidigere løsning etter hvert, og at dette ikke medfører for mye bry for enkelte.

 

Juletrefest

Styret har behov for hjelp til å gjennomføre juletrefesten. Det etterlyses frivillige utenom styret som kan hjelpe til med arrangementet.

 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig

God Jul og ett Godt Nytt år

VEL-nytt nr 5 2004

Oppgradering av kabel TV-nett.

 

Vi har per i dag mottatt innbetalinger fra 191 av 241 husstander i velforeningen. Dette tilsvarer ca 80%.

 

Styret har arbeidet med følgende alternative løsninger:

 

1. Oppgradering av eksisterende kabelTV-nett.

2. Nytt fiberoptisk nett.

 

Styret vil i løpet av nær fremtid innkalle til et informasjonsmøte hvor vi ønsker en avstemning av disse alternativene.

 

Oppgradering av eksisterende

kabelTV- nett.

 

Vi har i dag et tilbud på oppdatering av eksisterende nett. Dette tilbudet inkluderer en oppgradering slik at nettet kan benyttes for TV-signaler, IP-telefoni og data. Dette alternativet at 95 % av husstandene er enige og binder seg til dette ved å betale.

Arbeidsgruppen har forhandlet frem en mulig restfinansiering. Denne finansieringen innebærer at vi binder oss til en signal-leverandør i en tre års periode. De som ikke har deltatt med innbetaling, vil ikke få tilgang til eventuelle tjenester ut over TV-signaler.

Det må også nevnes at denne teknologien har nådd taket med hensyn til kapasitet.

 

Nytt fiberoptisk nett.

Arbeidsgruppen har arbeidet sammen med FOBBL og IT-avdelingen Fredrikstad kommune. Dette samarbeidet har resultert i at vi som første private boligfelt i Fredrikstad, har tilbud om å koble oss opp på det nye fiberoptiske nettet i Fredrikstad. Dette vil innebære et komplett nytt anlegg, et slikt anlegg er definitivt bedre og mer fremtidsrettet. Som første private boligfelt har vi fremforhandlet en avtale uten at det vil koste mer enn den investerte summen på kr 2500.

Normalt vil en slik investering ligge langt over gitte sum. Nytt fiberoptisk nett krever en oppslutning på 70%. Vårt felt vil da være et pilot felt i Fredrikstad området. Vedrørende signal leveranser vil vi fremforhandle avtaler sammen med FOBBL og andre aktører som kobles opp på dette nettet.

 

Informasjonsmøte med valg av fremtidig IKTløsning for Oksviken II.

 

Arbeidsgruppen vi invitere alle husstander til et medlemsmøte hvor vi bestemmer hva vi skal gjøre.

På dette møtet vil representanter for Canal Digital legge frem sitt alternativ, oppgradering av eksisterende kabelTV-nett og IT-avdelingen vil presentere nytt fiber nett.

Etter presentasjonen vil det være muligheter for å stille spørsmål.

Til slutt foretar vi en avstemning hvor vi velger mellom de to alternativene. Avstemningen vil være bindene for hele Oksviken II. 

 

Snø måking vinteren 2004-05

 

Oksviken II Vel vil fra og med i år stå for all brøyting av private veier på feltet. Veiene måkes samtidig med de kommunale.

 

 

 

Styret

VEL-nytt nr 4 2004

INFO FRA

OKSVIKEN II VELFORENING

 

VI MÅ GJØRE NOE MED PARKERINGSPLASSEN I KRYDDERVEIEN !

 

Den siste tiden har situasjonen blitt betydelig verre enn den har vært på lenge- det ser mer ut som en bilskrot enn en parkeringsplass.

 

Det er flere av beboerene som har tatt dette opp med styret, og det kan sikkert virke som vi er handlingslammet. Dette er ikke noe enkel sak å komme til bunns i, fordi det kan lett gå jus i slike saker. Styret har tatt saken opp med Politiet- og politiet har vært på befaring- og gitt  tilbakemelding om at de ikke kan stadfeste rettmessige eiere av vrakene som står der. Hvis ingen på feltet eier materiellet (kjøretøyene, tilhengerene, avfallet), vil det bli fjernet.

 

Styret vil imidlertid ikke gå til dette skritt før samtlige beboere i feltet har fått mulighet til å proklamere et eventuelt eierskap til gjenstandene som er lagret/hensatt på plassen- så derfor:

 

Hvis noen av beboerene er eier av en av gjenstandene som er lagret på plassen, må det gis melding til en i styret innen 1. august 2004. Har det ikke meldt seg noen eiere innen denne tidsfrist, vil alle gjenstander bli fjernet fra plassen. Det være seg uregistrerte kjøretøy/ campingvogner/ båthengere, takstoler, materialer etc-etc. Dette gjøres med hjemmel i Forurensningsloven som er sitert nedenfor. Legg spesielt merket til dette med fare for mennesker/dyr- noe som faktisk er tilfelle nå i.o.m. med glasskår og skarpe metallkanter.

 

Etter at opprydning er funnet sted, vil det vurderes å plassere en låsbar bom der, hvor nøkkel kan lånes ved henvendelse til styrets medlemmer. Ny policy må uansett bli at all hensettelse av materiell på plassen, må meldes styret, slik at vi eliminerer muligheten for hensettelse fra personer som ikke bor på/har tilknytning til feltet.

Utdrag fra Forurensningsloven Kap. 5. Om avfall.

§ 27. (definisjoner)

Med avfall forstås kasserte/hensatte løsøregjenstander eller stoffer.

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

§ 28. (forbud mot forsøpling)

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen gjelder også   skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.

§ 37. (pålegg om å rydde opp i avfall o.l.)

Forurensningsmyndigheten kan gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid med § 28 eller som er eier når pålegget gis.

 

Styret                                                                                                 

Oksviken II VEL

VEL-nytt nr 3 2004

INFO FRA

OKSVIKEN II VELFORENING

 

OPPGRADERING AV KABEL-TV NETTET

 

Dette nyhetsskriv er ment å informere alle beboere ved Oksviken II boligfelt om hva som vil skje angående den kommende oppgradering av vårt felles Kabel-TV Nett.

 

Det Norske Storting har besluttet at bakkenettet for riksdekkende TV-signaler skal bygges om fra Analogt til Digitalt. Dette innebærer at infrastrukturen i en del eldre TV-kabelnett må oppgraderes for å kunne motta digitale signaler. Vårt interne TV-kabelnett i Oksviken II, er et slikt gammeldags nett. For at vi skal kunne motta digitale signaler, må samtlige forsterkere og delingsbokser, samt kontaktpunkter byttes. Denne oppgraderingen har en kostnad på ca 600.000,- NOK.

 

Omleggingen av bakkenettet er bebudet å starte opp i 2005. Etter en ferdigstilling, vil TV-signaltilbyderne bli påtvunget å omforme de digitale signalene til analoge signaler i en 3-års periode. Dvs at stipulert i 2008 vil vi ikke med vårt anlegg(uten oppgradering) være istand til

å motta TV-signaler. Ergo er vi nødt til å oppgradere innen 2008. Etter styrets vurdering, er det gunstig å gjøre det snarest. Jo nærmere opp til slutt-tidspunktet for analoge signaler, jo større sannsynlighet for en kostbar omlegging.

 

En omlegging vil i tillegg til å gi oss TV-signaler i mange år framover, også gi nye og avanserte muligheter som; IP-telefoni, bredbånds- TV og datakomunikasjon, og ikke minst mulighet til skreddersydde kanalpakker. Dessuten fortsetter vi å eie vårt eget anlegg, med de fordeler dette har i et konkurranseutsatt marked.

 

Årsmøtets beslutning

Det ble på årsmøtet enstemmig vedtatt å oppgradere Kabel-TV nettet inneværende år. Styret har innhentet anbud fra 3 tilbydere, som står klar til å sette igang arbeidet så snart vi gir klarsignal til dette.

Da samtlige husstander er medeier i anlegget, må kostnaden for oppgraderingen fordeles på alle. Dette medfører en ekstraordinær kostnad på kr 2500,- pr husstand. Velforeningen vil garantere for ett beløp på 40000,- kr i tillegg for å forsikre seg mot uforutsatte påslag.

 

For at Styret skal kunne gi klarsignal til oppgradering, er vi avhengig av sikkerhet med hensyn til betaling. Styret ser det derfor som nødvendig å kreve inn pengene fra de enkelte husstander på forhånd. Dette for å slippe å låne, med tilhørende kausjonistansvar fra samtlige beboere.

 

For å være på den sikre siden, vil klarsignal for oppgradering først skje når 95% av husstandene har innbetalt engangsinvesteringen. Fra klarsignal blir gitt til anlegget står ferdig vil det ta ca 1-3 mnd. Prisen på kr 2500,- pr husstand forutsetter at vi bestemmer oss innen utgangen av mai. Dersom vi ikke oppnår 95% oppslutning innen denne frist, er vi nødt til å kanselere (innbetalte penger vil selvfølgelig da tilbakebetales), og vi må da sansynligvis avvente en dyrere løsning i framtiden, eller sorte TV-skjermer.

Om enkelte husstander mot formodning skulle velge ikke å bli med på oppgraderingen, og vi likevel har oppnådd 95% oppslutning, vil en eventuell senere tilknytning bli vesentlig dyrere. Dette pga de ekstraomkostninger som påløper iform av renter, fra- og tilknytningsavgifter etc. En senere tilknytning vil sansynlighvis ligge i prisleiet 4500- 5000,- kr

 

Stryet har som mål å bestille oppgraderingen primo mai 2004.

 

Innbetaling av engangsinvesteringen

Det vil i de nærmeste dagene etter påske komme en innbetalingsblankett fra N3-Sport, pålydende kr 2512,-. Oksviken II Vel benytter N3-Sport til å utstede innbetalinger for oss, da dette har spesialisert på slike tjenester for foreninger og lag over det ganske land. For denne tjenesten tar N-3 Sport kr 12,- pr giro. Dette gebyret er derfor påplusset beløpet på giroen. Oksviken II VEL har full tillit til dette firmaet. Dere kan derfor trygt betale regningen innen tidsfristen som settes til 14 dager.

 

Veien videre etter en oppgradering

Styret vil arbeide for et bedre TV-tilbud med hensyn til å skreddersy kanalpakker med flere alternativer fra få til et mangfold av muligheter. Målet er at de som kun vil betale for 4 kanaler skal få det, og de som vil ha alt kan få det, samt nyanser derimellom. Målet er videre at de tjenester vi i framtiden skal ha er billigere en det vi idag betaler. Vi vil med andre ord arbeide for at vi skal få til en pakkeløsning ala Lyse modellen. (se www.lyse.no )  

 

   

      Sign.

Harald Røsholt

Leder

Oksviken II VEL

VEL-nytt nr 2 2004

INFO FRA

OKSVIKEN II VELFORENING

OG

OKSVIKEN GRENDELAG

 

NYTT OM BREDBÅND INTERNETT OG KABEL-TV.

Nå begynner det endelig å skje noe med arbeidet vårt som vi innledet i sommer med spørreundersøkelsen i feltet. Arbeidsgruppen har vært gjennom mange møter med industrien for å om mulig få til en løsning som både gjør TV-kabelnettet vårt bedre og samtidig kunne benytte Bredbånd internett.

 

For de av oss som benytter internett, har sikkert de fleste merket at det går usedvanlig tregt- selv med ISDN. På den annen side har enkelte merket at TV-forholdene ikke er av de beste heller. Det går bra for de som bare ser Dagsrevyen etc, men er du av de mer avanserte og har anskaffet digital dekoder, får du ikke full uttelling for dette.

 

FAKTA

Telenor har lenge sagt at de ikke har til hensikt å oppgradere sentralen vår til ADSL (Bredbånd) på lenge ennå. Etter et hardt press fra arbeidsgruppen, har de plutselig kommet på banen, og sagt de skal oppgradere i mars inneværende år (noen i feltet har allerede fått tilbud). ADSL er et bredbåndsystem, som benytter eksisterende telefonledningsnett. Det gjøres ved at bredbåndet sendes på en meget høyere frekvens enn talesambandet. Dette gjør at hvis mange nok er på samtidig vil båndbredden gå i metning, og en kan merke nedgang i hastighet. Det er også ømfiendtlig overfor avstand til sentralen. Eksempelhvis er det en del i feltet som har Tlf.nr som ikke starter på 69365...., noen av disse har lenge vært koblet til sentraler som har ADSL-mulighet, men får likevel ikke benyttet det, da avstand til sentralen er for lang. Telenor vil i mars forsøke å koble de dette gjelder over på vår sentral.  

 

FAKTA

I 2005 er det bestemt at Norge skal over på Bredbånds Digitalt bakkebasert TV- nett. Ca 2008 vil man slutte å sende analoge signaler. Vårt Kabel-TV nett er ikke i stand til å motta digitale signaler. VI MÅ BYGGE OM KABEL-TV NETTET VÅRT FØR 2008- hvis vi ønsker å se TV uten bruk av dyr Parabol- løsning. Dvs vi må oppgradere til et bredbåndsnett innen den tid. Hvis vi gjør det idag, er sansynligheten for at vi får det relativt rimlig- stor, i forhold til å vente til alle skal gjøre det i 2007-2008 (tilbud/etterspørsel).

Kabel-TV bredbånd er et fullverdig Bredbånd (i motsetning til ADSL/SDSL osv). Det benytter fiberoptisk kabel, som har en bortimot ubegrenset kapasitet, og datastrømmen går like raskt begge veier- en vil aldri merke at hastigheten går ned. Dette bredbåndet kan romme både Internett, telefon, TV og radio samtidig. Telenor Avidi og Fredrikstad Kommune har lagt fiberoptisk kabel inn i feltet vårt, og UPC vil sansynlig også komme iløpet av 2006 (det er allerede etablert seg konkurranse om å få oss som kunder).

 

DRØFTING

Spørreundersøkelsen ga arbeidsgruppen i oppdrag å finne løsninger for hvordan vi kunne få Bredbånd i feltet, og dessuten å få til et bedere og helst billigere TV-tilbud (det var klart flertall i feltet for begge ønsker). Nå vet vi at vi får bredbånd uansett i løpet av våren. Vi er i full gang med å forhandle fram fordelaktig tilbud til betalende medlemmer.

Vi vet at om noen få år må vi oppgradere Kabel-TV anlegget. Vi har vært på markedet og bedt om tilbud fra 3 leverandører for oppgradering. I utgangspunktet fikk vi tilbud fra Telenor Avidi som bar preg av monopoltendenser/grådighet. Vi skulle betale ca 2500,- pr hustand, Telenor skulle eie nettet og vi skulle binde oss til dem for 10 år. Ingen rabatt på tjenester. Uholdbart!. Vi har nå mottat 3 anbud, hvorav Telenor Avidi har fått lov å prøve seg igjen (uten hell)- billigste anbudet var ca 100.000,- under. Vi har landet på et tilbud som utgjør at hver husstand MÅ betale ca 1950,- som engangssum, og vi eier anlegget selv. Dvs at vi da kan velge og vrake i leverandører, og vi kan presse dem på pris. Dessuten vil leie av signal gå ned, og vi kan muligens også få totalpakke (TV/Radio/Telefon/Internett) fra samme leverandør. Det vil også si at vi kan frigjøre oss helt fra Telenor om ønskelig (dette er noe av filosofien i nettet til Fredrikstad Kommune). Skal vi koble oss opp mot Fredrikstad Kommune, må vi oppgradere. De har faktisk tilbudt oss å være Pioner-boligfelt, hvis vi oppgraderer (kan være fordelaktig med tanke på priser).

 

Arbeidsgruppen har regnet litt på hva kostnadene vil bli etter en oppgradering. Vi begrenser oss til TV-signal og vedlikehold av anlegget. De 3 første årene vil det ikke være vedlikeholdsavgift (idag kr 65,- pr mnd). Etter 3 år vil vi måtte betale ca kr 30,- pr mnd i vedlikehold, og ca kr 50,- pr mnd i signalleie (idag kr 64,80 pr mnd). Fredrikstad Kommune har sagt at de sansynlighvis vil gå under denne prisen også, når de kommer igang for fullt (2004-2005).

 

Med bredbånd TV-nett tilbys det dessuten en mini-internett pakke for de som ikke surfer så mye (kun nettbank etc) til redusert pris og med ISDN-hastighet. Dette er ikke mulig med telefonlinjebasert ISDN/Bredbånd.

 

ANBEFALING

Styrene i Oksviken II Velforening og Oksviken Grendelag anbefaler at vi tar skrittet fullt ut nå og oppgraderer Kabel-TV nettet i år. Dette til tross for at vi faktisk får ADSL i mars på telefonlinjen. Det gir oss dessuten en enorm handlefrihet. For de som har ISDN idag, anbefales det å gå tilbake til vanlig analog linje sammen med ADSL(billigere), og dette koster ca kr 1000,-. Med Kabel-Bredbånd får vi et bedre og sikrere bredbånd, som på sikt vil gi oss gevinst. Vi må uansett oppgradere innen få år, og da til hvilken pris? Med Kabel-bredbånd kan vi allerede idag tilknytte 3. generasjons digitale dekodere for TV- og få alle de moderne tingene Parabol-anleggene tilbyr, men til en meget hyggeligere pris.

Fordelene er mange, men det koster en engangssum på kr 1995,- for samtlige husstander.

 

DETTE SKAL VI STEMME PÅ - PÅ ÅRSMØTET – 10 MARS 2004. Møt fram og gi din stemme. Hvis det blir 51% for utbygging- MÅ alle betale engangsummen kr 1995,- når anlegget blir levert (oppdeling av beløpet- mot et rentetillegg kan det forhandles om). De som ikke er med og betaler (gjelder også ikke-betalende medlemmer)- risikerer å miste TV-signalet. Parabol er ikke et alternativ i Oksviken- da dette ikke er tillatt på private hus. Hver husstand som har betalt medlemskap har en stemme. Det kan ikke gis fullmakt til å stemme for andre. Resultatet på minst 51 % av de frammøtte teller.

 

   

Eva Eftedal                                               Harald Røsholt

Leder                                                       Leder

Oksviken II VEL                                      ksviken Grendelag

VEL-nytt nr 1 2004

Hvorfor skal vi bygge ut vårt eksisterende kabel-tv nett?

· Oksviken II er i dag eiere av sitt eget kabel-tv nett, dette nettet vil i løpet av 2007-08 bli foreldet. Da alle tv-signaler i Norge legges over på en digital signaler. For vårt nett vil dette innebære at de mulighetene som finnes på et slikt nett ikke kan benyttes.
·
Ved å eie sitt eget nett har vi muligheter for å kunne redusere de kostnadene som er forbunnet med dette i forhold til å ikke være eiere. Vi kan og skal se på hvilke leverandører som kan tilby tjenestene til en best mulig pris. Om ikke lenge vil det være flere aktører som vil kunne levere signaler til vårt anlegg, men pr. i dag er det kun Telenor Avidi som har fiberkabel frem til oss.
·
Oksviken Vel og Grendelag har innhentet tilbud for å utbedre vårt anlegg til et fremtidsrettet og moderne anlegg. Dette anlegget vil kunne levere Digitale signaler for TV med retur mulighet, slik at det er mulig og benytte alle nye produkter som finnes innen TV-verden. Anlegget vil også kunne levere Bredbånd for data kommunikasjon samt forberet for å kunne levere telefoni.
·
Fremtidige leverandører av signaler, Fredrikstad kommune, UPC og Telenor Avidi er alle aktuelle leverandører av signaler på et nytt nett. Fredrikstad Kommune vil kunne levere signaler i løpet av 2005, UPC har lagt fiberkabel frem til Seut elva.
·
Vi har i dag en god pris på de arbeidene som må utføres. Vi kan ikke garantere at vi får like god pris når alle må gjøre denne jobben.
·
ETC


Hva er forskjellen på ADSL og Bredbånd over kabel-TV anlegget?

Bredbånd over Kabel-TV anlegget er et fast anlegg, ADSL er et signal som legges over den eksisterende telefon linjen. Dette gjøres ved at signalene ligger på en høyere frekvens. Hastigheten ved ADSL vil variere med hvor mange som ligger på om gangen.

Telenor legger i dag ut ADSL for vårt felt:
Vi er nå i kontakt med Telenor for å …………
Vi anser at ADSL kan være et godt supplement til vårt anlegg, og kan være en konkuranse faktor i fremtiden.

Kostnaden for oppgradering av vårt felt

Kostnad: ca 2000 kr + moms
Alle er pliktig til å være med.
For en slik utbygning må generalforsamling ha 50% flertall.

Bredbåndsgruppa

VEL-nytt nr 4 2003

Status, Oppgradering av kabel-TV anlegg for Oksviken Vel & Grendelag

 

Vi tror det er på sin plass med litt informasjon vedrørende status for oppgradering av kabel-TV anlegg for Oksviken Vel & Grendelag.

 

Siden siste er følgende utført:

Anlegget vårt er tegnet opp, underlag er hentet inn fra diverse leverandører.

Med bakgrunn i tegning og en teknisk spesifikasjon er det innhentet tilbud fra nedenfor nevnte selskaper. Vi har avholdt møter for gjennom gang av spesifikasjonen samt korrigert eventuelle missforståelser. Følgene selskaper har vært invitert:

Telenor Avidi                                      Revidert Tilbud 01-04

Fredrikstad Energi Montasje              Tilbud 01-04

Bravida                                               Tilbud 01-04

UPC                    Kan ikke gi tilbud da de ikke har signaler i området

 

For å holde kostnadene så lave som mulig har vi lagt opp til at eventuelle gravarbeider gjennomføres på et tidspunkt hvor det ikke er frost i bakken. Arbeidene der hvor det ikke skal graves kan startes umiddelbart etter kontrakt inngåelse.

 

En stipulert kostnad på i størrelse orden 2000 – 2500 kr pr. husstand. Det må tas stilling til eventuelle finansielle modeller som skal benyttes.

 

Signaler:

Pr i dag er det bare Telenor Avidi som kan mate vårt nye anlegg med signaler dette for både TV og data. Fredrikstad kommune har pr i dag ikke etablert sitt driftsselskap for bredbånd. Det opplyses fra kommunen at dette skal være operativt fra en gang ut i 2004. Vis vi legger inn noe problemer i oppstart vil kommunen kunne levere signaler i løpet av 2005. UPC har pr dags dato ikke fiberoptiske kabler lenger enn til Seutelva.

 

Dette medfører at vi i realiteten ikke har noen reelt valg av signal leverandør det første året. Den dagen kommunens anlegg er i stabil drift vil det medføre at vi har et reelt valg. Og vi vet at UPC skal bygge ut sitt nett.

 

Service avtale:

I garanti tiden vil det ikke være behov for den service avtalen som vi har i dag. Dette medfører at Telenor Avidi vil komme med et revidert tilbud på signal leveranse både for TV og bredbånd.

 

Fremdrift.:

Det kunne vært ønskelig med et felles styremøte onsdag 07.01.2004. Arbeidsgruppen vil da kunne legge frem en innstilling samt et forslag på signalleveranse for 2004.

 

Jonny Engene                                                                    Dag Eidet

Oksviken Grendelaget                                                       Oksviken 2 Vel

 

God Jul og et godt nytt År

VEL-nytt nr 3 2003

Som dere har oppfattet er avtalen med Telenor stoppet. Dette har skjedd etter at vi innkalte til ekstraordinær generalforsamling.

 

Vi hadde en avtale med Telenor Avidi som medførte;

·         75 innmelte bredbåndsavtaler av kr 347 pr. mnd.

·         Max 1000 kroner i oppdatering for kabelnett.

 

Telenor har fra sentralt hold stoppet denne avtalen, blir det sagt. De ønsker 2000 kr i oppgradering, samt at 75 husstander tegner kontrakt for bredbånd.

 

Denne situasjonen er på ingen måte noe å rope hurra for. Vi har derfor sett på andre alternativer som har medført en relativ aktiv kontakt med Fredrikstad kommune, i særdeleshet med lederen for It-seksjonen. Det er denne seksjonen som er ansvarlig for kommunens bredbåndutvikling. I løpet av høsten vil de områder som ligger nært stamnettet kunne koble seg opp mot denne. Vårt nett ligger ved siden av stamnettet og vil være aktuelt.

 

Fredrikstad kommune vil kunne tilby følgende signaler:

 • Kabel-TV. 4 og 20 kanalers pakker (se www.bkk.no )
 • Bredbånd for dataoverføring, samt portal.

 

Kommunen vil legge denne tjenesten i en ny virksomhet. Denne virksomheten skal være basert på selvkost.

 

For å kunne møtte kommunens nett må vi oppgradere vårt eget. Firma Martinsen AS vi kunne gjøre denne jobben. I dag har vi kun Telenors kostnads estimat å forholde oss til. Det vil være forsvarlig og be Martinsen AS om et konkurrerende kostnadsestimat. I samtaler med dette firma fremkommer at vi betaler en meget for høy pris for service, denne prisen kan med fordel reduseres.

 

Kostnadsestimat :

 

Telenor

Fredrikstad kommune

Kabel TV

TV signal

 

Service

Renter  og avdrag

SUM

 

Oppgradering kabelnett

 

Bredbånd installasjon

 

Bredbånd

 

65 kr/mnd

 

65 kr/mnd

 

130 kr/mnd

 

2000 kr

 

350 kr

 

347 kr/mnd

 

 

34 kr/mnd (4 kanaler)

88 kr/mnd ( 20 kanaler)

 

21 kr/mnd

55 – 109 kr/mnd

 

1000 kr

 

350 kr

 

150 – 250 kr/mnd

Forutsetter utbygning for kr 720.000.- hvorav 241.000.- engangsinnbetaling 479.000.- belånes over 10 år til 5% rente. Annuitet på kr 59571 pr år.

 

Ut fra disse opplysninger som er gjengitt ovenfor har jeg invitert Gunnar Martinsen leder av It-seksjonen, til ekstraordinær generalforsamling onsdag kl 20:30.

 

 

 

Styret bør møtes i forkant for møtet.

 

Vi anser det som særdeles viktig at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette nødvendig tiltak for å utbedre vårt kabel nett.

Samt gi styret fullmakt til å forhandle frem en avtale om sammenslåing av foreningene i Oksviken boligfelt. Dersom vi går for en løsning basert på Fredrikstads kommunale bredbåndsatsing må vi selv bekoste oppgraderingen av nettet. Dette medfører et lån i velforeningens navn. Ved dette alternative vil det være en administrativt enklere jobb dersom vi er en enhet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bredbåndsgruppa

VEL-nytt nr 2 2003

INFO FRA

OKSVIKEN II VELFORENING

OG

OKSVIKEN GRENDELAG

 

Dette nyhetsskriv tar for seg resultatet av husstandsundersøkelsen og arbeid gjort av styrene som følge av flertallets meninger og ingitte fullmakter. De første 2 sidene + noen linjer på side 3 gir en kortversjon av hva vi har kommet fram til. Resten av skrivet går mer i detalj, for de som ønsker å vite mer om årsaker og motivering for hvorfor vi gir den anbefalingen vi gir. For de som ikke har ork til å lese detaljene, anbefales at siste side leses i tillegg til de 2 første som et minimum.

 

Det er hhv 139 og 175 husstander som har gitt styrene fullmakt til å forhandle seg fram til en fordelaktig bredbånds internettavtale og en bedre og helst billigere Kabel-TV avtale. Det har styrene nå gjort og kravene vi selv satte som norm er i sum innfridd. Vi klarte ikke i år å komme under den TV-kabel leien vi har iht kontrakt (kr 129,80 pr mnd), men vi er blitt lovet at vi etter 12 mnd skal få forhandle om en nedsettelse av den prisen hvis vi takker ja til det tilbudet vi har fått. Det er enkelte husstander som har betalt for mye i forhold til avtalen. Dette vil Telenor Avidi rette opp i, og betale tilbake de beløpene som er innbetalt for mye.

 

Tilbudet vi har fått er fra Telenor Avidi (som faktisk er eneste aktør som klarte å gi et tilbud innenfor hva vi kan akseptere). Tilbudet gir oss en mye bedre kabelTV-avtale, iom at vi får et betydlig bedre TV-signal, og foreløpig til samme leiepris (på sikt vil denne bli noe redusert for betalende medlemmer). Samtidig får vi anledning til å koble oss til bredbånds internett. Avtalen fordrer dog at alle husstander må bidra med en engangsum begrenset oppad til kr 999,- (mest sansynlig noe mindre). Disse pengene vil gå til å investere i nye forgreningsbokser i kabelnettet, og disse vil forbli i VEL’ets eie.

 

Dette har den fordelen at alle vil etter oppgraderingen kunne koble seg til kabelnettet med det siste nye utstyret på markedet hva gjelder digitale dekodere etc, og kunne fullt ut gjøre nytte av alle funksjoner dette utstyret tilbyr. (bruk av slik utstyr på dagens nett er tilnærmet bortkastet).

 

Den viktigste grunnen til at vi bør gå inn for avtalen er at regjeringen har bestemt at det skal innføres et bakkebasert riksdekkende digitalt bredbånds- TVnett i 2005. Fra den datoen dette iverksettes, opphører samtidig de analoge sendingene. Vårt kabelanlegg er ikke istand til å motta digitale sendinger. Derfor bør kabelanlegget oppdateres. Vi eier kabelanlegget selv, og må derfor selv bære kostnaden for å oppdatere dette. Dette vil utgjøre en engangskostnad på ca kr 3 - 4000,- pr husstand. Dermed vil hver enkelt husstand kunne spare kr 2- 3000,- på å gjøre oppgraderingen nå. Telenor Avidi har nemlig sagt seg villig til å subsidiere tre fjerdedeler av oppgraderingen hvis vi bestemmer oss før 1. okt 2003 (Ergo ting må skje raskt). Telenor Avidi og andre signalleverandøreret er pliktige til å dekode de digitale signalene fram til ca 2008 (slik at det skal bli tid til å oppgradere alle analoge kabelnett), men etter dette er det STOPP!

 

Oppgraderingen av anlegget vil også gi oss muligheten til å koble oss til bredbånds internett for de som ønsker det. Med dagens anlegg er ikke dette mulig. Kommunens legging av bredbåndskabler (de store gule ledningene som er gravd ned i feltet i sommer) kan heller ikke løse dette problemet, da vi ikke har et ledningsnett internt i feltet som er istand til å frakte signalene videre fram til husveggen.

Som tidligere nevnt er det faktisk gitt simpelt flertall for å igangsette denne avtalen, men styrene vil ikke missbruke disse fullmaktene, og risikere å overkjøre noen, iom at det krever en økonomisk innsats fra samtlige. Så derfor- før vi sier ja til Telenor Avidi vil vi innhente nye fullmakter i form av et underskriftskjema som styrerepresentanter kommer rundt og samler inn i de nærmeste dagene etter at dette infoskriv er delt ut.

 

Som dere skjønner, styrene i de 2 VEL-foreningene anbefaler på det sterkeste å gå inn for avtalen, og at alle skriver under på å være med på å oppgradere anlegget. Oppgraderingssummen maksimum kr 999,- skal ikke betales inn før anlegget står ferdig- mest sansynlig i første kvartal 2004. De underskrifter som settes på skjemaet vil styret garantere ikke er bindende før vi oppnår den responsen vi trenger for å få gjennomført prosjektet. Oppnås ikke responsen, vil vi returnere underskriftsarket.

 

I.o.m. at vi har forhandlet fram bredbånds internett i samme avtalen, og Telenor Avidi subsidierer så mye som de gjør, har de satt krav til at før de starter arbeidet med oppgradering, skal de ha bindende bredbåndsavtale med minst 120 hustander på feltet (dette burde være mulig å få til da så mange som 162 husstander har meldt sin interesse for å anskaffe bredbånds internett). De som tegner slik kontrakt må binde seg for 12 mnd. på den billigste pakken (Telenor Midi) til kr 347,- pr mnd (man kan gjerne ta en dyrere pakke om ønskelig).

Avtalen er kun bindende hvis tallet på 120 oppnås. Dette sikres ved at kontraktene oppbevares i styret inntil minimumstallet er oppnådd. (Hvis antallet på 120 ikke oppnås vil kontraktene tilbakeleveres).

 

For de som skriver under på en Internett bredbåndsavtale for ett år, garanterer Telenor Avidi at etableringsgebyret ikke vil overstige kr 395,- , men det blir sansynligvis billigere
(etableringsgebyret er betaling for  Bredbånds- modem, en kontakt inne, monteringsarbeid, 15m kabel og nødvendig programvare). Det eneste du trenger i tillegg, er et nettverkskort ( kr 110,- for det billigste), hvis du ikke har det fra før. De fleste nyere PC’er leveres med et netverkskort, så sjekk opp dette før du kjøper. Hvis du har mer enn en PC i huset som du vil koble til, må du i tillegg ha en HUB (ca 700,-) ev tegne kontrakt på Telenor Multi (kr 70,- pr mnd) som er leie av HUB, og du må ha ett nettverkskort i hver PC. Alle priser som er nevnt i dette avsnittet er engangsutgifter.

 

Hva er så vitsen med Bredbånd i forhold til ISDN-basert? Hvis du laster ned f.eks. mye musikk, vil dette gå betydlig raskere. F. Eks å laste ned en full CD-rom tar med ISDN ca en helg. Med bredbånd tar ca 3-4 timer. 

 

Hvis du velger å knytte deg til bredbånds internett kan du spare ytterligere utgifter hvis du har ISDN-abonnent idag. Dette er isåfall unødvendig og du kan gå tilbake til gammelt analog avtale som faller noe rimligere.

 

Det anbefales også å undersøke om arbeidsplassen har tilbudt hjemme-pc ordning tidligere. I såfall kan du tegne tilsvarende kontrakt på bredbåndsavtale, og spare 50% av utgiftene. Se bl.a. på denne adressen  http://www.bergen.kommune.no/service_utvikling_/ekstern/hjemmepc.html

 

På neste side og utover utdypes fordeler og ulemper med avtalen, samt noe fyldigere beskrivelser om hva arbeidet med avtalen har gitt oss av ekstra informasjon. Styrene ber med dette om at santlige hustander vurderer dette tilbudet raskt og effektivt, slik at vi kan gi Telenor Avidi dette oppdraget. Styrene er av den formening at dette er en ”vinn-vinn” avtale som det er dumt om glipper fra oss. Alle i feltet bør kunne trekke fordeler av avtalen, uansett om man vil ha bredbånds internett eller ikke. Om avtalen blir en realitet, vil det på ingen måte bli en sovepute for styrene, men gi en spire til at styrene vil fortsette arbeidet med å redusere fremtidige leieutgifter etc.

 

 

RESULTATET AV SPØRREUNDERSØKELSEN

ANTALL SPURTE

240

 

 

 

BREDBÅNDS INTERNETT

 

 

DAGENS KABEL-TV AVTALE MED TELENOR AVIDI

 

 

 

 

 

 

IKKE INTERESSERT I INTERNETT

44

 

ER IKKE FORNØYD MED DAGENS AVTALE

78

ER FORNØYD MED ISDN/ANLOG INTERNETT

58

 

ER FORNØYD MED DAGENS AVTALE

103

VIL BYTTE TIL BREDBÅND

96

 

VIL HA (TILBAKE) MINIMUMSPAKKA

29

ER VILLIG TIL Å VURDERE EN KONTRAKT PÅ BREDBÅNDSAVTALE

79

 

DET ER OK MED DEKODER

45

BETALER GJERNE EN ENGANGSSUM PÅ 3600 kr

3

 

 

 

GIR STYRET FULLMAKT TIL Å FORHANDLE FRAM EN BREDBÅNDSAVTALE

139

 

GIR STYRET FULLMAKT TIL Å FORHANDLE FRAM EN BEDRE TV- AVTALE,

175

KONKLUSJON*

 

 

KONKLUSJON*

 

VIL HA BREDBÅND

162

 

VIL HA NY OG BEDRE TV-AVTALE

181

VIL IKKE HA BREDBÅND

77

 

DAGENS TV AVTALE ER GOD NOK

58

IKKE SVART

1

 

IKKE SVART

1

*= Konklusjonen er trukket på bakgrunn av besvarelsene, ikke tallene over!

 

Nedsettelse av arbeidsgruppe

Etter spørreundersøkelsen har styrene satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet aktivt med å skaffe fram status på tele-, og kabel-TV anleggene i feltet. Den samme arbeidsgruppen har også vært i kontakt med en rekke aktører/leverandører for å forhandle fram bedre avtaler. Gruppen har også sett på alternativet å bygge opp eget parabloanlegg for feltet som alternativ til å være tilknyttet en signalleverandør.

 

KABEL-TV anleggets status pr idag

Som nevnt i forrige Info-skriv, har både UPC og Telenor Avidi stamkabler inn i feltet, og nå også Fredrikstad Kommune(de store gule- foreløpig bare tomme rør, men det blir trukket kabler der i 2004). Telenor Avidi har optisk kabel, mens UPC kun har vanlig kabel. VEL’ene eier idag alle forsterkerskap og linjer i hele feltet. Dette gjør at signalleverandørene ikke har plikt til å vedlikeholde noe som helst annet en stamkablene. Å eie så store deler av kabelanlegget selv, har sine fordeler at vi kan velge og vrake i leverandører. (Det er pr idag kun UPC og Telenor Avidi som kan levere TV-signaler her i Fredrikstad, så valgmuligetene er små). Riset bak speilet er at det er dyrt å vedlikeholde og oppgradere anlegget når det er nødvendig. Eksempelvis er Viker i den situasjon at Telenor Avidi eier hele anlegget fram til innstikkene til hver enkelt tomt. Det gir den effekten at Telenor Avidi forplikter å holde anlegget ”Up to Date”. Vikeranlegget vil bli oppgradert i 2004 ”gratis” for beboerene. Bakdelen er at Viker har ”giftet seg” med Telenor Avidi (men hva er alternativet?).

 

Den delen av anlegget vi eier begynner å bli akterutseilt etter dagens teknologi. Det viser seg at det firmaet som la anlegget da feltet ble utbygd i 1983, ikke la et anlegg som var framtidsrettet. Det ble ikke engang lagt et raskt nok anlegg i forhold til kravene Onsøy Kommune satte. Firmaet som leverte anlegget dengang, er for lengst gått konkurs, og det er derfor ikke noe som kan gjøres i saken. I det første byggetrinnet (Laurbæråsen, Timianfaret, Saltstien og Muskatkroken) har et anlegg som er god for 350 MHz. Resterende del av feltet har et 400 MHz anlegg. Kravet til bredbånd og digital-TV (bredbånds TV og Internett) er 600 MHz. Riktignok har enkelte i feltet Digitaldekodere idag, men da har leverandøren satt inn en egen forsterker for hvert enkelt hus, noe som er en meget dyr og ustabil løsning. Dessuten er det kun mulig å benytte 1. generasjon digital dekoder på en slik nødløsning. Bredbånds internett kan ikke løses på denne måten. Konklusjonen er at skal vi kunne benytte oss av dagens teknologi, må anlegget oppgraderes.

 

De fleste har sikkert lagt merke til at det har skjedd en del graving i feltet i sommer, og at det har blitt lagt ned noen digre gule kabler/rør. Dette er kommunens satsing på å tilrettelegge bredbånd til alle i kommunen (regjeringens målsetting). Denne satsingen har som mål å være ferdig iløpet av 2004. Men det hjelper lite, så lenge vi ikke har et apparat til å motta signalene internt i feltet. Oppgradering må også her gjøres for at vi skal kunne motta signaler fra den ledningen.

 

Hva med telefonlinje (ADSL/HDSL/SDSL)? Oksviken har en egen telefonsentral som er en ”filial” av telefonsentralen på Gressvik. Denne filialen må oppgraderes for at vi skal kunne ta imot bredbåndssignaler. Denne filialen er heleid av Telennor, og Telenor er ikke villig til å oppgradere denne med det første ( resultat av at Telenor Avidi har stamkabel for TV-signaler i feltet). Red anm: Kabel-TV bredbånd er et raskere og sikrere bredbånd enn DSL –basert bredbånd. Telefonlinjebasert bredbånds-avtaler har dessuten, som regel en nedlastingsgrense. Slike grenser finnes ikke på Kabel-TV basert bredbånd.

 

Dagens Kabel-TV løsning- betaling

Spørreundersøkelsen viser at ca 80 husstander ikke er fornøyd med dagens kontrakt hva angår antall kanaler i forhold til pris. I tillegg er 28 husstander misfornøyd med at man er nødt til å betale for ca 20 kanaler, når behovet kun er 5 stk (vi hadde tidligere en minimumspakke, med tilhørende minimumspris).

 

For å begynne med minimumspakken. Dessverre er det ikke mulig å få tilbake denne. Signalleverandørene dekker seg bak en lovbestemmelse som påtvinger dem å levere like mange kanaler til alle. ( utdrag av Forskrift om kringkasting: § 4-2. Formidlingsplikt

       ”Kabeleier har plikt til å formidle Norsk rikskringkastings fjernsynssendinger, TV 2s fjernsynssendinger og bakkesendt allment lokalfjernsyn med konsesjon etter § 7-3 tredje ledd første punktum.”  Og § 4-3.Valg av kabelsendinger

       ”Kabeleier skal undersøke hvilke kringkastingssendinger abonnentene ønsker formidlet i kabelnettet, og plikter å gjennomføre abonnentenes valg av sendinger i samsvar med deres prioriteringer.

       Abonnenter som ikke ønsker å motta en ikke formidlingspliktig sending, kan kreve å bli avskjermet fra sendingen, men må selv dekke utgiftene ved avskjermingen.”

Post og teletilsynet har dessuten godtatt at signalleverandørene  begrunner fjerning av minimumspakken med at sperring av de uønskede kanalene koster det samme som differansen mellom redusert avgift og det de tar for standardpakken. Det vil med andre ord si at det burde være mulig å få sperret de uønskede kanalene, men dog uten å gi rabatt. Dette er grunnen til at de ikke lenger tilbyr minimumspakken.

 

Styrene er blitt gjort oppmerksom på at noen i feltet nekter å betale mer enn det minimumspakken koster. Styret anbefaler de husstandene dette gjelder, å revurdere dette og betale det kravet lyder på. I motsatt fall vil Telenor Avidi sperre for signalet, og ved gjenåpning vil det påløpe et gebyr på kr 1290,- + den differansen dere har unnlatt å betale. Alternativet er selvsagt parabol, men dette er en løsning som uansett faller vesentlig dyrere.

 

Ellers har de som forhandlet fram avtalen vår i sin tid , faktisk gjort et godt stykke arbeid. Vi er tross alt en meget liten kunde i forhold til interesseforeningen for borettslagene i Norge. De har fått til en avtale hvor de betaler kr 108,- pr måned. Signalleverandørene ”tør” ikke gå med på priser som er billigere enn det. Vi har en avtale idag hvor vi betaler kr 129,80 pr mnd. Full pris er kr 166,- ( den pris de som ikke betaler medlemskontingent i VEL’et skal betale). Vi har riktignok et potensiale å kunne forhandle oss ned mot f eks  kr 112,- pr mnd, og dette er et mål vi har på sikt (vi føler dog ikke at dette er et forhandlingstema nå). Til sammenligning kan nevnes at parabolsignal- leie koster mellom kr 199,- og kr 389,- pr måned + etablering og årsavgift (både VIASAT og Canal Digital leveres via Telenor Avidi forøvrig).

 

Vi har faktisk påpekt at enkelte husstander i feltet betaler mer enn det avtalen sier, og Telenor Avidi har gått gjennom alle kontrakter, og funnet at det faktisk stemmer. Derfor vil alle som har betalt for mye, få rettet opp kravet, og vil også få tilbakebetalt differansen.

 

Forhandlinger om oppgradering

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med følgende leverandører; First Mile, Blue Com, Tele 2, Next Gen Tel, + noen mindre kjente internettleverandører, UPC, Telenor Avidi, Telenor og Martinsen Elektriske (Parabolanlegg-leverandør). Vårt foreldede Kabel-anlegg og manglende oppgradering av telefonsentral-filial tilsier at de eneste som faktisk kan levere en ”rimelig” løsning er UPC og Telenor Avidi. UPC har, etter at vi endelig etter mye om og men fikk dem i tale, vært villig til å gi oss et tilbud. Dog har de ikke holdt avtaler, og de er komplett umulig å få i tale igjen. Vi har derfor vurdert UPC til å være useriøs, og har droppet dem som smarbeidspartner. Fredrikstad kommune er riktignok en potensiell leverandør, men vi vet lite om hva de er istand til å levere en gang i 2004. Alt tyder på at vi uansett må oppgradere/påkoste et mottaksapparat for i det heletatt å kunne motta noe fra dem. Da står vi tilbake med kun Telenor Avidi. Forhandlingene med Telenor Avidi har gått over all forventning og vi har mottatt et tilbud fra dem som vi absålutt må kunne si er en ”vinn- vinn” løsning.

 

Tilbud fra Telenor Avidi

Telenor Avidi er villig til å subsidiere/investere i en oppgradering av Kabel-TV anlegget på Oksviken II. De er sågar villig til å subsidiere 75% av utgiftene. Effekten av oppgraderingen blir at vi får et anlegg på 862 MHz. Dette er mer enn nok til at vi kan få bredbånds internett og kan motta signalene som kommer med digitalt bakkenett som skal leveres riksdekkende i 2005(se også eget punkt om dette). De garanterer at nettet vil være ”modere” i 15 år framover. Anlegget vil ha full duplex, noe som innebærer at vi kan montere 2. generasjon digital dekoder, som igjen innebærer at vi kan bestille filmer, repriser og andre spesialiteter direkte fra fjernstyringen hjemme i stua. Effekter som å spole fram og tilbake, fryse bilde etc  i programmer og filmer blir også mulig. Noen av disse tingene er mulig idag med 1. generasjon dekodere, men da må man i tillegg koble seg til telefon og betale tellerskritt.

 

Oppgraderingen er kostnadsberegnet til kr 720 000,- og vil fordre noe gravearbeider. Betingelsene for at Telenor Avidi skal sette igang arbeidet er at alle husstander i feltet betaler en engangssum på under kr 999,- (mest sansynlig kr 980,- hvis alle betaler) når oppgraderingen er ferdig. Før arbeidet kan starte, må minst halvprten av husstandene ha skrevet under på en bindende kontrakt på minimumspakken for bredbånds internett (Telenor Midi: kr 347,-pr. mnd) med varighet 12 mnd fra datoen anlegget er ferdig oppgradert. (avtalen er kun bindende hvis tallet på 120 oppnås. Dette sikres ved at kontraktene tilbakeholdes i styret inntil minimumstallet er oppnådd. Hvis antallet på 120 ikke oppnås vil kontraktene tilbakeleveres).  Videre skal Telenor Avidi eie alle forsterkere og fordelingsbokser i feltet, dvs alt de selv betaler for. De 980,- kr vi selv betaler er tilknytningsbokser på utsiden av fordelingsboksene. (Dette sikrer at vi fortsatt har en valgfrihet på fremtidige signalleverandører, men samtidig gir det Telenor Avidi en plikt til å oppgradere sin del når det blir nødvendig – ala eksempelet med Viker Boligfelt. Dette ser styret som en bedre løsning enn dagens). Videre har Telenor Avidi opsjon på signalleveranse og vedlikehold i 10 år framover. Etter denne perioden står vi fritt til å forhandle med andre leverandører.

 

For de som skriver under på en Internett bredbåndsavtale for ett år, garanterer Telenor Avidi at etableringsgebyret ikke vil overstige kr 395,- , men det blir sansynlighvis billigere
(etableringsgebyret er betaling for  Bredbånds- modem, en kontakt inne, monteringsarbeid, 15m kabel og nødvendig programvare). Det eneste du trenger i tillegg, er et nettverkskort ( kr 110,- for det billigste) og ev en HUB (ca 700,-)  og ekstra kontakt(er) hvis du har mer enn en PC i huset som du vil koble til.

 

Som et resultat hvis avtalen går i havn, ligger også at vi skal kunne forhandle om billigere Kabel-TV gebyr når ett år er gått.

 

Bakkebasert digitalt bredbånds TV-Nett

Som sikker mange har fått med seg, har regjeringen bestemt at innen 2005 skal et bakkebasert riksdekkende digitalt bredbånds TV-nett etableres her i landet. Når dette innføres, skal det analoge nettet opphøre. Signalleverandørene får plikt på seg i noen år å dekode de digitale signalene til analoge, slik at befolkninggen får tid på seg til å bytte ut/oppgradere mottaksapparatet. Det vil i hovedsak si oppgradering av kabel-TV nettene. Antagligvis vil de analoge signalene opphøre fra ca 2008. Dette medfører at Oksviken må ha oppgradert kabelanlegget innen den tid hvis vi fortsatt skal motta TV-signaler. Det er derfor en unik sjanse vi får nå til å gjøre dette på en rimelig måte, og samtidig være litt foran utviklingen. Hvis vi venter til siste liten, vil det være helt andre priser vi snakker om for en oppgradering. Effekten av tilbudet fra Telenor Avidi gir oss allerede nå mulighet for 2. generasjons digital TV, bredbånds internett og en rimelig oppgradering. Styrene anbefaler derfor alle å bli med på denne avtalen, uansett om du vil ha internett eller ikke.

 

Analog/ISDN Internett

57 stykker har svart at de er fornøyd med analogt/ISDN internett-løsning. Dette er forståelig, hvis internett kun benyttes til å betale regninger etc. Da vil bredbånd bli en dyr løsning. Telenor Avidi har en løsning for disse også. De planlegger en løsning til denne gruppen som innebærer at hvis man er tilknyttet bredbånd, kan man betale ca kr 45,- pr mnd , og surfe med ISDN hastighet. Dette blir en løsning som ikke vil ha den ventetiden som dagens ISDN har, da hastigheten vil være konstant. Dette tilbudet vil sansynlig komme iløpet av 2004, men fordrer altså at man er tilknyttet et bredbåndsnett.

 

Veien videre

Styrene i VEL-foreningene i Oksviken II vil om nødvenndig sammenkalle til ekstraordinær generalforsamling, og anbefaler at alle stemmer for at avtalen gjennomføres. For at Telenor Avidi skal kunne iverksette avtalen inneværende år, må de ha et svar innen 1. oktober, ellers går pengene til andre prosjekter. Vi burde derfor innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å stemme fram et resultat. P.g.a. meget kort tid til rådighet før et svar må avgis, velger vi å kjøre en skriftlig avstemmning hvor vi tilstreber å få svar fra alle, og på den måten treffe en rettferdig avgjørelse på kortest mulig tid. Vedlagt ligger et skjema som vi gjerne vil at dere snarest krysser av på om dere vil være med på en oppgradering eller ikke, og skjemaet inneholder også en avkryssing for de som vil binde seg til ett års Bredbånd Internett. Det gjøres oppmerksom på at ved å krysse av for ja på skjemaet, forplikter det å være med på å betale egenandelen for oppgraderingen, og for de som krysser av for Bredbånd internett som bindende avtale for 12 mnd. varighet. Det vil si, det er bindende, så fremt responsen er iht kravene fra Telenor Avidi, og avtalen gjøres gjeldende. Avtalen blir bindende hvis simpelt flertall av beboerene stemmer for avtalen, og minst 120 husstander binder seg for ett års bredbånds internettabonnement (minimum kr 347,- pr mnd). Styrene ber alle om å snarest avgi stemme slik at vi kan gi Telenor Avidi svar innen 30. september. Har de ikke svar innen denne frist vil midlene til subsidiering av avtalen gå til andre prosjekter. Hvis avtalen ikke blir noe av, blir skjemaene returnert, og bindingen ikke lenger vær aktiv (styrene garanterer at dette går rett for seg).

 

Fakturering av kabel-TV leie

Vi har også blitt gjort oppmerksom på at de som betaler kabel-TV avgift hvert kvartal, blir fakturert for et administrasjonsgebyr, kr 31,-. Dette gebyret faller bort hvis man betaler hver halvår. På skjemaet er det også mulig å krysse av for halvårs betaling, og på den måten spare kr 120,- pr år.

 

Oksviken II- Ett VEL

De 2 styrene i VEL-foreningene i Oksviken II har den siste tiden innsett at vi stort sett behandler de samme sakene, og at utfallet blir likt i de fleste tilfeller. Samarbeidet vi har hatt nå i sommer, og spesielt om TV/Internett-saken har gått så bra, at styrene synes tiden er moden for å fusjonere. Dette vil bli tatt opp på neste årsmøte.

 

Nye beboere i feltet  

Oksviken II har iløpet av sommeren fått 13 nye innflyttere (familier) i feltet. Styrene vil benytte anledningen til å ønske alle nye beboere velkommen, og vi håper på et positivt samarbeid med dere og at dere føler dere velkommen i vårt lille samfunn.

 

 

 

 

 

Eva Eftedal                                                               Harald Røsholt

Leder                                                                       Leder

Oksviken II VEL                                                      Oksviken Grendelag

Velnytt nr 1 2003

INFO FRA

OKSVIKEN II VELFORENING

OG

OKSVIKEN GRENDELAG

 

Dette er et nyhetsskriv fra de nye styrene i de to VEL-Foreningene i OKSVIKEN II . Skrivet består av 4 sider, hvor side 1 og 2 omhandler Kabel-TV og Bredbånds Internett løsning. Side 3 er et spørreskjema hvor vi ber deg krysse av for noen alternativer og som styret ønsker seg i retur. Etter at dere har lest skrivet og diskutert innholdet i ca 1 uke, vil representanter fra de 2 styrene komme rundt og samle inn svararkene. Dere kan da samtidig benytte anledningen til utdypende spørsmål til oss. Side 4 er generell info fra de 2 VEL-Foreningene om pågående saker som er behandlet så langt i 2003.

 

KABEL-TV og BREDBÅNDS INTERNETT

Som de fleste vet, var vi gjennom et bytte av kabel-TV leverandør for noen år siden. Kontrakten det daværende styret forhandlet seg fram til, var meget lukrativt i forhold til den avtalen vi hadde med UPC. Vi fikk en minimumspakke og en utvidet pakke med 28 kanaler, uten bruk av dekoder. Dessuten ble vi lovet bredbånds Internett på TV-kabel innen kort tid.

 

Det som er skjedd etter dette, har ikke vært så veldig oppløftende. Bredbånds Internett har latt vente på seg. Siste gang vi ble lovet at nå skulle det komme, var sep 2001. Det har ikke hendt noe på den fronten ennå, og det forrige styret ”kranglet” senest i fjor med Telenor Avidi om dette temaet. Kort fortalt var situasjonen da at Telenor Avidi fortalte at de hadde lagt ut optisk kabel i hele feltet, nettopp for å kunne levere bredbånds Internett. Dog mangler noe vesentlig utstyr for at det skal være mulig å levere til alle. Dette utstyret koster anslagsvis kr 3600,- pr husstand å montere, eller ca 600.000,- totalt. Dette er utlegg Telenor Avidi ikke er interessert i å investere alene, da de påstår at ikke mange nok i feltet er interessert i Bredbånd. Videre har de sagt at hvis minimum 190 hustander forplikter seg til å betale ca 3600,- er de villig til å fortsette utbyggingen. Videre meddeler de at de ikke vil klargjøre sentralen for ADSL, da det i så fall vil være bortkastet investering i fiberoptikk de la i sin tid.

 

Det siste året har vi i tillegg opplevd at Kabel-TV er blitt dyrere, samtidig som antall kanaler er blitt redusert. I tillegg forsvant også minimumspakken som alternativ for en tid tilbake. Den fordelaktige pakken vi hadde for noen år siden har dermed smuldret helt bort. DETTE ER FORHOLD STYRET I DE TO VEL-FORENINGENE IKKE UTEN VIDERE VIL AKSEPTERE. Styrene vil derfor sammen søke om et bedre alternativ. Nå er det ikke mange alternativer når det gjelder Kabel-TV leverandører, og å gå tilbake til UPC, ser ikke pr nå ut som en god løsning. Når det gjelder ADSL (Bredbånd på telefonlinje) er det flere aktører i markedet. Noen setter som krav at sentralen skal være klargjort, mens andre bygger gjerne ut, bare det er nok husstander som skriver kontrakt. Det er klart at de som bygger ut sentralen vil nødvendigvis tilby dyrere løsninger enn de som krever at sentralen er utbygd (noe som selvfølgelig er akseptabelt). Uansett ønsker styrene å se på forsjellige løsninger, og helst legge press på Telenor Avidi, slik at de kanskje endrer strategi.

 

Til dette arbeidet trenger styrene å vite hva beboerne er interessert i. Styrene ønsker med spørreskjemaet på side 3 å motta ”fullmakter” fra flest mulig om å forhandle videre mot en løsning alle kan være tilfreds med. Det er selvfølgelig mulig å reservere seg, og ytre sin mening i skjemaet. Styrene ønsker å opptre demokratisk og fremme flertallets sak. Derfor er det viktig at alle fyller ut skjemaet og leverer til styrets representanter som kommer rundt og samler inn. Ved å skrive under på skjemaet, binder du deg ikke til noe som helst, men gir styret fullmakt til å forhandle fram en løsning som er innenfor visse maksimumsgrenser. Maksimumsgrensene er gjengitt nedenfor. Hvis vi mot formodning ikke skulle komme fram til løsninger som er innenfor grensene, vil vi komme tilbake med mer info før noen beslutninger tas.

 

Vanligvis krever tilbyderne at minst 20 abonnenter er villig til å skrive kontrakt. Med et utgangspunkt i at det er 242 husstander i Oksviken II, burde det være mulig å samle et antall villige som langt overstiger 20. Jo flere som er villige til å gå for en bredbåndsløsning, jo sterkere kort har vi for å forhandle fram en god og rimelig løsning.

 

Når det gjelder bredbånd kan Telenors ADSL-løsning stå som norm  på hva som er snittet i markedet: 1024 Kb nedlasting/ 256 Kb opplasting koster kr 549,- pr mnd. I tillegg kommer installering på kr 2000,- (dette er en rask løsning som de fleste vil være fornøyd med).

 

MAKSIMUMSGRENSER styrene vil jobbe mot:

-          For at det skal være aktuelt å bytte Kabel-TV selskap skal tilbudet være bedre og billigere enn dagens løsning.

-          Et bør-krav er at det skal være mulig å velge en minimumsløsning (bør-krav er ikke absolutt, men en bonus hvis vi får det til).

-          Uansett type Bredbåndsløsning som velges skal etableringskostnad inkl oppgradering av Nett/Sentral ikke overstige kr 1500,- (for betalende medlemmer i VEL’ene).

-          Pris pr mnd for løsning lik normen skal ikke overstige kr 500,-

-          Det skal være mulig å velge billigere/ ev dyrere løsninger enn normen for de som er interessert i det

 

Om det skulle være umulig å holde seg innenfor grensene, og vi har et flertall som ønsker bredbånd, vil styret vurdere å bruke noe av VEL’ets kapital for å sponse betalende medlemmers etableringsavgift. En bredbåndsløsning vurderes som en så viktig sak for tiden, at en slik sponsing synes rimelig.

 

Spørreskjemaet inneholder plass for Navn og Adresse.  Dette for at vi skal få kontroll med at vi har sent ut årskontingent til riktig person i hver enkelt husstand. Det skjer av og til at noen flytter og noen flytter inn. Det er derfor til tider vanskelig for styret å være à jour. Styret har brukt telefonkatalogen for å kontrollere at dere bor der dere gjør. Denne kan være noe misvisende, så vi håper dere har forståelse for at det kan stå feil navn på innbetalingsgiroene.

 

 

 

 

Eva Eftedal                                                    Harald Røsholt

Leder                                                            Leder

Oksviken II VEL                                           Oksviken Grendelag


GENERELL INFO FRA VELFORENINGENE I OKSVIKEN II

 

Styret i Oksviken II Velforenig består av:

Leder : Eva Eftedal – Anisveien 1

Nestleder: Dag Eidet – Laurbæråsen 14

Sekretær: Astrid Weel Sannerud – Kardemommekroken 9

Kasserer: Oddbjørn Pedersen – Safranstien 8

Styremedlem: Tormod Skolt – Urteveien 16

 

Styret i Oksviken II Grendelag består av:

Leder : Harald Røsholt – Krydderveien 85

Sekretær: Øyvind Moksnes – Krydderveien 97

Kasserer: Ingvar Nevland – Krydderveien 69

Styremedlem: Jonny Engene – Krydderveien 83

Styremedlem: Tove Bustgaard – Krydderveien 36

 

Styret i VEL-foreningen har avholdt 2 styremøter siden årsmøtet, Grendelaget ett. De 2 styrene har parallellt behandlet omtrent likelydende saker.

Foruten løpende faste aktiviteter som kontakt mot Fredrikstad Kommune og arrangering og tilrettelegging for Rusken aksjonen, er det 3 saker som er viet stor oppmerksomhet:

 

1) Kabel-TV og Bredbånds Internett

Styreene er samstemte om at dette er en høyt prioritert sak i 2003. Viser til egen sak.

 

2) Sandvollyballbane

De forrige styrene hadde etablering av sandvollyballbane som en viktig prioritert sak. Området som var bestemt for dette var lekeplassen nederst i Krydderveien. Anbud var hentet inn og prislappen ble ca 70000,- Dette ble vurdert som for mye å betale fra egen kasse. Styret i VEL foreningen har søkt kommunen om støtte. Kommunen har i ettertid regulert lekeplassen til boligformål, og har samtidig varslet at svar på søknad vil komme ifm erstatningstomt for banen blir gitt. Styrene ser positivt på saken, og avventer initiativ fra kommunen.

 

3) Krysset Krydderveien/ Urteveien

Styrene er i dialog om ulykkespunktet i krysset Krydderveien/ Urteveien. De forrige styrene vurderte å sette opp speil i krysset. De nye styrene vil vurdere dette opp mot alternative løsninger.

 

På spørreskjemaet som følger Bredbåndsaken er satt av et felt for E-mail adresse. Styrene vil vurdere å sende ut INFO pr E-mail til de som ønsker det. Dette vil spare oss for utgifter til papir og trykk. På sikt vurderes å opprette en Hjemmeside for feltet, hvor det kan legges ut info og oversikter etc, og hvor medlemene får anledning til å sende inn meningsytringer.

 

Oksviken II VEL/Grendelaget ønsker med dette å jobbe aktivt for alle beboere i Oksviken II, og motivere for at alle bidrar i dette arbeidet, ved å betale kontingent innen rimelig tid, og besvare spørreskjemaene, slik at vi kommer raskt i gang og oppnår løsninger alle i feltet setter pris på.

 

                                        Styrene i Oksviken II VEL og Grendelaget